Czym jest Tysiącletnie Królestwo Chrystusa w Księdze Objawienia 20? Amilenializm, Premilenializm, czy Postmilenializm?

Czym jest Tysiącletnie Panowanie Chrystusa w Objawieniu 20? Amilenializm, Premilenializm, czy Postmilenializm? Tekst jest transkrypcją filmu, który możesz obejrzeć tutaj.   Chrześcijanie debatowali nad millenium przez 2000 lat. Biblia wspomina o tysiącleciu tylko raz, w 20 rozdziale Księgi Objawienia. Czytamy tam o 1000-letnim okresie. Istnieją trzy główne poglądy: postmillenializm, premillenializm i amillenializm. W postmillenializmie Chrystus przyjdzie, aby królować na ziemi po złotym wieku. Słowo post oznacza po, po tysiącleciu, po [...]