List do Diogneta – Jak żyli i powinni żyć chrześcianie

List do Diogneta, pochodzący z II wieku – jedno z ważniejszych źródeł opisujących życie pierwszych chrześcijan.

(Oryginalny i pełny test na stronie OpusDei !> LINK TU )

Wybrane fragmenty

 • Chrześcijanie postępują zatem słusznie powstrzymując się od powszechnych błędów i bezmyślności, jak również od skrupulatnego rytualizmu i zarozumiałości Żydów
 • Chrześcijanie nie różnią się od innych ludzi ani miejscem zamieszkania, ani językiem, ani strojem
 • .
 • Mieszkają w miastach helleńskich i barbarzyńskich, jak komu wypadło, stosując się do miejscowych zwyczajów w ubraniu, jedzeniu, sposobie życia, a przecież samym swoim postępowaniem uzewnętrzniają owe przedziwne i wręcz paradoksalne prawa, jakimi się rządzą.
 • Mieszkają każdy we własnej ojczyźnie, lecz niby obcy przybysze. Podejmują wszystkie obowiązki jak obywatele i znoszą wszystkie ciężary jak cudzoziemcy. Każda ziemia obca jest im ojczyzną i każda ojczyzna ziemią obcą.
 • Wszyscy dzielą jeden stół, lecz nie jedno łoże
 • Są w ciele, lecz żyją nie według ciała
 • Przebywają na ziemi, lecz są obywatelami nieba
 • Kochają wszystkich ludzi, a wszyscy ich prześladują
 • Są zapoznani i potępiani, a skazani na śmierć zyskują życie
 • Są ubodzy, a wzbogacają wielu. Wszystkiego im nie dostaje, a opływają we wszystko.
 • Pogardzają nimi, a oni w pogardzie tej znajdują chwałę. Spotwarzają ich, a są usprawiedliwieni.
 • Ubliżają im, a oni błogosławią. Obrażają ich, a oni okazują wszystkim szacunek.
 • Czynią dobrze, a karani są jak zbrodniarze. Karani radują się jak ci, co budzą się do życia.
 • .
 • Jednym słowem: czym jest dusza w ciele, tym są w świecie chrześcijanie.
 • Dusza mieszka w ciele, a jednak nie jest z ciała i chrześcijanie w świecie mieszkają, a jednak nie są ze świata
 • Niewidzialna dusza zamknięta jest w widzialnym ciele i o chrześcijanach wiadomo, że są na świecie, lecz kult, jaki oddają Bogu, pozostaje niewidziany
 • Ciało nienawidzi duszy i chociaż go w niczym nie skrzywdziła, przecież z nią walczy, ponieważ przeszkadza mu w korzystaniu z rozkoszy. Świat też nienawidzi chrześcijan, chociaż go w niczym nie skrzywdzili, ponieważ są przeciwni jego rozkoszom
 • Dusza kocha to ciało, które jej nienawidzi, i jego członki. I chrześcijanie kochają tych, co ich nienawidzą.

(Oryginalny i pełny test na stronie OpusDei !> LINK TU )