Różnica między określeniem Syn Boży a Syn Człowieczy – R. C. Sproul

Jezus posiada wiele tytułów w Piśmie Świętym. Co znaczy, że jest „Synem Bożym” i „Synem Człowieczym”? W tym krótkim filmie R.C. Sproul ujawnia, że te dwa tytuły w rzeczywistości oznaczają coś innego niż to, czego moglibyśmy się spodziewać. Tekst jest transkrypcją filmu, który możesz obejrzeć tutaj. Chciałbym prosić Was o zwrócenie szczególnej uwagi podczas czytania Ewangelii na użycie wyrażenia lub tytułu „Syn Człowieczy”. To jeden z najważniejszych tytułów Jezusa w [...]