7 zasad prawidłowej interpretacji Pisma Świętego (Hermeneutyka)

WSTĘP:

Całe Pismo natchnione jest przez Boga i pożyteczne do nauki, do wykazania błędu, do poprawy, do wychowania w sprawiedliwości. (2 Tm 3:16)

 

1.ZASADA DOSŁOWNOŚCI

Chociaż w Piśmie Świętym występują obrazy i alegorie to czytanie tekstu musimy zacząć od dosłownego znaczenia. Po pierwsze normalnie czytamy Słowo Boże i zastanawiamy się co Bóg chce nam powiedzieć. Jeżeli Bóg chce nam przekazać swoje Słowo, to często czyni to w sposób najbardziej oczywisty i prosty. 

2.ZASADA SYNTEZY

To zasada która nam mówi, że żadna część Biblii nie może być sprzeczna z inną częścią. Biblię pisał jeden autor = BÓG. Jeżeli mamy jakąś interpretację która nie jest spójna z innym fragmentem – to staje się jasne, że dana interpretacja musi być błędna! (Przykład: ty jesteś piotr czyli skała, i na tej skale zbuduję mój kościół)

3.CZYTAJ W KONTEKŚCIE

Nie wyrywaj fragmentów z kontekstu, jeżeli chcesz dobrze zbadać fragment – popatrz na wersy wcześniej i później…

4. CEL BOŻY

Objawienia celu Bożego zawartego w Piśmie Świętym powinniśmy szukać przede wszystkim w częściach nauczających a nie opisowych. Dokładniej rzecz ujmując, mamy go wypatrywać raczej w nauczaniu Pana Jezusa, a także kazaniach i pismach apostołów niż w czysto opisowych fragmentach (np Dziejów Apostolskich). To co Biblia przedstawia jako doświadczenie innych, nie koniecznie jest przeznaczone dla nas.

5.ZASADA HISTORYCZNA

Ważne jest także odtworzenie historycznej sytuacji, w jakiej dany tekst został napisany – jeżeli rozumie się sytuacje to często tekst wyjaśnia sam siebie. Czytając jakiś tekst powinniśmy znać kulturę i zwyczaje ówczesnych ludzi (np: narzeczeństwo w Izraelu tłumaczy bardzo wiele z relacji oblubieniec – oblubienica)

6.ZASADA GRAMATYKI

Często gdy nie jesteśmy pewni znaczenia – musimy zbadać znaczenie pewnych słów. (Np: słowo wiara w Jezusa Chrystusa to inaczej mówiąc zaufanie, nauczyciel / pan i niewolnik – to kolejne ważne słowa których znaczenie dziś jest źle rozumiane)

7.ZASADA PRAKTYCZNOŚCI

To obowiązek zastosowanie poselstwa Biblii w własnym życiu. Zawsze powinniśmy patrzeć co dany tekst mówi o mnie lub do mnie? Jak dany fragment możemy zastosować w swoim życiu?

Zależy nam na poznaniu woli Boga, bo sami chcemy się jej uchwycić i zalecić ją innym, Nie pragniemy zyskać argumentów, które pozwoliłyby nam osiągnąć przewagę w debacie teologicznej.

 

MIMO, ŻE TYCH 7 WARUNKÓW JEST BARDZO WAŻNYCH TO PRAWDZIWYM FUNDAMENTEM JEST JEDNAK DUCH ŚWIĘTY!

DUCH ŚWIĘTY PRZYNOSI ZROZUMIENIE ZAPISANYCH SŁÓW.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA!
Chcę otrzymywać newsletter - wiadomości o nowościach i produktach związanych ze stroną Żyjesz Tylko Raz.
Chcesz otrzymywać powiadomienia o publikowanych przez nas treściach? Dołącz do newslettera!
Co jakiś czas będziemy przesyłać ci maila o nowych filmach, artykułach i innych produktach związanych z naszą działalnością. My również nie lubimy spamu, dlatego możesz być pewny, że nie będziemy zasypywać cię wiadomościami. W każdej chwili będziesz mógł zrezygnować z otrzymywania newslettera.