Biblijna i demoniczna duchowość

Jak odróżnić duchowość biblijną od tej cielesnej, albo nawet demonicznej? Tekst jest transkrypcją filmu, który możesz obejrzeć tutaj. Spójrz na werset 2 (1Tm 4:2): "W obłudzie mówiący kłamstwo, mając piętnem wypalone własne sumienie." Musicie coś zrozumieć. Nie chcę wywyższać swojego miejsca, ani nie chcę wywyższać miejsca kaznodziei, ale chcę wam coś powiedzieć. Tak jak Bóg posługuje się ludźmi, by szerzyć swoje Królestwo przez głoszenie prawdy, tak diabeł posługuje się ludźmi, [...]