Kim jesteśmy

Jesteśmy społecznością Chrześcijan z Krakowa. Wierzymy że Pismo Święte to natchnione i nieomylne Słowo Boga. Biblia jest dla nas jedynym pewnym źródłem wiedzy o Bogu i naszym zbawicielu Jezusie Chrystusie. Nie jesteśmy świadkami Jehowy, jesteśmy chrześcijan ewangelicznymi. Zostaliśmy uratowani ze śmierci grzechu i zrodzeni do nowego życia, dzięki łasce naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Historia naszej wspólnoty rozpoczęła się od czytania Pisma Świętego. Spotykaliśmy się raz w tygodniu, aby rozdział po rozdziale analizować i poznawać Słowo Boże. Większość z nas była wtedy częścią kościoła rzymsko-katolickiego. Naturalnie zwracaliśmy zatem uwagę na sprzeczności jego nauki z Biblią. Jednocześnie szukaliśmy odpowiedzi na pojawiające się pytania i zagłębialiśmy się w Ewangelie, aby poznać Jezusa i Jego nauczanie. Słowo zapisane w Piśmie Świętym doprowadziło każdego z nas do pokuty, zmiany myślenia i oddania życia Chrystusowi.

Jesteśmy wspólnotą wierzących (strona naszej społeczności: http://www.schkrakow.pl), która spotyka się w Krakowie na modlitwie, rozważaniu Słowa Bożego oraz wielbieniu Boga. Angażujemy się w głoszenie Ewangelii ubogim i poprzez internet (czego wynikiem jest ta strona i kanał na YouTube Żyjesz Tylko Raz > link).

Prowadzimy także otwarte Spotkania Biblijne, a także spotykamy się indywidualnie z osobami, które potrzebują rozmowy.

Chcesz porozmawiać lub spotkać się w Krakowie > pisz śmiało > kontakt@zyjesztylkoraz.pl 

Lecz co najważniejsze, każdego dnia staramy się naśladować Jezusa, który jest naszym Panem i Zbawicielem. 

Zobacz świadectwa nawrócenia osób z naszej wspólnoty: