Nie bój się pożyczać i pożyczaj Biblie. Dlaczego? Jakiś czas temu pewien człowiek chciał zabrać moją Biblię do domu, by wydobyć z niej kilka rzeczy i zobaczyć jakie mam notatki. Ku mojemu zaskoczeniu kiedy wróciła, ja znalazłem w niej takie jego notatki: 

Usprawiedliwienie to zmiana stanu, nowa pozycja przed Bogiem.
Nawrócenie to zmiana życia, to nowe życie dla Boga.
Odrodzenie to zmiana natury, to nowe serce od Boga.

W tym samym rękopisie znalazłem te wiersze: 

Tylko Jezus! Światłość nieba jest obliczem Jezusa. Radość nieba jest obecnością Jezusa.
Melodia nieba jest imieniem Jezusa.  Tematem nieba jest dzieło Jezusa. Pełnią nieba jest sam Jezus.

ZAZNACZENIA W BIBLIJNE: SĄ KONIECZNOŚCIĄ

Pewien stary pisarz powiedział, że niektóre książki mają być degustowane, inne połykane, a jeszcze inne przeżuwane i trawione. Biblia jest taka, że nigdy nie można jej wyczerpać. Jest jak studnia bez dna: zawsze można znaleźć świeżą prawdę tryskającą z jej stron. 

Stąd moja wielka fascynacja ciągłym i szczerym badaniem Biblii. Stąd także konieczność pisania po swojej Biblii. Jeśli nie masz niezwykłej pamięci, nie możesz zachować dobrych rzeczy, które słyszysz. Jeśli zaufasz tylko swojemu uchu, w ciągu dnia lub dwóch ucieknie ci dobra treść którą usłyszałeś; ale jeśli zapiszesz usłyszaną myśl i zaznaczysz w swojej Biblii jakiego wersu dotyczyła nie stracisz jej.

ZALETY ZAZNACZANIA FRAGMENTÓW W BIBLII

Zaznaczanie fragmentów w biblii nie powinno zwolnić nas z zapamiętywania tekstów Pisma. Prawidłowo wykonane notatki, wyostrzają pamięć, a nie stępiają jej, ponieważ nadają znaczenie pewnym rzeczom, które przyciągają wzrok, a które przez ciągłe czytanie można poznać na pamięć. 

Przez wiele lat nosiłem przy sobie jedną Biblię. Jest ona dla mnie wiele warta i powiem wam, dlaczego; Ponieważ mam w niej tyle zaznaczonych fragmentów, że jeśli ktoś wezwie mnie w dowolnej chwili do głoszenia to jestem gotowy. Bez względu na to, czy mówił bym o wierze, nadziei, miłosierdziu, zbawieniu, czy jakimkolwiek innym temacie, to wszystko do mnie wraca; i jeżeli kiedykolwiek zostaje nieoczekiwanie wezwany do głoszenia, zawsze jestem gotowy. 

Każde dziecko Boże powinno być jak żołnierz i zawsze trwać się w gotowości. Jeśli królowa Anglii wyślę jutro armii rozkaz wyjazdu do Indii, to żołnierz jest gotowy do podróży. Ale my nie będziemy gotowi, jeśli nie będziemy studiować Biblii. Więc kiedy słyszysz dobrą rzecz, po prostu zanotuj sobie ją, bo jeśli jest dobra dla ciebie, to może będzie także dobra dla kogoś innego. 

Czasem pytam ludzi co przeżywają z Bogiem w ostatnim czasie i ludzie odpowiadają mi, że nie mają nic do powiedzenia. „Z obfitości serca, usta mówią”. Jeżeli wypełnisz się Pismem Świętym, potem nie będziesz mógł się powstrzymać od mówienia o Bogu. Trzymaj świat z dala od swojego serca, wypełniając się Słowem Boga. 

Zaznaczanie biblijne sprawia, że Biblia jest dla ciebie nową książką. Zaznaczaj swoją Biblię, a Ona zamiast być suchą i nieciekawą, stanie się dla Ciebie piękną książką. To, co widzisz, wywiera bardziej trwałe wrażenie na twojej pamięci niż to, co słyszysz. 

JAK OZNACZAĆ I CO OZNACZAĆ. 

Istnieje wiele metod znakowania. Niektóre z nich wykorzystują sześć lub osiem kolorowych atramentów lub ołówków. Czarnego używa się do oznaczania tekstów, które odnoszą się do grzechu; czerwonego, wszystkich odniesień do krzyża; niebieskiego, wszystkich odniesień do nieba itd. 

Inni wymyślają symbole. Kiedy jest jakieś odniesienie do krzyża, umieszcza się „+” na marginesie. Niektórzy piszą „E”, gdy fragment dotyczy Ewangelii. 

