męczeństwo Polikarpa a dzisiejsze czasy…

Choć nie był on jedynym męczennikiem w II wieku, historia Polikarpa jest szczególnie poruszająca, ponieważ urodził się on pod koniec ery apostolskiej i być może w chwili śmierci był chrześcijaninem dłużej niż ktokolwiek inny na świecie. Poniższy tekst jest fragmentem Męczeństwa Polikarpa: Gdy Polikarp wchodził na stadion, dobiegł go głos z nieba, mówiący: "Bądź silny i okaż się mężczyzną, Polikarpie!” Nikt nie widział, tego kto mówił, ale ci z naszych [...]