List do Diogneta, pochodzący z II wieku – jedno z ważniejszych źródeł opisujących życie pierwszych chrześcijan.

 

Wybrane fragmenty

 • Chrześcijanie nie różnią się od innych ludzi ani miejscem zamieszkania, ani językiem, ani strojem
 • .Mieszkają w miastach helleńskich i barbarzyńskich, jak komu wypadło, stosując się do miejscowych zwyczajów w ubraniu, jedzeniu, sposobie życia, a przecież samym swoim postępowaniem uzewnętrzniają owe przedziwne i wręcz paradoksalne prawa, jakimi się rządzą.

 • Mieszkają każdy we własnej ojczyźnie, lecz niby obcy przybysze.
 • Podejmują wszystkie obowiązki jak obywatele i znoszą wszystkie ciężary jak cudzoziemcy.
 • Każda ziemia obca jest im ojczyzną i każda ojczyzna ziemią obcą.

 • Wszyscy dzielą jeden stół, lecz nie jedno łoże.
 • Są w ciele, lecz żyją nie według ciała.
 • Przebywają na ziemi, lecz są obywatelami nieba.
 • Kochają wszystkich ludzi, a wszyscy ich prześladują.

 • Są zapoznani i potępiani, a skazani na śmierć zyskują życie.
 • Są ubodzy, a wzbogacają wielu. Wszystkiego im nie dostaje, a opływają we wszystko.
 • Pogardzają nimi, a oni w pogardzie tej znajdują chwałę. Spotwarzają ich, a są usprawiedliwieni.
 • Ubliżają im, a oni błogosławią. Obrażają ich, a oni okazują wszystkim szacunek.
 • Czynią dobrze, a karani są jak zbrodniarze.
 • Zabijani radują się jak ci, co budzą się do życia.
  .
 • Są na świecie, lecz kult, jaki oddają Bogu, pozostaje niewidziany

(pełny > LINK TU )