Każdy chrześcijanin powinien znać ewangelię i umieć ją wyjaśnić. Niestety, niektórzy chrześcijanie mają trudności z określeniem fragmentów lub prawd, do których należy się odwołać, dzieląc się ewangelią, lub znają kilka podstawowych prawd, takich jak: „Jezus umarł za twoje grzechy” lub „Bóg cię kocha”. Jako wierzący powinniśmy być „zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto zażąda od was zdania sprawy z nadziei, która w was jest” (1 Piotra 3:15).

Ale jak to zrobić skutecznie?

Droga Listu do Rzymian może być fantastycznym narzędziem do poznawania, utrwalania, praktykowania, a następnie dzielenia się ewangelią. Ta „podróż” przez przesłanie ewangelii pochodzi prosto z Listu napisanego przez Pawła Apostoła (Listu do Rzymian) i pozwala wierzącemu łatwo zwrócić się do fragmentów Pisma Świętego, gdy rozmawia z kimś, kto potrzebuje usłyszeć ewangelię, lub zapamiętać fragmenty, które podkreślają podstawowe elementy ewangelii.

Oto 5 „przystanków”, które powinniście zrobić podczas podróży Drogą Rzymską:

Przystanek nr 1 | Rzymian 3:23
„…wszyscy bowiem zgrzeszyli i nie dostąpili chwały Bożej…”.

Słowo „ewangelia” oznacza dosłownie dobrą nowinę! Powodem, dla którego jest to dobra nowina, jest to, że istnieje także zła nowina. Dlaczego ktoś miałby wierzyć, że musi usłyszeć ewangelię lub uwierzyć w ewangelię, jeśli nie rozumie, że potrzebuje ewangelii? I tu właśnie pojawia się ten fragment. List do Rzymian 3:23 jest podstawowym przypomnieniem, że wszyscy jesteśmy grzesznikami. Nikt nie jest sprawiedliwy (Rz 3:10-12), nikt nie jest dobry i nikt nie przestrzega idealnie dziesięciu przykazań. Bóg jest święty, a każdy człowiek, który kiedykolwiek żył, nie żyje w sposób doskonały według Bożych standardów. Niezależnie od tego, czy zgrzeszyłeś raz, czy też odsiaduje wyrok dożywotniego więzienia za morderstwo, kto nie przestrzega całego prawa w jednym punkcie, odpowiada za wszystko według Bożej normy (Jk 2:10).

Grzech jest rzeczywistością, którą trzeba przedstawić, jeżeli chcemy zrozumieć Ewangelię. Każdy jest grzesznikiem. Bycie grzesznikiem oddziela nas od relacji ze świętym Bogiem. Potrzebujemy rozwiązania.

Przystanek #2 | Rzymian 5:8
„Bóg zaś okazał swoją miłość do nas w tym, że gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus umarł za nas”.

Drugi przystanek na drodze Rzymian podkreśla bezwarunkową miłość Boga do grzesznika, którego chce zbawić. Byliśmy niekochani, ale On nas umiłował. Byliśmy beznadziejni, ale On daje nadzieję. Nie mogliśmy się sami zbawić, ale Chrystus mógł. W naszym duchowo martwym i grzesznym stanie (Efezjan 2:1), Bóg postanowił okazać nam miłosierdzie, miłość i dobroć.

Ten fragment wysuwa Chrystusa na pierwszy plan i daje możliwość włączenia Go do dobrej nowiny. Gdyby nie to, że Bóg posłał swojego Syna, aby rozprawił się z grzechem, nie moglibyśmy zostać zbawieni od kary za grzech. I tu właśnie pojawia się nowy przystanek w naszej podróży.

Przystanek #3 | Rzymian 6:23
„Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, ale darem łaski Boga jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym”.

Po przystankach 1 i 2 człowiek może z łatwością przyjąć, że każdy jest grzesznikiem, że Bóg nas kocha i że Jezus umarł za nas. Ale przystanek numer 3 wprowadza nas głębiej w złą nowinę, zanim zgłębimy dobrą.

Po usłyszeniu, że „zapłatą za grzech jest śmierć” ktoś może zapytać, co to znaczy? Ten przystanek daje możliwość podkreślenia gniewu Boga wobec grzechu, Jego postępowania z niesprawiedliwymi oraz rzeczywistości dosłownego nieba i dosłownego piekła (Rz 1:18-32; Mt 13:42; Ap 21:8). Zapłatą za grzech – każdy grzech – jest śmierć. Podobnie jak w ludzkim systemie sądowniczym istnieją normy prawne, których nieprzestrzeganie prowadzi do kary, tak samo Bóg ma swoje prawo i za jego nieprzestrzeganie grozi kara. Co więcej, jako istoty ludzkie, które łatwo przyznają, że są grzesznikami, musimy również przyznać, że nie możemy wiernie przestrzegać prawa Bożego. Dlatego wszyscy jesteśmy skazani na sąd Boży i zasługujemy na zapłatę za nasz grzech: śmierć.

Ale List do Rzymian 6:23 zawiera również dobrą wiadomość! W przeciwieństwie do naszej niezdolności do przestrzegania prawa Bożego i naszej zapłaty za grzech, Bóg daje łaskawy dar życia wiecznego przez Jezusa Chrystusa. Ten aspekt ewangelii daje możliwość poznania i podzielenia się tym, co Jezus uczynił na krzyżu. Umarł w miejsce grzesznika. Zapłacił karę za grzech, aby grzesznik nie musiał tego robić. Oddał swoje życie, aby inni mogli żyć. Przez „życie wieczne” Biblia rozumie to, że nie musisz umrzeć i skończyć w piekle na zawsze. Nie musisz doświadczać sądu Bożego nad grzechem przez całą wieczność. Po zakończeniu tego życia możesz żyć z Nim w niebie przez całą wieczność. Biblia uczy, że każdy umrze (każdy wie, że to prawda) i że po śmierci w tym życiu przychodzi moment sądu (Hbr 9:27). Ten moment sądu nie musi się źle skończyć.

Bóg dał nam dar. Jego imię to Jezus Chrystus.

Przystanek #4 | Rzymian 8:1
„Dlatego nie ma już potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie…”.

To naprawdę dobra wiadomość! Jeżeli jesteś „w Chrystusie”, to znaczy, że pokładasz w Nim swoją wiarę, wierząc, że On umarł za ciebie i trzeciego dnia zmartwychwstał (1 Koryntian 15:4). Każdy, kto jest w Chrystusie, nie będzie potępiony za swój grzech i nie pójdzie do piekła. Jeśli tak jest w twoim przypadku, to po uwierzeniu w Chrystusa nie musisz chodzić z poczuciem winy lub wstydu z powodu swojego grzechu, ponieważ twój grzech został zmazany (1 Jana 1:7).

Stop #5 | Rzymian 10:9
„…że jeśli ustami swoimi wyznasz Jezusa jako Pana i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, będziesz zbawiony…”.

Ostatni przystanek to miejsce, gdzie guma spotyka się z drogą. Czy wierzysz, że Jezus jest Panem? Czy wierzysz, że jest On Synem Bożym, który umarł za twoje grzechy i powstał z martwych? Czy jesteś gotów wyznać swój grzech, przyjmując złą wiadomość, że bez pomocy Boga jesteś duchowym bankrutem? Czy jesteś skłonny przyjąć dobrą nowinę, że Bóg przygotował dla ciebie sposób na nawiązanie z Nim relacji i zbawienie od kary za grzech, którą jest Jego gniew?

Przez wiarę w Jezusa Chrystusa moc Boża może cię zmienić. Nie musisz żyć w załamaniu i niewoli, nie musisz być beznadziejni. Jezus może cię uwolnić. Jezus może dać ci nadzieję.

Często zadaje się pytanie, skąd mam wiedzieć, czy jestem zbawiony? Prosta odpowiedź brzmi: jeżeli naprawdę uwierzyłeś w Jezusa Chrystusa i złożyłeś w Nim swoją wiarę, Bóg przemieni cię. Stare sposoby grzeszenia, którymi się rozkoszowałeś, zanikną, a nowe życie, które prowadzisz w Chrystusie, zdominuje twoje pasje (2 Kor 5:17).

W świecie, który szuka rozwiązań dla złamania ludzkiego grzechu, Ewangelia oznajmia, że Jezus jest odpowiedzią.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA!
Chcę otrzymywać newsletter - wiadomości o nowościach i produktach związanych ze stroną Żyjesz Tylko Raz.
Chcesz otrzymywać powiadomienia o publikowanych przez nas treściach? Dołącz do newslettera!
Co jakiś czas będziemy przesyłać ci maila o nowych filmach, artykułach i innych produktach związanych z naszą działalnością. My również nie lubimy spamu, dlatego możesz być pewny, że nie będziemy zasypywać cię wiadomościami. W każdej chwili będziesz mógł zrezygnować z otrzymywania newslettera.