Totus Tuus Maryjo i Traktat o prawdziwym nabożeństwie

Totus Tuus Maryjo i Traktat o prawdziwym nabożeństwie Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort - Zapraszam!.   Witajcie niedawno trafiła do mnie broszurka z fragmentami Traktatu o prawdziwym nabożeństwie Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort. Na końcu tej reklamy była informacja, iż Karol Wojtyła zainspirowany tą właśnie książeczką wybrał swoje hasło biskupie a potem papieskie „Totus Tuus” Mario – po polsku cały Twój Mario.   Z tyłu tej książeczki mamy taką [...]