Ale ostrożnie, nie komplikuj zbyt bardzo tego, istnieje niebezpieczeństwo, że przesadzisz z tym i uczynisz swoje znaki bardziej widocznymi niż samo Pismo Święte. Jeśli system jest skomplikowany, to staje się ciężarem, a ty prawdopodobnie będziesz się mylić. I możesz dojść do tego, że będzie ci łatwiej jest zapamiętać tekst niż znaczenie twoich znaków. 

Ja uważam, że czarny atrament jest wystarczająco dobry do wszystkich celów. Nie używam żadnego innego, chyba że jest to czerwony atrament, żeby zwrócić uwagę na „krew”. 

Najprostszym sposobem zaznaczenia jest podkreślenie słów lub wykonanie kresek obok wiersza. Innym dobrym sposobem jest zaznaczanie drukowanych liter długopisem i pogrubienie ich. Słowo będzie wtedy wyróżniać się jak cięższa czcionka. 

Jeśli jakieś słowo lub zdanie często powtarza się w rozdziale lub księdze, należy umieścić kolejne numery na marginesie obok tekstu. Tak możesz na przykład oznaczyć to, że w drugim rozdziale Habakkuka, znajdujemy pięć „nieszczęść” przeciwko pięciu grzechom wspólnym. 

Możecie stawiać „x” na marginesie przeciwko rzeczom ogólnie nie przestrzeganym: na przykład, kobietą które nie powinny nosić męskich ubrań czy prawom dotyczącym grzebania ptaków, zobacz w Pwt. 22, 5-6;

Pomocne mi też jest zaznaczanie: 

1. odniesienia tekstów do siebie. Np Księga Rdz. 1, 1, odnosi się do Hebr. 11, 3″ 

2. Niefortunne podziały rozdziałów. Ostatni werset Jana 7 i Rozdział 8. Nie powinno być tu żadnego podziału rozdziałów. 

4. Na początku każdej księgi napisz krótkie streszczenie jej treści, coś w rodzaju streszczenia podanego w niektórych Biblii na początku każdego rozdziału. 

6. Słowa kluczowe i wersety kluczowe. 

7. Zanotujcie każdy tekst, który oznacza kryzys religijny w waszym życiu. Słyszałem kiedyś, jak Ojciec F.B. Meyer wygłaszał kazanie w 1 Kor. 1, 9 i prosił słuchaczy, by napisali na swoich Biblii, że byli tego dnia „wezwani do wspólnoty Jego Syna, Chrystusa Pana naszego”. 

ZAZNACZAJ FRAGMENTY NA KAZANIACH

Kiedy kaznodzieja podaje fragment z którego naucza – zaznacz go; gdy będzie głosi – umieść kilka słów na marginesie, najlepiej zapisuj słowa kluczowe, które przypomną Ci kiedyś całe kazanie. 

Dzięki temu planowi robienia małych notatek na marginesie, pamiętam wiele kazań, które słyszałem lata temu.

Każdy chrześcijanin powinien notować ważne słowa i idee kaznodziei bo kiedy jest z innymi ludźmi, na przykład niewierzącymi – może im to powtórzyć. Powinniśmy mieć cztery uszy – dwa dla siebie i dwa dla innych ludzi. Następnie, jeśli jesteś w nowym miejscu i spotykasz się z kimś nowym, możesz zacytować właśnie te fragmenty i powiedzieć: „Słyszałem, że ktoś mówi tak i tak” – to napewno wzbudzi dyskusje a ludzie którzy łakną Boga będą zadowoleni. Pamiętaj świat ginie z powodu braku poznania Boga.

DODATKOWE PRZYKŁADY. 

Zobacz Księgę Wyjścia 6:6-8. „”Dlatego powiedz synom Izraela: Ja jestem PAN, wyprowadzę was spod ciężarów Egipcjan, wyrwę was z ich niewoli i wybawię was wyciągniętym ramieniem i przez wielkie sądy. Wezmę was sobie za lud i będę wam Bogiem. Poznacie, że ja jestem PAN, wasz Bóg, który was wyprowadza spod ciężarów Egipcjan. I wprowadzę was do ziemi, którą przysiągłem dać Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi; i dam ją wam w dziedzictwo. Ja jestem PAN.” 

W tych wersetach znajdujemy siedem „Obietnic”:
Wydostanę cię spod ciężaru Egipcjan.
Wyrwę was z ich niewoli.
Wykupię cię z wyciągniętą ręką.
Zabiorę cię od pogan.
Będę dla ciebie Bogiem.
Zabiorę cię do ziemi Kanaan. 

Oddam ci go za dziedzictwo. 

