Kolejny sposób studiowania Biblii polega na tym, aby wziąć jedno słowo i postępować za nim. 

Jakiś czas temu zostałem cudownie pobłogosławiony, biorąc siedem „Błogosławieństw” z Apokalipsy. 

Pomyślcie, gdyby Bóg nie życzył sobie, abyśmy zrozumieli księgę Objawienia, nie zostawił by jej nam. 

Wiele osób twierdzi, że księga ta jest ona tak mroczna i tajemnicza, że zwykli czytelnicy nie mogą jej zrozumieć. 

Ale zobaczcie, że jest to jedyna księga w Biblii, która mówi o tym, że diabeł jest przykuty łańcuchami. Można wysnuć wniosek, że ponieważ diabeł o tym wie, mówi do chrześcijan: „Nie ma sensu czytać Księgę Apokalipsy – Księgę Objawienia. Nie możesz zrozumieć tej książki; to jest dla ciebie zbyt trudne”. 

Faktem jest, że on nie chce, abyś wiedział i pamiętał o jego własnej porażce. 

Ale ta księga jest wspaniała, wystarczy spojrzeć na błogosławieństwa, które zawiera ta książka: 

1. „Błogosławiony, który czyta, i który słyszy słowa tego proroctwa, i zachowuje te rzeczy, które są w nim zapisane; albowiem czas jest w zasięgu ręki.” 

2. „Błogosławieni umarli, którzy umierają w Panu”. 

3. „Błogosławiony, który czuwa.” 

4. „Błogosławieni, którzy są wezwani na małżeńską ucztę Baranka.” 

5. „Błogosławiony i święty jest ten, kto wziął udział w pierwszym zmartwychwstaniu”. Na takich druga śmierć nie ma mocy, ale będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą z nim królować przez tysiąc lat.” 

6. „Błogosławiony, który zachowuje słowa proroctwa tej księgi.” 

7. „Błogosławieni, którzy wykonują Jego przykazania, będą mieli prawo do drzewa życia.” 

Albo możesz też wziąć osiem „zwycięstw” w Księdze Objawienia; i będziesz cudownie błogosławiony przez nich. Zabiorą cię prosto do tronu nieba, a ty przez nich wspiąć się na tron Boży. 

Albo „bojaźń Pańska” w Księdze Przysłów: „Bojaźń Pańska jest początkiem mądrości”. 

Bojaźń Pańska to nienawiść do zła.  

Bojaźń Pańska przedłuża dni. 

W bojaźni Pańskiej jest silne zaufanie. 

Bojaźń Pańska jest fontanną życia. 

Lepsze jest mieć niewiele żyjąc w bojaźni Pana niż posiąść wielki skarb i kłopoty z nim. 

Bojaźń Pańska jest wskazówką mądrości. Przez strach przed Panem ludzie odchodzą od zła. 

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA!
Chcę otrzymywać newsletter - wiadomości o nowościach i produktach związanych ze stroną Żyjesz Tylko Raz.
Chcesz otrzymywać powiadomienia o publikowanych przez nas treściach? Dołącz do newslettera!
Co jakiś czas będziemy przesyłać ci maila o nowych filmach, artykułach i innych produktach związanych z naszą działalnością. My również nie lubimy spamu, dlatego możesz być pewny, że nie będziemy zasypywać cię wiadomościami. W każdej chwili będziesz mógł zrezygnować z otrzymywania newslettera.