Modlitwa na językach z psychologicznego punku widzenia

 Modlitwa na językach z psychologicznego punku widzenia E. Mansell Pattison (M.D.) przeprowadził ciekawe badania behawioralne nad naturą glosolalii ("Behavioral Science Research on the Nature of Glossolalia", JASA 20,  09.1968). Mimo że badania te pochodzą z 1968 roku, dostarczają pomocnych danych, którymi chciałem się z Wami podzielić (łącznie z kilkoma moimi komentarzami). Pozwolę sobie przypomnieć, że jestem ogólnie sceptyczny wobec świeckiej psychologii i jej niechrześcijańskich założeń. Niemniej jednak, zawsze można znaleźć jakieś [...]