Podstawy biblijnego podejścia do relacji przedmałżeńskich – cz. 3

Jak wygląda odpowiedzialność dziecka przed rodzicami w kontekście relacji przedmałżeńskich? Co mówi na ten temat Biblia? Tekst jest transkrypcją filmu, który możesz obejrzeć tutaj. Ponownie spotykamy się na naszym studium na temat biblijnych zalotów i  pozwólcie, że powtórzę, to jest takie ważne. Jedną z najważniejszych instytucji w Piśmie i jedną z najważniejszych rzeczy w twoim życiu, jest lub będzie małżeństwo i znalezienie tej osoby, którą Bóg ma dla ciebie. Gdy [...]

Znaczenie modlitwy

Jakie znaczenie ma modlitwa? Dlaczego jest tak ważna? Tekst jest transkrypcją filmu, który możesz obejrzeć tutaj. Będziemy zajmować się kwestią Jezusa jako człowieka modlitwy i będziemy uczyć się modlić od Chrystusa. Zacznę niestandardowo fragmentem z 6 rozdziału Dziejów. W 6 rozdziale Dziejów od 1 wersetu mamy opisany wybór siedmiu. "A te dni, gdy liczba uczniów pomnażała się, doszło do szemrania hellenistów na Hebrajczyków, że ich wdowy były zaniedbywane w codziennej posłudze. [...]

2020-11-14T12:38:07+01:0013 listopada 2020|Biblia, Youtube|

Niemoralność seksualna – część 1

Niemoralność seksualna - co Bóg mówi na ten temat poprzez swoje Słowo? Tekst jest transkrypcją filmu, który możesz obejrzeć tutaj. Rozdział 4, przeczytajmy wersety 1-3 (z 1 Listu do Tesaloniczan): "W końcu więc, bracia, prosimy was i zachęcamy w Panu Jezusie, tak jak przyjęliście od nas, jak macie postępować i podobać się Bogu, abyście tym więcej obfitowali; Gdyż wiecie, jakie daliśmy wam rozkazy za sprawą Pana Jezusa. To jest bowiem [...]

2020-11-14T12:39:10+01:0012 listopada 2020|Biblia, Nowy Testament, Youtube|

Podstawy biblijnego podejścia do relacji przedmałżeńskich – cz. 2

Jaka jest odpowiedzialność rodziców wobec swoich dzieci w kontekście relacji przedmałżeńskich? Tekst jest transkrypcją filmu, który możesz obejrzeć tutaj. Dobrze znów tu być. Nasz temat to biblijne zaloty. Podczas ostatniego wykładu mówiliśmy o zaoraniu żyznej gleby pod nauczanie. Były pewne kwestie, które musieliśmy poruszyć, żeby w ogóle móc zacząć rozmawiać o biblijnych zalotach. Mówiliśmy, że musimy być świadomi rzeczywistości, w której żyjemy; że żyjemy wśród ludzi, i jesteśmy ludźmi, którzy [...]

Kochaj Jezusa bardziej, niż cokolwiek innego

Czy naprawdę kochasz Jezusa? Jeśli twoja odpowiedź brzmi "tak", to skąd o tym wiesz? Zobacz co sam Jezus mówił na ten temat. Tekst jest transkrypcją filmu, który możesz obejrzeć tutaj. Podczas tej wspólnej sesji na temat „czego Jezus żąda od świata” zastanówmy się nad związkiem między naszą miłością do Boga, a naszą miłością do Jezusa. To są dwa podstawowe przykazania, wymagania Ewangelii. Wszyscy wiemy, jak Jezus odpowiada na pytanie o pierwsze [...]

2020-11-14T12:40:18+01:0010 listopada 2020|Biblia, Ewangelia Jana, Jezus Chrystus, Youtube|

Właściwy fundament dla uwielbienia

Co powinno być fundamentem, pierwszą myślą jaką stawiamy, gdy myślimy o uwielbieniu Boga? Tekst jest transkrypcją filmu, który możesz obejrzeć tutaj. Otwórzmy naszą Biblię na 1 liście do Koryntian, rozdział 3. Zanim przeczytam tekst, chcę powiedzieć, że to zaszczyt dla mnie być tutaj, zaszczyt być z tyloma mężczyznami, których zawsze szanowałem i podziwiałem: dr. MacArthur, dr. Lawson, Voddie Baucham, Joel Beeke, Salvador Gomez, mój pastor Anthony Mathenia; być tu z [...]

2020-11-14T12:36:06+01:009 listopada 2020|Jezus Chrystus, Nowy Testament, Youtube|