Przyjemność i zysk ze studiowania Biblii – rozdział 3

Dwight L. Moody

AUDIO NA YOUTUBE > LINK 

Rozdział 3

 

Stary i Nowy Testament. 

Chcę pokazać, jak absurdalne jest dla stwierdzenie, które czasem słyszę wśród ludzi: „wierzą w Nowy Testament, ale nie wierzę w Stary”.
Wiemy że w Biblii mamy 39 ksiąg Starego Testamentu, dla każdego kto bada Słowo Boże i naucza z Niego, jest jasne, że nasz Pan Jezus Chrystus cytował w swoich wypowiedziach conajmniej 22 księgi.
Bardzo możliwe, że zacytował fragmenty, ze wszystkich natchnionych Ksiąg Starego Testamentu, nie możemy tego ostatecznie zweryfikować ponieważ jak pisał Apostoł Jan na końcu Ewageli – w Nowym Testamencie mamy tylko małą część z tego, co On zrobił i powiedział: „„To jest ten uczeń, który świadczy o tym i to napisał, a wiemy, że jego świadectwo jest prawdziwe. Jest też jeszcze wiele innych rzeczy, których dokonał Jezus, które gdyby miały być wszystkie z osobna spisane, sądzę, że i cały świat nie mógłby pomieścić ksiąg, które byłyby napisane. Amen.” (Ewangelia wg św. Jana 21:24-25)”.

Jeszcze ciekawsze jest to, że w całym Nowym Testamencie jest około osiemset pięćdziesiąt fragmentów ze Starego Testamentu; a kilka z nich występuje więcej niż raz. 

W samej tylko Ewangelii Mateusza znajduje się ponad 100 cytatów z dwudziestu ksiąg Starego Testamentu. 

W Ewangelii Marka jest 15 cytatów wziętych z 13 ksiąg Starego Testamentu. 

W Ewangelii Łukasza są 34 cytaty z 13 ksiąg Starego Testamentu. 

W Ewangelii Jana znajduje się 11 cytatów z 6 ksiąg Starego Testamentu. 

W samych czterech Ewangeliach znajduje się ponad 160 cytatów ze Starego Testamentu!

Czasami słyszy się ludzi, którzy mówią, że nie wierzą w całą Biblię, ale wierzą w naukę Jezusa Chrystusa w czterech Ewangeliach. Cóż, jeśli w to wierzę, to muszę przyjąć także te 160 cytatów ze Starego Testamentu. 

W liście Pawła do Koryntian są 53 cytaty ze Starego Testamentu; czasami bierze on z niego całe paragrafy. 

W Liście do Hebrajczyków jest 85 cytatów, w tej jednej księdze która ma tylko trzynaście rozdziałów. 

W Liście do Galatów jest to 16 cytatów. 

A w samej tylko księdze Objawienia znajduje się 245 cytatów i aluzji z Starego Testamentu. 

Bardzo wielu ludzi chce wyrzucić Stary Testament. Mówią, że jest to dobra lektura historyczna, ale nie wierzą, że jest częścią Słowa Bożego i nie uważają tej księgi za coś istotnego w planie zbawienia. 

Paweł Apostoł napisał w swoim liście: „I ponieważ od dziecka znasz Pisma święte, które cię mogą uczynić mądrym ku zbawieniu przez wiarę, która jest w Chrystusie Jezusie. Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, do strofowania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości;” (II List do Tymoteusza 3:15-16)” – Paweł pisał do Tymoteusza, chwalił Go za to że zna Słowo Boże, oczywiste jest to że Paweł pisał tu o znajomości księg Starego Testamentu!

Kiedy sceptycy atakują prawdy zawarte w Starym Testamencie, niektórzy słabi chrześcijanie mówią:”Cóż, nie popieramy wszystkiego, co jest w Starym Testamencie”… A więc unikają argumentów w obronie Pisma Świętego. To bardzo niebezpieczne. Jest bardzo ważnym, aby każdy chrześcijanin nie tylko wiedział, czego naucza Stary Testament, ale akceptował jego prawdy, ponieważ to właśnie na tym opiera się prawda. 

