Zapieranie się siebie dla większej radości – John Piper

Wezwanie do zapierania się samego siebie uczy nas dążenia do zadowolenia w Bogu. Tekst jest transkrypcją filmu, który możesz obejrzeć tutaj.   Wezwanie do wyrzeczenia się siebie uczy dążenia do zadowolenia w Bogu. Mk 8:34-36: "Ktokolwiek chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, weźmie swój krzyż i idzie za mną. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie z mojego powodu i dla [...]