Mieć pewność zbawienia, kiedy nie czuję się pobożny – Paul Washer i Michael Durham

Czy wierzący może nadal mieć pewność zbawienia, jeśli pamięta czas w swoim życiu, kiedy był bardziej pobożny niż teraz? Tekst jest transkrypcją filmu, który możesz obejrzeć tutaj.   Paul Washer: Tak. Absolutnie. Wierzę, że Bóg… Jaki jest najdoskonalszy sposób, w jaki możemy uwielbić Boga? Czy nie to, co powiedziałem wcześniej? Uznanie, że On jest Zbawicielem, pełnym i wystarczającym Zbawicielem, że nie wnieśliśmy nic do naszego zbawienia, nawet do naszego uświęcenia. [...]