Krótki fragment z kazania, podczas którego John Piper bardzo jasno pokazuje na czym polega głoszenie Ewangelii. Tekst jest transkrypcją filmu, który możesz obejrzeć tutaj.

 

Czym jest głoszenie? Słowo „głoś” tutaj (2Tm 4:2) to słowo „zwiastuj” (bądź heroldem). To nie jest nauczanie, to nie jest rozmowa, to nie jest dzielenie się. To zwiastowanie.

Zanim powstały Internet, telewizja, radio, telefony czy telegraf, zwiastowanie było tym, co robił miejski herold, aby ogłosić wiadomości, na przykład od króla. I mogło to brzmieć tak: „Słuchajcie, słuchajcie, słuchajcie!”. I ludzie zaczynają się zbierać. Wiedzą, że to jego głos, to herold stojący na placu miejskim: „Słuchajcie, słuchajcie!”.

Bierzesz swój zwój: „Król ma dla was wiadomość z królewskiego zwoju z cesarską pieczęcią. Wszyscy, którzy nienawidzili Króla, umniejszali Królowi, spiskowali przeciwko Królowi, zostają niniejszym pouczeni, zaproszeni i zmuszeni przez Króla za cenę waszego życia do stawienia się przed Jego przedstawicielem i złożenia broni swojego buntu. Jeśli złożycie broń swojego buntu i przysięgniecie wierność waszemu Królowi, On – z powodu ofiary Jego Syna – tego dnia ułaskawi całą waszą zdradę i wszelkie wasze pomniejszanie Jego chwały. A w czasie wyznaczonym przez Jego radę przyjdzie do was, zamieszka z wami, przyjmie was do swojej rodziny i otrzymacie wszelkie możliwe błogosławieństwa w Jego skarbach. Tak mówi Król!”.

To jest zwiastowanie. To nie jest nauczanie. Och, jest w tym nauczanie. Nazywamy to w Kościele Bethlehem „Wywyższaniem ekspozycyjnym”- kaznodzieja kocha to, co zobaczył i jest tym tak zachwycony, że po prostu krzyczy: „Czy widzisz, co Król ma dla ciebie?”.

Więcej transkrypcji z filmów Johna Pipera możesz znaleźć tutaj.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA!
Chcę otrzymywać newsletter - wiadomości o nowościach i produktach związanych ze stroną Żyjesz Tylko Raz.
Chcesz otrzymywać powiadomienia o publikowanych przez nas treściach? Dołącz do newslettera!
Co jakiś czas będziemy przesyłać ci maila o nowych filmach, artykułach i innych produktach związanych z naszą działalnością. My również nie lubimy spamu, dlatego możesz być pewny, że nie będziemy zasypywać cię wiadomościami. W każdej chwili będziesz mógł zrezygnować z otrzymywania newslettera.