Kolejna metoda studiowania Biblii to staroświecka metoda studiowania Biblii w kolejności, zaczynając od Księgi Rodzaju i kontynuując aż do zakończenia Księgi Objawienia. 
Biblię można studiować w ten sposób wg kolejności ksiąg występujących w Biblii.

Ta metoda studiowania Biblii w kolejności podanej w Biblii jest w dzisiejszych czasach bardzo wyśmiewana, ale ma ona pewne zalety, których nie posiada żadna inna metoda studiowania. Mówi się czasem prześmiewczo, że równie dobrze można zacząć czytać książki z jakiejś biblioteki od pierwszej do ostatniej. 

Studiowanie Biblii w kolejności ma jednak swoje zalety: Po pierwsze, jest to jedyna metoda, dzięki której uzyskasz pojęcie o Biblii – jako o całości. Im więcej wiemy o Biblii jako całości, tym lepiej jesteśmy przygotowani do zrozumienia każdej jej części.

Po drugie, jest to jedyna metoda, dzięki której możesz poznać całą Księgę i w ten sposób ogarnąć cały zakres Bożego objawienia. Minie jeszcze wiele długich lat, zanim ktokolwiek obejmie całą Biblię przez studiowanie ksiąg, czy nawet przez studiowanie tematów. Każda część Słowa Bożego jest cenna, a klejnoty prawdy ukryte są w najbardziej nieoczekiwanych miejscach. 

Na przykład, w 1 Księdze Kronik 4:10 natrafiliśmy na bezcenne skarby, które moglibyśmy przeoczyć, gdybyśmy nie studiowali Biblii w kolejności: Jabez wzywał Boga Izraela, mówiąc: „O, żebyś mi rzeczywiście błogosławił i powiększył moją granicę, i żeby Twoja ręka była ze mną, i żebyś zachował mnie od złego, aby mnie nie bolało!”. I Bóg dał mu to, o co prosił. 

Po trzecie, jest to najlepsza metoda, aby umożliwić uchwycenie jedności Biblii i jej pełnego życia charakteru. 

Po czwarte, jest to wielka korekta dla jednostronności i błędu. Biblia jest księgą wielostronną: jest kalwińska i arminiańska, trynitarna i unitarna, wyraźnie naucza o bóstwie Chrystusa i kładzie nacisk na Jego prawdziwe człowieczeństwo, wywyższa wiarę i wymaga uczynków, wzywa do zwycięstwa przez konflikt i twierdzi z całą mocą, że zwycięstwo odnosi się przez wiarę itd. Jeżeli w naszych książkowych lub tematycznych studiach za bardzo zajmiemy się jakąś jedną linią prawdy (a jest to bardzo prawdopodobne), to codzienne studiowanie Biblii w porządku szybko doprowadzi nas do jakiejś kontrastującej linii prawdy i przywróci nam właściwą równowagę. 

Niektórzy ludzie popadaą± w obsesję i za bardzo zajmują się jedną linią prawdy. Przemyślane studiowanie całej Biblii jest wspaniałą korektą dla tej tendencji. 

Dobrze byłoby mieć trzy metody studiowania w tym samym czasie: 

  • po pierwsze, studiowanie jakiejś księgi; 
  • po drugie, studiowanie jakiegoś tematu (być może tematów zasugerowanych przez studiowanie ksiąg); 
  • po trzecie, studiowanie Biblii w kolejności. 

Każda metoda studiowania powinna być uzupełniona przez studiowanie Biblii wg kolejności. 

Kilka lat temu postanowiłem czytać Biblię w wersji Króla Jakuba przez cały rok, w wersji poprawionej przez cały rok i Nowy Testament w języku greckim przez cały rok. 

Okazało się to niezwykle korzystne i chętnie bym z tego nigdy nie rezygnował. 

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA!
Chcę otrzymywać newsletter - wiadomości o nowościach i produktach związanych ze stroną Żyjesz Tylko Raz.
Chcesz otrzymywać powiadomienia o publikowanych przez nas treściach? Dołącz do newslettera!
Co jakiś czas będziemy przesyłać ci maila o nowych filmach, artykułach i innych produktach związanych z naszą działalnością. My również nie lubimy spamu, dlatego możesz być pewny, że nie będziemy zasypywać cię wiadomościami. W każdej chwili będziesz mógł zrezygnować z otrzymywania newslettera.