Tekst jest transkryptem filmu (https://youtu.be/nkI6hzZccuY)

Tytułem wstępu…

Witajcie dzisiaj kolejny z tekst o tym co Biblia mówi …i chciałbym na początek zacytować kilka fragmentów.

Oczywiście większość ludzi w Polsce uważa, że tym najważniejszym apostołem był Piotr Apostoł, który został później następcą Pana Jezusa i on przekazał następnym i następnym i tak do dzisiaj trwa ten tak zwany „Urząd Piotrowy” w Watykanie. Myślę, że warto tutaj przeczytać kilka fragmentów ze słowa Bożego.

Pierwszym takim chyba najważniejszym fragmentem to jest fragment z Ewangelii św. Mateusza Rozdział 16, zacytuje fragment z Biblii Tysiąclecia:

„Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swoich uczniów: Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?  A oni odpowiedzieli: Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego. Na to Jezus mu rzekł: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą”.

Piotr to oczywiście po grecku znaczyło kamyk. Zaraz to wytłumaczę. Chciałbym tylko powiedzieć, że w przypadku trudnych tekstów warto sprawdzić ich brzemienia w innych przekładach a szczególnie warto zobaczyć jak to brzmiało w grece. Nowy Testament był pisany po grecku. W tym wersecie można by powiedzieć, mamy taką grę słów.
Zobaczcie w oryginale brzmi to tak: „A ja Ci też mówię, że Ty jesteś Piotr, czyli kamyk, a na tej skale zbuduje mój Kościół, a bramy Hadesu go nie przemogą”.

Teraz słowo greckie jakie było użyte w przypadku Piotra to jest Petrus, czyli kamyk, a to drugie słowo na tej skale zbuduje kościół jest Petra. Moim zdaniem to jest z jednej strony taka gra słów, z drugiej strony bardzo ważna rzecz. Dlaczego? Ponieważ jak wiemy kościół rzymskokatolicki zbudował taką doktrynę, naukę, że Piotr jest następcą Pana Jezusa. W dużej mierze w oparciu na tym fragmencie, chociaż nie tylko. Moim zdaniem, jeżeli zobaczymy w języku greckim jak te słowa wyglądały i przeczytamy w innych przekładach, bo dostęp do przekładów jest ogromny dzisiaj, to widzimy jak bardzo Biblia Tysiąclecia sugeruje nam coś, czego w tekście nie ma. Czytając Biblię Tysiąclecia mamy wrażenie oczywiście, że Piotr jest skałą i na tej skale mój Chrystus Kościół.

Ale jeżeli ktoś czytał Stary Testament, to czytając ten fragment powinien dojść do zupełnie innych wniosków – niż kościół rzymsko katolicki. Dlaczego? Gdyż w Starym Testamencie wielokrotnie czytamy o tym, że skałą jest Bóg, nie człowiek i tym bardziej nie Piotr. Skałą jest Bóg.

Chciałem przeczytać trzy fragmenty ze Starego Testamentu Księga Powtórzonego Prawa, rozdział 32: „On Skała, dzieło Jego doskonałe, bo wszystkie drogi Jego są słuszne; On Bogiem wiernym, a nie zwodniczym, On sprawiedliwy i prawy

Z pierwszej księgi Samuela „Nikt tak święty jak Pan, prócz Ciebie nie ma nikogo, I nikt nie jest taką Skałą jak Bóg nasz.

Jeszcze Psalm 18.  „Panie, ostojo moja i twierdzo, mój wybawicielu, Boże mój, skało moja.”

Tych fragmentów jest naprawdę dużo. Jeżeli ktoś z Was chciałby sprawdzić, proszę napiszcie do mnie mogę je przesłać.

Przejdźmy dalej, bo czasami rozmawiając z katolikami dostaje taki kontrargument, że Jezus nie mówił po grecku, ale w tym fragmencie napewno powiedział „Kefa” co po Aramejsku oznaczało by skała.

