Kim jesteśmy

Jesteśmy Chrześcijanami z Krakowa. Wierzymy że Pismo Święte to natchnione i nieomylne Słowo Boga. Biblia jest dla nas jedynym pewnym źródłem wiedzy o Bogu i naszym zbawicielu Jezusie Chrystusie. Nie jesteśmy świadkami Jehowy, jesteśmy chrześcijan ewangelicznymi. Zostaliśmy uratowani ze śmierci grzechu i zrodzeni do nowego życia, dzięki łasce naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Nasza historia rozpoczęła się od czytania Pisma Świętego. Po jakimś czasie rozpoczęliśmy wspólne spotkania i spotykaliśmy się raz w tygodniu. Czytaliśmy i rozmawialiśmy o Ewangeliach. Czytaliśmy i szukaliśmy odpowiedzi na pojawiające się pytania. Słowo zapisane w Piśmie Świętym doprowadziło każdego z nas do pokuty, zmiany myślenia i oddania życia Chrystusowi.

Jesteśmy wspólnotą wierzących, która spotyka się w Krakowie na modlitwie, rozważaniu Słowa Bożego oraz wielbieniu Boga. Angażujemy się w głoszenie Ewangelii ubogim i poprzez internet i osobiście w Krakowie.

Prowadzimy także otwarte Spotkania Biblijne, a także spotykamy się indywidualnie z osobami, które potrzebują rozmowy.

Chcesz porozmawiać lub spotkać się w Krakowie > pisz śmiało > kontakt@zyjesztylkoraz.pl 

Lecz co najważniejsze, każdego dnia staramy się naśladować Jezusa, który jest naszym Panem i Zbawicielem. 

Zobacz świadectwa nawrócenia osób z naszej wspólnoty: