Mit #1: Nie musisz studiować Biblii z innymi.

Jeśli chodzi o studiowanie Biblii, często myślimy o zrobieniu tego na własną rękę. Przy pozornie w niekończącym się zapasie dostępnych nam zasobów (zarówno drukowanych, jak i internetowych), możemy pomyśleć, że nie potrzebujemy studiować Biblii z innymi ludźmi.

Teraz, oczywiście, jest wielka wartość w osobistym studiowaniu Biblii!
Ale kiedy studiujemy Biblię tylko na własną rękę, odcinamy się od jednego z głównych sposobów, w jaki Bóg używa Biblii w naszym życiu – wglądu i mądrości innych wierzących. Pismo Święte jest tak bogate i wielowarstwowe, że są prawdy, których często brakuje nam w naszym indywidualnym studium. Zagłębianie się w Słowo Boże z innymi otwiera nam oczy, aby zobaczyć więcej z Biblii, niż zobaczylibyśmy po prostu na własną rękę.

Jedną z wielkich korzyści płynących ze spotkania z ludem Bożym jest bycie razem w Słowie. Paweł podkreśla to, pisząc do Tymoteusza: „Dopóki nie przyjdę, poświęć się publicznemu czytaniu Pisma Świętego, napomnieniu, nauczaniu” (1 Tym 4:13). Oprócz zwracania szczególnej uwagi na głoszenie Słowa w niedzielne poranki, powinniśmy szukać okazji do spędzenia czasu ze współwyznawcami studiując Biblię, czy to w małej grupie, na zajęciach edukacji dorosłych, czy w innym kontekście.

.

Mit #2: Potrzebujesz dyplomu, aby studiować Biblię.

Edukacja teologiczna to wielki dar dla kościoła. Inwestowanie dłuższego czasu w szkolenie z teologii, historii Kościoła i hermeneutyki przynosi korzyści które trwają całe życie. Ale Bóg nie dał Biblii tylko dla użytku i korzyści uczonych: księży i pastorów. Dał go całemu ludowi Bożemu, nie tylko jego przywódcom. Rozważ tylko kilka rzeczy, które Dawid mówi o Słowie Bożym w Psalmach:

Prawo Pańskie jest doskonałe, ożywia duszę; świadectwo Pana jest pewne, czyniąc mądrymi prostymi (Psalm 19:7)

Och, jak ja kocham twoje prawo! To moja medytacja przez cały dzień. Twoje przykazanie czyni mnie mądrzejszym od moich wrogów, bo zawsze jest ze mną. Mam więcej zrozumienia niż wszyscy moi nauczyciele, ponieważ twoje świadectwa są moją medytacją. Rozumiem więcej niż osoby starsze, bo dotrzymuję twoich przykazań. (Psalm 119:97–100)

Bóg dał nam Biblię, ponieważ chce, aby cały Jego lud zrozumiał, kim jest i jak powinniśmy żyć jako Jego lud. Grzegorz Wielki miał rację, kiedy słynnie pisał: „Pismo Święte jest znowu jak rzeka, szeroka i głęboka, wystarczająco płytka tutaj, aby baranek brodził, ale wystarczająco głęboko tam, aby słoń mógł pływać”. 

.

Mit #3: Aby studiować Biblię, musisz znać grecki i hebrajski.

W pewnym sensie jest to kolejna wersja poprzedniego mitu. Dla wielu nauczycieli Biblijnychnauka greki i hebrajskiego w seminarium była ciężką pracą. Ma więc sens, że chcą wykorzystać tę wiedzę, aby pomóc ludziom zrozumieć Biblię. Ale czasami mogą to zrobić w sposób, który sprawia wrażenie, że jeśli nie znasz greckiego i hebrajskiego, tak naprawdę nie możesz studiować Biblii.

To jest bardzo dalekie od prawdy. Zwracając się do kościoła w Rzymie, Paweł pisze: Bo cokolwiek zostało napisane w dawnych dniach, zostało napisane dla naszej instrukcji, abyśmy przez wytrwałość i zachętę Pisma Świętego mieli nadzieję. (Rzymian 15:4).

Wiemy, że spora część wierzących w Rzymie to byli poganie, którzy nie znali hebrajskiego. Jednak w swoich lokalnych zborach regularnie słuchali Starego Testamentu czytanego i wyjaśnianego na podstawie greckich tłumaczeń hebrajskiego. Rzeczywiście, Paweł regularnie cytuje te greckie tłumaczenia, pisząc do wierzących.

Bez wątpienia języki są świetnym narzędziem do studiowania Biblii, ale nie są niezbędne. Język angielski i polski mają liczne wierne tłumaczenia Biblii, które dokładnie odzwierciedlają, co oznaczają oryginalny grecki, hebrajski i aramejski. Uważne studiowanie tych tłumaczeń daje nam życiodajne duchowe pożywienie.

.

Mit #4: Potrzebujesz dużo czasu na studiowanie Biblii.

Regularnie odczuwamy presję różnych obowiązków, takich jak rodzina, praca, szkoła, kościół i relacje (między innymi) konkurujące o nasz czas i energię. Czasami studiowanie Biblii może wydawać się jeszcze jedną rzeczą, której nie mamy czasu, aby dopasować się do naszych harmonogramów, ponieważ uważamy, że wymaga to dłuższego czasu.

W rzeczywistości większość z nas ma prawdopodobnie więcej wolnego czasu, niż nam się wydaje. Zastanów się na przykład, ile czasu wielu z nas spędza na telefonach, przeglądając media społecznościowe lub oglądając nasze ulubione programy.

Ale nawet jeśli naprawdę brakuje nam dłuższego czasu na studiowanie Biblii, Duch Boży jest w stanie wykorzystać jeszcze mniejsze kawałki czasu (nawet 10-15 minut), aby pogłębić nasze zrozumienie tego, kim jest Bóg, jaki jest Jego plan dla świata i kim jesteśmy jako istoty ludzkie.

.

Mit #5: Potrzebujesz skomplikowanej metody.

Niektóre podejścia do studiowania Biblii są bardzo szczegółowe i skomplikowane, wiążą się z dużą liczbą kroków. Kiedy masz czas, energię i cierpliwość, te metody mogą być bardzo pomocne w poznaniu w głębi Pisma Świętego. Ale im bardziej skomplikowana metoda, tym większa szansa, że możemy ugrzęznąć lub przytłoczyć.

Jednak nie musi tak być. Jezus dał nam wskazówki, na czym powinniśmy się skupić podczas studiowania Biblii. Zapytany o największe przykazanie w Piśmie Świętym, odpowiedział: Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest wielkie i pierwsze przykazanie. I taka jest druga: będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Od tych dwóch przykazań zależy całe Prawo i Prorocy”. (Mat. 22:37–39).

Według Jezusa wszystko w Piśmie Świętym w jakiś sposób odnosi się do kochania Boga lub kochania bliźniego. Tak więc jedną z bardzo prostych metod studiowania Biblii jest zadawanie dobrych pytań, które pomagają nam dostrzec te same rzeczy, które Bóg chce, abyśmy zobaczyli w Piśmie Świętym.

Jeśli chodzi o studiowanie Biblii, rozkosz jest najsilniejszym paliwem. Jeśli naprawdę wierzymy, że nasze życie duchowe zależy od każdego słowa, które pochodzi z ust Bożych (Pwt. 8:3; Mateusza 4:4), znajdziemy czas na studiowanie Słowa Bożego. Podobnie jak Dawid przed nami, będziemy się modlić, aby Bóg dał nam życie swoim Słowem (Ps. 119:25, 37, 50, 93, 107, 116, 144, 154, 156, 159). Dlaczego nie poświęcić chwili na poproszenie Boga, aby otworzył ci oczy, aby zobaczyć cudowne rzeczy z Jego Słowa (Ps. 119:18)?

.

Na podstawie: https://www.crossway.org/articles/5-myths-about-studying-the-bible/

 

Jeżeli wolisz zobaczyć to w formie video zapraszamy tu:

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA!
Chcę otrzymywać newsletter - wiadomości o nowościach i produktach związanych ze stroną Żyjesz Tylko Raz.
Chcesz otrzymywać powiadomienia o publikowanych przez nas treściach? Dołącz do newslettera!
Co jakiś czas będziemy przesyłać ci maila o nowych filmach, artykułach i innych produktach związanych z naszą działalnością. My również nie lubimy spamu, dlatego możesz być pewny, że nie będziemy zasypywać cię wiadomościami. W każdej chwili będziesz mógł zrezygnować z otrzymywania newslettera.