Oczywiście zachęcam samodzielnie czytaj Słowo Boże, sprawdzaj te fragmenty „czy tak się faktycznie rzeczy mają”. Teraz idźmy dalej dosłownie pięć wersów dalej Ewangelia Mateusza Rozdział 16, wersety 21 do 23 „Odtąd zaczął Jezus wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele cierpieć od starszych i arcykapłanów, i uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie. Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo myślisz nie na sposób Boży, lecz na ludzki.

Czy możliwe jest to, że Pan Jezus nie wiedział, ze tak się wydarzy, nie znał Piotra, w jednej mówi mu, że Będzie Jego następcą, a następnie pięć wersów dalej mówi zejdź mi z oczu szatanie. Moim zdaniem to jest duża sprzeczność, ale zobaczmy dalej co się dzieje.

Jeżeli przyjęli byśmy punkt widzenia rzymskokatolicki to w Ewangelii Mateusza w 16 rozdziale Pan Jezus ustanawia Piotra swoim zastępcą i sytuacja powinna być dość jasna, ale w rozdziale 20 Ewangelii Mateusza mamy oto taką sytuację.

„Wtedy podeszła do Niego matka synów Zebedeusza ze swoimi synami i oddając Mu pokłon, o coś Go prosiła. On ją zapytał: Czego pragniesz? Rzekła Mu: «Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie. Odpowiadając Jezus rzekł: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić? Odpowiedzieli Mu: Możemy. On rzekł do nich: Kielich mój pić będziecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej. Gdy dziesięciu [pozostałych] to usłyszało, oburzyli się na tych dwóch braci.”

Zobaczcie o czym tu czytamy… Matka Jana i Jakuba przychodzi i prosi Pana Jezusa o to, żeby jej synowie zasiedli w Jego królestwie po prawej i po lewej stornie. Czyli prosi aby byli najważniejsi zaraz po nim. Gdyby faktycznie Piotr był już ustanowiony zastępcą Jezusa Chrystusa to ta historia jest wybaczcie absurdalna. Wszyscy musieli by wiedzieć, że Piotr jest zastępcą i te dyskusje byłyby co najmniej nie na miejscu.

Tutaj znowu pojawia się jeszcze jeden element, gdy dziesięciu to usłyszało oburzyli się na tych dwóch braci, czyli były pewne napięcia. Cały czas zależało im na tym, żeby być najważniejszym. Moim zdaniem takie spojrzenie – chronologiczne na to co się dzieje, dużo nam tłumaczy.

Chciałbym powiedzieć jeszcze o jednym fragmencie, który znajduje się w końcówce Ewangelii Jana, w rozdziale 21. Przywołuję ten fragment, gdyż spotkałem się z opinią, że tutaj Pan Jezus ustanawia Piotra papieżem. Przyznam szczerze, że nigdy nie myślałem o tym fragmencie w ten sposób i to mnie zaskoczyło, ale omówię go.

Historia dzieje się już po zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Cytuję: „ A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci? Odpowiedział Mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś baranki moje!  I znowu, po raz drugi, powiedział do niego: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie? Odparł Mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś owce moje!.  Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: Czy kochasz Mnie? I rzekł do Niego: Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego Jezus: Paś owce moje!

Przyznam szczerze, że kilka razy czytałem ten fragment i nigdy nie wpadłby na to, że tutaj Pan Jezus przekazuje Piotrowi jakieś swoje zastępowanie Go na ziemi i że Piotr to będzie dalej przekazywał innym ludziom.

Nie mogę tego wyczytać, ale w tym fragmencie dotyka mnie coś innego. Ponownie jeżeli popatrzymy na inne tłumaczenia, to otwiera nam się szersza perspektywa, szczególnie gdy popatrzymy na greckie słowa użyte w tym dialogu.

Miłość to w języku polskim bardzo szerokie pojęcie. Natomiast Greccy do opisania naszego słów miłość mieli kilka swoich słów – każde oznaczało innych rodzaj „miłości”. Tutaj użyte są  dwa greckie słowa, fileo – czyli taka miłość, że przyjaźń, miłość emocjonalna i agape to jest ta miłość doskonała, bezwarunkowa, opisana w pierwszym liście do Koryntian w 13 rozdziale. Gdybyśmy czytali po grecku to powinniśmy przeczytać to tak

Jezus rzekł do Piotra, Szymonie synu Jana, czy agape mnie, (czy kochasz mnie bezwarunkowo), a Piotr odpowiedział Panie wiesz, że ja Cię fileo, (bardzo Cię lubię – tak emocjonalnie).

i dalej Pan Jezus zadaje pytanie
Piotrze czy mnie agape i Piotr odpowiada, Panie ja Ciebie fileo.
I wtedy następuje taka zaskakująca zmiana:
Jezus pyta Piotrze Ty mnie fileo i wtedy Piotr doznaje takiego załamania i potwierdza, tak, ja Ciebie fileo.

I oczywiście ta miłość agape jest miłością nadzwyczajną, której po ludzku nie da się wzbudzić w żaden sposób i w żaden sposób nie mamy prawa krytykować Piotra, ale pokazuje to naszą ludzką słabość. W tym fragmencie to jest dla mnie dużo ważniejsze ten aspekt mnie osobiście dużo bardziej dotyka… niż wątek z owcami i baranami. Tym bardziej, że można go interpretować za wiele sposób, ale ciężko go zinterpretować.

Do całej tej dyskusji na temat papiestwa Piotra dochodzi jeszcze pytanie, czy Piotr w ogóle był w Rzymie, część biblistów twierdzi, że tak gdyż „Piotr pozdrawia z Babilonu”, ale niektórzy mówią, że wcale nie jest to takie oczywiste, że on był w Rzymie.

Na koniec chciałem podać jeszcze trzy fragmenty z dziejów i listów apostolskich, bo wydają się one ważne i pokazują jak Piotr był postrzegany po Zesłaniu Ducha Świętego.  Zacznijmy od tak zwanego Soboru Jerozolimskiego Pierwszego – Dzieje Apostolskie rozdział 15. Paweł Apostoł przybywa do Jerozolimy, ponieważ wcześniej głosił poganom Dobrą Nowinę o Ratunku w Chrystusie, ale chodzą za nim nawróceni żydzi i mówią, że poganie mogą wierzyć w Jezusa Chrystusa, ale muszą się obrzezać i muszą przestrzegać całego prawa Starotestamentalnego – 613 przykazań! Paweł twierdzi, że nie muszą i wdaje się w pewien spór i aby wyjaśnić ten spór udaje się do Jerozolimy.

Staje przed starszymi i apostołami, omawia sprawę pogan. Nieco wcześniej Piotr miał spotkanie w domu Korneliusza i też doświadcza, że zbawienie jest dane także poganom. Zobaczmy na ten fragment Dzieje Apostolskie rozdział 15: „A gdy oni umilkli zabrał głos Jakub. Posłuchajcie mnie bracia, Szymon opowiadał jak Bóg raczył wybrać sobie lud pośród pogan.” Itd, itd.

Zobaczcie, wstaje Jakub (brat Pański) i zabiera głos. Czy to sugeruje, że Piotr był jakoś umniejszony. Nie ale jak patrzymy na ten kościół w Jerozolimie to widzimy że Jakub miał bardzo duże znaczenie i to prawdopodobnie on przewodził tej społeczności.

Ale nadmieniłem wcześniej o liście do Galatów (Galacjan) i chciałem przeczytać fragment z tego właśnie listu, bo Paweł pisze tam o dość ważnej sprawie. Cytuję: „Ten, który działał skutecznie przez Piotra, w sprawowaniu apostolstwa wśród obrzezanych, skutecznie działał wśród pogan. I gdy poznali daną mi łaskę, Jakub, Kefas i Jan są uważani za filary, podali mnie i Barnabie filary i znak wspólnoty”. Jakub, Kefas (Piotr) i Jan, uznani za filary!

Zobaczcie, nie jeden człowiek Piotr uznany był za następcę Pana Jezusa, ale trzech świadków Jezusa Chrystusa.

Widzimy też ciekawy podział, że Piotr był powołany do głoszenia wśród obrzezanych czyli wśród żydów, a Paweł był posłany do pogan. Myślę, że to też jest ważne.

Ostatni już fragment, tu Piotr mówi sam o sobie. Pierwszy list Piotra wersy od 1 do 2. „Starszych, którzy są wśród nas proszę, ja również starszy przy tym świadek chrystusowych cierpień oraz uczestnik tej chwały, która się ma objawić, paście stado boże. Które jest przy was by móc go z własnej nie przymuszonej woli jak Bóg

Piotr mówi, że jest starszym ale pisze do innych starszych, nie pisze do kogoś kto jest pod nim, do kogoś kto jest na tym samym poziomie co on.

Pisze też o stadzie i jeżeli przejdziemy do końcówki Ewangelii Jana i te owce to symbolizowały wszystkich ludzi na świecie i to Piotr miał  ich paść to Piotr sam burzy ten argument, mówi: Proszę aby starsi paśli stado im powierzone.

Z historii wiemy, że po Zesłaniu Ducha Świętego zaczął powstawać kościoły w różnych miejscach cesarstwa rzymskiego. Przeczytajcie list Pawła do Tymoteusza i Tytusa, Paweł mówi tam wyraźnie, kto może być starszym. To była naturalna kolej rzeczy, że społeczności powinni mieć starszych, opisane jest także relacja pomiędzy ludźmi, a starszymi i to widać, że w kościołach pierwszych nie ma czegoś takiego jak anarchia, że każdy żyje jak chce, wszyscy chrześcijanie musieli mieć społeczność….

No cóż starałem się tutaj w dużym skrócie wytłumaczyć różne aspekty biblijne. Zgodnie z tematem – co Słowo Boże mówi na temat prymatu Piotra Apostoła.

Według mnie te dowody są bardzo mocne i świadczą o tym że Piotr nie był następcą Pana Jezusa na ziemi a dodatkowo przekazywał do zastępstwo kolejnym osobom!

Zachęcam, czytaj Słowo Boże, sprawdzaj, badaj.

Myślę, że ten temat jest ważny, bo pokazuje jak łatwo, można zniekształcić Słowo Boże, czytając jeden fragment i interpretując go tak komuś odpowiada.

Dodatkowo widzimy też w tej nauce rzymskokatolickiej jak łatwo jest ludzką naukę postawić wyżej nauki Bożej – wyżej od Słowa Bożego. Mówi się, że kościół rzymskokatolicki naucza tego co jest w Słowie Bożym – niestety w wielu aspektach tak nie jest. To jest smutne ale co poradzimy.

Zachęcam abyś brał/a swoje zbawienie w swoje ręce, czytaj Słowo Boże, a jeżeli masz pytania to piszcie śmiało… jeżeli będę umiał odpowiedzieć to odpowiem.

Za dzisiaj dziękuję, do usłyszenia, z Bogiem.

 

Nasze filmy i podcasty są tu:

YOUTUBE:
https://www.youtube.com/zyjesztylkoraz
ITUNES
https://itunes.apple.com/pl/podcast/zyjesz-tylko-raz/id1381053387
SPREAKER
https://www.spreaker.com/show/zyjesz-tylko-raz
SPOTIFY


DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA!
Chcę otrzymywać newsletter - wiadomości o nowościach i produktach związanych ze stroną Żyjesz Tylko Raz.
Chcesz otrzymywać powiadomienia o publikowanych przez nas treściach? Dołącz do newslettera!
Co jakiś czas będziemy przesyłać ci maila o nowych filmach, artykułach i innych produktach związanych z naszą działalnością. My również nie lubimy spamu, dlatego możesz być pewny, że nie będziemy zasypywać cię wiadomościami. W każdej chwili będziesz mógł zrezygnować z otrzymywania newslettera.