Jak czytać Pismo Święte

7 ZASAD PRAWIDŁOWEJ INTERPRETACJI PISMA ŚWIĘTEGO (HERMENEUTYKA)

 

WSTĘP:

Całe Pismo natchnione jest przez Boga i pożyteczne do nauki, do wykazania błędu, do poprawy, do wychowania w sprawiedliwości. (2 Tm 3:16)

 

1.ZASADA DOSŁOWNOŚCI

Chociaż w Piśmie Świętym występują obrazy i alegorie to czytanie tekstu musimy zacząć od dosłownego znaczenia. Po pierwsze normalnie czytamy Słowo Boże i zastanawiamy się co Bóg chce nam powiedzieć. Jeżeli Bóg chce nam przekazać swoje Słowo, to często czyni to w sposób najbardziej oczywisty i prosty. 

2.ZASADA SYNTEZY

To zasada która nam mówi, że żadna część Biblii nie może być sprzeczna z inną częścią. Biblię pisał jeden autor = BÓG. Jeżeli mamy jakąś interpretację która nie jest spójna z innym fragmentem – to staje się jasne, że dana interpretacja musi być błędna! (Przykład: ty jesteś piotr czyli skała, i na tej skale zbuduję mój kościół)

3.CZYTAJ W KONTEKŚCIE

Nie wyrywaj fragmentów z kontekstu, jeżeli chcesz dobrze zbadać fragment – popatrz na wersy wcześniej i później…

4.Objawienia celu Bożego zawartego w Piśmie Świętym powinniśmy szukać przede wszystkim w częściach nauczających a nie opisowych. Dokładniej rzecz ujmując, mamy go wypatrywać raczej w nauczaniu Pana Jezusa, a także kazaniach i pismach apostołów niż w czysto opisowych fragmentach (np Dziejów Apostolskich). To co Biblia przedstawia jako doświadczenie innych, nie koniecznie jest przeznaczone dla nas.

5.ZASADA HISTORYCZNA

Ważne jest także odtworzenie historycznej sytuacji, w jakiej dany tekst został napisany – jeżeli rozumie się sytuacje to często tekst wyjaśnia sam siebie. Czytając jakiś tekst powinniśmy znać kulturę i zwyczaje ówczesnych ludzi (np: narzeczeństwo w Izraelu tłumaczy bardzo wiele z relacji oblubieniec – oblubienica)

6.ZASADA GRAMATYKI

Często gdy nie jesteśmy pewni znaczenia – musimy zbadać znaczenie pewnych słów. (Np: słowo wiara w Jezusa Chrystusa to inaczej mówiąc zaufanie, nauczyciel / pan i niewolnik – to kolejne ważne słowa których znaczenie dziś jest źle rozumiane)

7.ZASADA PRAKTYCZNOŚCI

To obowiązek zastosowanie poselstwa Biblii w własnym życiu. Zawsze powinniśmy patrzeć co dany tekst mówi o mnie lub do mnie? Jak dany fragment możemy zastosować w swoim życiu?

Zależy nam na poznaniu woli Boga, bo sami chcemy się jej uchwycić i zalecić ją innym, Nie pragniemy zyskać argumentów, które pozwoliłyby nam osiągnąć przewagę w debacie teologicznej.

 

MIMO, ŻE TYCH 7 WARUNKÓW JEST BARDZO WAŻNYCH TO PRAWDZIWYM FUNDAMENTEM JEST JEDNAK DUCH ŚWIĘTY!

DUCH ŚWIĘTY PRZYNOSI ZROZUMIENIE ZAPISANYCH SŁÓW.

Sprawdź także

Jesteś na tyle dobry, aby pójść do nieba?

Jesteś na tyle dobry, aby pójść do nieba?

Jakiś czas temu chodząc po mieście spotkaliśmy bezdomnego. Oprócz wyraźnych problemów z nogami nie wyglądał …