Apostoł Piotr pisał:”To przede wszystkim wiedząc, że żadne proroctwo Pisma nie podlega własnemu wykładowi. Nie z ludzkiej bowiem woli przyniesione zostało kiedyś proroctwo, ale święci Boży ludzie przemawiali prowadzeni przez Ducha Świętego.” (2 List św. Piotra 1:20-21).  A mówiąc o Piśmie Świętym, w tym miejscu odwołał się oczywiście do Starego Testamentu. 

Jeśli Stary Testament nie jest prawdziwy, to czy myślisz, że Chrystus by się do niego odnosił? 

To czy Chrystus mówił by, że Pismo Święte musi się wypełnić? 

Czy nie widzisz w Starym Testamencie tych wszystkich proroctw które odnoszą się do Chrystusa?

Chrystus oddał się jako ofiara, ponieważ mówił, że Pismo Święte musi być wypełnione. 

A kiedy rozmawiał z dwoma swoimi uczniami w drodze do Emaus, po Swoim zmartwychwstaniu, powiedział: „Czyż nie wiedzieliście, że takie rzeczy się staną? To było zapowiedziane w Starym Testamencie… A zaraz potem zaczynając od Mojżesza, wyjaśnił im we wszystkich pismach fragmenty dotyczące Siebie samego, gdyż najważniejszym tematem Starego Testamentu jest Mesjasz.

Jeżeli Jezus Chrystus używał i potwierdzał że w Starym Testamencie jest zapisana prawda i my powinniśmy go używać i bronić.

Niech Bóg wybawi nas od jednostronnego chrześcijanina, który czyta tylko Nowy Testament i mówi przeciwko Staremu! 

Rozdział 4

„Moje Słowo nie przeminie”. 

Chrystus mówiąc o prawdzie, powiedział: „Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie.” (Ewangelia wg św. Jana 14:6)”. W innym miejscu powiedział: „”Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą.” (Ewangelia wg św. Mateusza 24:35)”. 

Teraz, przypomnijmy sobie, że jedynym Pismem Świętym, które mieli apostołowie, był Stary Testament.
Nowy Testament nie został jeszcze spisany. Pan Jezus powołuje się Stary Testament i mówi„…ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z prawa, aż wszystko się wypełni.” (Ewangelia wg św. Mateusza 5:18) a potem dodaje słowa „Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą.” (Ewangelia wg św. Mateusza 24:35)

Zauważcie, jak to się spełniło. W czasach gdy Pan Jezus chodził po ziemi nie było żadnego reportera, który śledziłby Jego każdy krok, Jego kazania nie były spisywane i drukowane w milionach egzemplarzy – zresztą nawet gdyby były takie techniczne możliwości to nikt by tego nie drukował – cały świat religijny był przeciwko Niemu. 

Czasami wyobrażam sobie to tak: Widzę jednego z współczesnych wolnomyślicieli, który stoi obok Pana Jezusa i słyszy, jak Pan mówi: „Niebo i ziemia przeminą, ale moje Słowo nie przeminie”. Widzę pogardliwe spojrzenie na jego twarzy, jak mówi: „Co ten żydowski chłop mówi! Nie widziałem nigdy takiej zarozumiałości, to szaleniec!
Mówi, że niebo i ziemia przeminą, ale jego Słowo nie przeminie! 

Mój przyjacielu który czytasz te słowa, chcę ci zadać to pytanie – czy widzisz, jak to się wypełniło?
Czy wiesz, że dzisiaj mamy na świecie więcej Biblii niż kiedykolwiek w historii świata?
Czy wiesz, że w ciągu ostatnich 10 lat wydrukowano więcej Biblii niż w ciągu pierwszych 800-set lat!

DRUKOWANIE BIBLII. 

