fbpx
Chrześcijaństwo Ewangeliczne2022-07-25T18:35:10+02:00

CHRZEŚCIJANIE EWANGELICZNI

 

WSTĘP:

W Polsce większość ludzi mówiąc o chrześcijaństwie ma na myśli Kościół Rzymsko katolicki. Jednak chrześcijaństwo to o wiele więcej.

STATYSTYKI W POLSCE

Statystyki potwierdzają, że głównym wyznaniem w Polsce jest Rzymski katolicyzm. Kościół rzymskokatolicki to około 32 miliony zadeklarowanych osób. Ze publicznie dostępnych statystyk wynika, że około 30% z osób deklarujących się jako Rzymscy katolicy  uczęszcza co niedzielę na mszę, a  z tych trzydziestu procent tylko około jedna trzecia regularnie przyjmuje komunie.
Drugim pod względem wielkości wyznaniem chrześcijańskim w Polsce jest kościół prawosławny – 156.000 wiernych.
Ewangeliczne chrześcijanie w Polsce to dziś około 140.000 osób Ważna aby pamiętać iż w statystykach ewangelicznych chrześcijan – ujęte są osoby uczęszczające do zarejestrowanych wspólnot. W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że sporo chrześcijan ewangelicznych spotyka się w domach (wzorem wspólnot z Dziejów Apostolskich). Te społeczności zwykle nie są nigdzie rejestrowane a ich liczba jest ciężka do oszacowania.

SYTUACJA NA ŚWIECIE

Światowe statystyki chrześcijaństwa wyglądają już zupełnie inaczej.
Na ziemi obecnie żyje ponad 2 miliardy chrześcijan. Jeden miliard i sto milionów nich to osoby deklarujące się jako Rzymscy katolicy.
Chrześcijanie Ewangeliczni to około osiemset milionów osób.
A kościoły prawosławne to około dwieście sześćdziesiąt milinów osób.

PODSUMOWANIE

Ludzie w Polsce bardzo często myślą, że wiara w Jezusa Chrystusa oznacza konieczność przynależności i uczęszczania do kościoła Rzymskiego.
Spotykamy się z poglądem, że chrześcijaństwo ewangeliczne to sekta. Jednak gdy popatrzymy na skalę i ilość wierzących ewangelicznie na świecie – widzimy, że wierzących ewangelicznie jest niewiele mniej od rzymskich katolików.

KTÓRY KOŚCIÓŁ JEST PRAWDZIWY

Z Pisma Świętego jednoznacznie wynika, że Kościół Jezusa Chrystusa tworzą ludzie nowo zrodzeni, a nie organizacje! (ewangelia Jana rozdział 3). Organizacje mogą w swoich strukturach mogą posiadać ludzi nieodrodzonych. Ciało Chrystusa to ludzie nowo zrodzeni, rozsiani po całym świecie,  jak to opisują Dzieje Apostolskie, Listy i Objawienie Jana. 

EWANGELICZNIE WIERZĄCY CHRZEŚCIJANIE

Wierzący ewangelicznie żyją bazując na Biblii – Słowie Bożym. Uznają Słowo Boże za księgę natchnioną i najwyższy autorytet na świecie. W co dokładnie wierzymy > TUTAJ

DOGŁĘBNE PORÓWNANIE RZYMSKICH KATOLIKÓW I CHRZEŚCIJAN EWANGELICZNYCH
Kilkanaście filmów video – TUTAJ