Prawdziwe Chrześcijaństwo

Nie jesteśmy żydami. Nie jesteśmy świadkami Jehowy. Nie jesteśmy adwentystami. Nie jesteśmy protestantami.
Nie jesteśmy rzymskimi-katolikami.

Jesteśmy zwykłymi chrześcijanami…
Bo CHRZEŚCIJAŃSTWO W UJĘCIU BIBLIJNYM nie jest koncepcją doktrynalną ani zorganizowanym systemem religijnych obrzędów, nakazów czy zakazów.

Jego sensem oraz najgłębszą istotą jest osobisty związek człowieka z Chrystusem, PANEM Niebios i Ziemi.

Również w ujęciu religioznawczym biblijne chrześcijaństwo nie jest religią, ponieważ – wg definicji z tej dziedziny nauki – religią jest zespół przekonań i obrzędów, które człowiek powinien praktykować w celu zyskania przychylności swojego bóstwa, wyrażającej się w postaci błogosławieństwa wiecznego życia lub innych oczekiwanych i pożądanych korzyści.

Nie tym zajmuje się biblijne chrześcijaństwo!
Ono koncentruje się na przekazie tego, co Jedyny Bóg, Prawdziwy PAN i Wiekuisty Władca Niebios, suwerennie i samodzielnie dokonał w Jezusie Chrystusie, aby umożliwić człowiekowi wieczną społeczność z sobą samym.

Mówi więc ono o działaniu Świętego Boga w stosunku do upadłego człowieka, który w żaden sposób nie jest w stanie pokonać przepaści grzechu oddzielającego go od Najwyższego”