NIEŚCISŁOŚCI JAKIE WIDZĘ: 

1.

ŁUCJA: A ja też pójdę do nieba?

MATKA BOŻA: Tak, pójdziesz.

ŁUCJA: A Hiacynta?

MATKA BOŻA: Także.

ŁUCJA: A Franciszek?

MATKA BOŻA: Również, ale musi jeszcze odmówić wiele różańców.

.

CO MA ODMAWIANIE RÓŻAŃCA DO ZBAWIENIA?

„Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił.” Ef 2:8-9

.2.

MATKA BOŻA: Będzie w czyśćcu do końca świata.

Czy chcecie ofiarować się Bogu, aby znosić wszystkie cierpienia, które On zechce na was zesłać, jako zadośćuczynienie za grzechy, którymi jest obrażany, oraz jako wyproszenie nawrócenia grzeszników? 

ŁUCJA: Tak, chcemy.

  • Już pomijam fakt istnienia czyśćca
  • Jeżeli uznamy że my mamy cierpieć aby zadośćuczynić za grzechy innych – OBRAŻAMY JEZUSA / UZNAJEMY że JEGO OFIARA NIE BYŁA PEŁNA
  • „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.” J 3:16
  • „ON bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko nasze, lecz również za grzechy całego świata.” 1J 2:2
  • „Jeżeli zaś chodzimy w światłości, tak jak On sam trwa w światłości, wtedy mamy jedni z drugimi współuczestnictwo, a KREW JEZUSA, SYNA JEGO, OCZYSZCZA NAS Z WSZELKIEGO GRZECHU.” 1J 1:7
  • „Nikt bowiem siebie samego nie może wykupić ani nie uiści Bogu ceny swego wykupu.” Ps 49:8

.

3. 

Z objawień wynika że Bóg jest srogi i surowy, a Matka go może ułagodzić…

A przecież jedynego mamy pośrednika Chrystusa Jezusa – on to dokopał nie jego matka.

  • „To niech będzie wiadomo wam wszystkim i całemu ludowi Izraela, że w IMIĘ JEZUSA CHRYSTUSA Nazarejczyka – którego ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił z martwych – że przez Niego ten człowiek stanął przed wami zdrowy. On jest kamieniem, odrzuconym przez was budujących, tym, który stał się głowicą węgła. I NIE MA W ŻADNYM INNYM ZBAWIENIA, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni.” Dz 4:10-12
  • Inną nieprawdą jest, iż Maryja może zaprowadzić człowieka do Boga. Jedyna drogą do Boga jest Jezus: „Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.” J 14:6

ŁUCJA: „Proszono mnie, abym poprosiła Panią o wiele rzeczy; uzdrowienie kilku chorych, uzdrowienie głuchoniemego”.

MATKA BOŻA: „Tak, niektórych uzdrowię, innych nie. W październiku uczynię cud, aby wszyscy uwierzyli”.

  • Jezus uzdrawiał wszystkich

Maryja znana z kart Biblii była skromną i pokorną kobietą. Biblia nigdzie nie ukazuje tego by otaczano ją kultem czy zanoszono do niej modlitwy.

Słowo Boże przestrzega nas przed cudami, które mogą pochodzić od demonów:  „Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i działać będą wielkie znaki i cuda, by w błąd wprowadzić, jeśli to możliwe, także wybranych.” Mt 24:24

EFEKT:
Ga 1:8-9: „Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy – niech będzie przeklęty! Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię: Gdyby wam kto głosił Ewangelię różną od tej, którą [od nas] otrzymaliście – niech będzie przeklęty!”

 

 

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA!
Chcę otrzymywać newsletter - wiadomości o nowościach i produktach związanych ze stroną Żyjesz Tylko Raz.
Chcesz otrzymywać powiadomienia o publikowanych przez nas treściach? Dołącz do newslettera!
Co jakiś czas będziemy przesyłać ci maila o nowych filmach, artykułach i innych produktach związanych z naszą działalnością. My również nie lubimy spamu, dlatego możesz być pewny, że nie będziemy zasypywać cię wiadomościami. W każdej chwili będziesz mógł zrezygnować z otrzymywania newslettera.