Gdyby ktoś 1000 lat temy powiedział, że każdy człowiek na świecie będzie miał Biblię – nikt by mu nie uwierzył. Ale to dzieje się właśnie teraz – na naszych oczach. Wiele lat temu słyszałem taką historię:
Gdy ukazała się nowa wersja tłumaczenia Biblii na język angielski i drukowana była w Nowym Jorku. Miała być następnego dnia sprzedawana na ulicach miasta. Chicago nie chciało być za Nowym Jorkiem a ponieważ w tym czasie najszybszy pociąg między tymi dwoma miastami nie mógł odbyć podróży w mniej niż dwadzieścia sześć godzin.  Jedna z chicagowskich gazet codziennych uruchomiła 90 operatorów i zleciła telegrafowanie całej nowej wersji Biblii. Od Mateusza do Objawienia i jeszcze tego samego dnia drukarnie w Chicago zaczęły drukować nowe tłumaczenie aby następnego ranka sprzedawać je także na ulicach tego Chicago.
Gdyby przed wynalezieniem telegrafów, ktoś powiedział, że taka historia się wydarzy, uznano by to za niemożliwe.
A jednak zostało to zrobione. Słowo Boże rozprzestrzenia się z ogromną mocą!

Bez względu na to, jak sceptycy i niewierni wciąż atakują tą starą księgę, ale to nie ma znaczenia bo Bóg robi swoje.
Te sprzeciwy przypominają mi psa szczekającego na księżyc; pies szczeka i szczeka a księżyc świeci się tak samo. Ateiści piszą i piszą wciąż przeciwko Biblii, ale nie robią większych postępów.
Światło biblii rozprzestrzenia się po całym świecie – cicho i bez fanfar.

Bo jak Latarnia morska nie trąbi przed sobą o swoich wielkich czynach tylko rzuca swoje światło dookoła – tak i Biblia oświetla narody ziemi. 

Słyszałem kiedyś historię rozmowy: pewien ateista który dużo pisał przeciw Biblii został zapytany: „Dlaczego nie możesz zostawić Biblii w spokoju i nie przestajesz pisać przeciwko niej, przecież w nią nie wierzysz?” A on odpowiedział: „Bo Biblia mnie nie zostawi.” 

ROZPOWSZECHNIANIE BIBLII. 

Biblia była o pierwszą książką którą kiedykolwiek wydrukowano, a dziś Nowe Testamenty są drukowane w ponad 350 różnych językach i jest dostarczany do najdalszych zakątków ziemi. A tam, gdzie Biblia nie została przetłumaczona, ludzie nie mają także żadnej innej literatury.

Słowa Pana Jezusa Chrystusa przenikają do najciemniejszych części ziemi. Kiedy Jezus Chrystus powiedział: „Pismo Święte nie może być naruszone.” (J10), miał na myśli także każde słowo, które wypowiedział będąc na ziemi.

Diabeł i człowiek od wieków próbują zniszczyć Słowo Boże, ale nie mogą tego zrobić. 

Pan Jezus powiedział: ”Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą.” (Ewangelia wg św. Mateusza 24:35).

Moi drodzy, to Słowo będzie żyło i nikt nie ma mocy, by je zniszczyć.

A to, czego potrzebujemy dziś na ziemi, to ludzie którzy w to wierzą.
Potrzebujemy ludzi którzy wierzą w Biblię i żyją w jej świetle.
Potrzebujemy ludzi którzy wierzą, w to, co rozumieją i czego nie rozumieją.
Potrzebujemy ludzi którzy będą znali Słowo Boże, będą je czytali i studiowali.
Potrzebujemy ludzi którzy po doskonałym poznaniu Biblii będą ją głosić innym.

 

 

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA!
Chcę otrzymywać newsletter - wiadomości o nowościach i produktach związanych ze stroną Żyjesz Tylko Raz.
Chcesz otrzymywać powiadomienia o publikowanych przez nas treściach? Dołącz do newslettera!
Co jakiś czas będziemy przesyłać ci maila o nowych filmach, artykułach i innych produktach związanych z naszą działalnością. My również nie lubimy spamu, dlatego możesz być pewny, że nie będziemy zasypywać cię wiadomościami. W każdej chwili będziesz mógł zrezygnować z otrzymywania newslettera.