A teraz zobacz Księga Izajasza 41:10. „Nie bój się, bo ja jestem z tobą. Nie lękaj się, bo ja jestem twoim Bogiem. Umocnię cię, wspomogę cię i podeprę cię prawicą swojej sprawiedliwości.” 

Zaznacz, co Bóg mówi: 

On jest ze swoim sługą.
On jest jego Bogiem.
On będzie wzmacniał.
On pomoże.
On Będzie wspierał. 

Psalm 23. Gdy byłem młody słyszałem bardzo wiele Kazań na temat dwudziestego trzeciego Psalmu. Dziś przyznaje, ze żałuje, że nie robiłem notatek, teraz gdy mam ponad pięćdziesiąt lat rzeczy ulatują mi z głowy znacznie szybciej. A oto wspaniały fragment z tego psalmu:

„PAN jest moim pasterzem, niczego mi nie zabraknie. Sprawia, że kładę się na zielonych pastwiskach, prowadzi mnie nad spokojne wody. Posila moją duszę, prowadzi mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na swoje imię. Choćbym nawet chodził doliną cienia śmierci, zła się nie ulęknę, bo ty jesteś ze mną; twoja laska i kij pocieszają mnie.” 

Błogosławiony jest dzień, kiedy powstał Psalm 23! Ten psalm był i jest używany o wiele częściej niż jakikolwiek inny fragment w Biblii!

Teraz przenieśmy się do Nowego Testamentu, Ewangelia Jana 4:47-53. 

„Usłyszawszy, że Jezus przybył z Judei do Galilei, udał się do Niego z prośbą, aby przyszedł i uzdrowił jego syna: był on bowiem już umierający. Jezus rzekł do niego: Jeżeli znaków i cudów nie zobaczycie, nie uwierzycie. Powiedział do Niego urzędnik królewski: Panie, przyjdź, zanim umrze moje dziecko. Rzekł do niego Jezus: Idź, syn twój żyje. Uwierzył człowiek słowu, które Jezus powiedział do niego, i szedł z powrotem. A kiedy był jeszcze w drodze, słudzy wyszli mu naprzeciw, mówiąc, że syn jego żyje. Zapytał ich o godzinę, o której mu się polepszyło. Rzekli mu: Wczoraj około godziny siódmej opuściła go gorączka. Poznał więc ojciec, że było to o tej godzinie, o której Jezus rzekł do niego: Syn twój żyje. I uwierzył on sam i cała jego rodzina.” (Ewangelia wg św. Jana 4:47-53)

Co można zaznaczyć na marginesie tego fragmentu?

Człowiek przyszedł do Jezusa z prośbą, Pan Jezus uczynił cud ale jaki to był cud: uzdrowił syna mimo że ten był daleko, Pan uzdrowił nawet bez dotknięcie dziecka. Człowiek uwierzył słowu Pana Jezusa.

A teraz zobaczcie Ewangelia Mateusza 11:28-30: 

„Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam odpoczynek. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie odpoczynek dla waszych dusz. Moje jarzmo bowiem jest przyjemne, a moje brzemię lekkie.” 

Jeżeli masz trudności, jest ci ciężko, jesteś obciążony problemami
Co masz zrobić? Przyjdź do Jezusa.
Co masz zostawić? Zostaw mu swój ciężar.
Co masz wsiąść w zamian? Jego jarzmo.
Co zyskasz? Otrzymasz odpoczynek dla swojej duszy

I ostatni fragment Ewangelia Jana 14:6 ”Jezus mu odpowiedział: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie.”
Jezus jest prawdą – nie mówi prawdy ale jest prawdą!
Jezus jest życiem, jedyną drogą do życia wiecznego jest podążanie za Jezusem!
Jedyną drogą do Ojca jest Jezus Chrystus!

SUKCESY. 

Nie kupuj Biblii, której nie chcecie oznaczyć i po której nie chcesz notować i kreślić.
Biblia z dużymi marginesami daje więcej miejsca na notatki.
Nigdy w swojej Biblii niczego nie zaznaczaj, tylko dlatego, że widziałeś to w innej Biblii.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA!
Chcę otrzymywać newsletter - wiadomości o nowościach i produktach związanych ze stroną Żyjesz Tylko Raz.
Chcesz otrzymywać powiadomienia o publikowanych przez nas treściach? Dołącz do newslettera!
Co jakiś czas będziemy przesyłać ci maila o nowych filmach, artykułach i innych produktach związanych z naszą działalnością. My również nie lubimy spamu, dlatego możesz być pewny, że nie będziemy zasypywać cię wiadomościami. W każdej chwili będziesz mógł zrezygnować z otrzymywania newslettera.