Drugą metodą studiowania Biblii jest metoda tematyczna. Polega ona na przeszukiwaniu Biblii, aby dowiedzieć się, jakie jest jej nauczanie na różne tematy. Jest to być może najbardziej fascynująca metoda studiowania Biblii. 

Daje ona największe natychmiastowe rezultaty, choć nie największe rezultaty końcowe. 

Ma swoje ZALETY. Jedynym sposobem na opanowanie jakiegokolwiek tematu jest przejrzenie Biblii i znalezienie tego, czego ona uczy na dany temat.  

Prawie każdy wielki temat w niezwykły sposób zawładnie sercem chrześcijanina, jeżeli poświęci on czas na przejrzenie Biblii od Księgi Rodzaju do Objawienia i zanotowanie, co Biblia ma do powiedzenia na ten temat. 

Każdy to tak zrobi będzie miał pełniejsze i poprawniejsze zrozumienie tego tematu niż kiedykolwiek przedtem. O DL Moody’m mówi się, że wiele lat temu w ten sposób rozpoczął badanie „doktryny łaski”. Dzień po dniu czytał Biblię, studiując to, co miała ona do powiedzenia na temat łaski. W miarę jak nauka biblijna rozwijała się w jego umyśle, jego serce zaczynało płonąć, aż w końcu, przepełniony tym tematem i rozpalony nim, wybiegł na ulicę i chwytając pierwszego napotkanego człowieka, zapytał: „Czy znasz łaskę Boga?”. „Łaskę kogo?” brzmiała odpowiedź. „Łaskę Bożą, która przynosi zbawienie!”. 

Jeśli jakiekolwiek dziecko Boże będzie w ten sposób studiować „łaskę”, „miłość”, „wiarę”, „modlitwę” lub jakąkolwiek inną wielką doktrynę biblijną, to jego dusza również stanie się pełna tego tematu. 

Jezus najwyraźniej studiował Stary Testament w ten sposób, ponieważ czytamy, że zaczynając od Mojżesza i wszystkich proroków, wyjaśniał im rzeczy dotyczące Jego samego, zawarte we wszystkich Pismach (Łuk. 24:27). 

=== korekta skróconej wersji

Ta metoda badania sprawiła, że serca tych dwóch uczniów, którzy z Nim szli w drodze do Emaus, zaczęły pałać (Łk 24:32). 

Wydaje się, że Paweł także poszedł za swoim Mistrzem w tej metodzie badania i nauczania (Dz 17:2-3). 

Ale metoda ta ma swoje niebezpieczeństwa. Już sama jej fascynacja jest niebezpieczeństwem. Wielu jest przyciąganych przez fascynację tą metodą studiowania, aby porzucić wszystkie inne metody studiowania, a to jest wielkie nieszczęście. 

Ta metoda studiowania nie pozwala na dogłębne, całościowe poznanie Biblii. 

Żadna metoda studiowania nie jest idealne, jeżeli ktoś pragnie być wszechstronnym i zrównoważonym studentem Biblii – powinien studiować Biblię różnymi sposobami. Największym niebezpieczeństwem tej metody jest to, że zapewne każdy człowiek ma pewien zakres tematów, którymi jest szczególnie zainteresowany i jeżeli studiuje Biblię tematycznie, to o ile nie zostanie ostrzeżony, jest bardzo prawdopodobne, że będzie ciągle powracał do tych samych tematów. 

Będzie on bardzo silny w tej linii prawdy, lecz zaniedba inne tematy o równym znaczeniu, stając się w ten sposób osobą jednostronną. 

Nigdy nie powinniśmy mówić, że znamy jakąś prawdę, dopóki nie poznamy jej w jej właściwych relacjach do innych prawd. 

Znam na przykład ludzi, którzy interesują się wielką doktryną o wtórym przyjściu Pana i prawie wszystkie ich badania biblijne dotyczą tej właśnie dziedziny. Jest to z pewnością cenna doktryna, ale w Biblii są też inne doktryny, które człowiek musi znać i niemądrze jest studiować tylko jedną doktrynę. 

Znam innych, których całe zainteresowanie i badania wydają się koncentrować na temacie boskiego uzdrawiania. 

Opowiadano mi o pewnym człowieku, który zwierzył się przyjacielowi, że przez lata poświęcał swój czas na studiowanie liczby siedem w Biblii. Ten ostatni przypadek jest niewątpliwie skrajny, ale ilustruje niebezpieczeństwo, jakie tkwi w studiach tematycznych. 

Jest pewne, że nigdy nie opanujemy całego zakresu prawdy biblijnej, jeśli będziemy stosować wyłącznie metodę tematyczną. 

Kilka zasad dotyczących studiowania tematycznego będzie prawdopodobnie pomocnych dla większości czytelników tej książki: 

 • Bądź systematyczny. 
 • Nie kieruj się swoimi zachciankami w wyborze tematów. 
 • Nie podejmuj każdego tematu, który ci się podsunie. 
 • Sporządź listę wszystkich tematów, jakie przychodzą ci do głowy, a które są poruszane w Biblii. Niech będzie ona jak najbardziej wyczerpująca i kompletna. 
 • Następnie podejmuj te tematy jeden po drugim w logicznej kolejności. 

Poniższa lista tematów jest podana jako sugestia. Każdy może sam uzupełnić tę listę i podzielić ogólne tematy na odpowiednie podrozdziały. Lista tematów:

Bóg 

 • -Bóg jako Duch Święty 
 • -Jedność Boga 
 • -Wieczność Boga 
 • -Wszechobecność Boga 
 • -Osobowość Boga 
 • -Wszechmoc Boga 
 • -Wszechwiedza Boga 
 • -Świętość Boga 
 • -Miłość Boga 
 • -Sprawiedliwość Boża 
 • -Miłosierdzie, czyli miłościwa dobroć Boga 
 • -Wierność Boga 
 • -Łaska Boża

Jezus Chrystus 

 • -Boskość Chrystusa 
 • -Podporządkowanie Jezusa Chrystusa Ojcu 
 • -Ludzka natura Jezusa Chrystusa 
 • -Charakter Jezusa Chrystusa
  • oJego Świątobliwość
  • oJego miłość do Boga 
  • oJego miłość do człowieka 
  • oJego miłość do dusz 
  • oJego współczucie 
  • oJego życie modlitewne
  • oJego łagodność i pokora 
  • oŚmierć Jezusa Chrystusa 
  • oCel śmierci Chrystusa
  • oDlaczego Chrystus umarł? 
  • oZa kogo umarł Chrystus? 
  • oSkutki śmierci Chrystusa 
  • oZmartwychwstanie Jezusa Chrystusa
  • oFakt zmartwychwstania
  • oSkutki zmartwychwstania
  • oZnaczenie zmartwychwstania
  • oSposób zmartwychwstania 
  • oWniebowstąpienie i wywyższenie Jezusa Chrystusa 
  • oPowrót lub powtórne przyjście Jezusa Chrystusa
  • oFakt Jego powtórnego przyjścia
  • oSposób Jego powtórnego przyjścia
  • oCel Jego powtórnego przyjścia
  • oRezultaty Jego ponownego przyjścia
  • oCzas Jego powtórnego przyjścia 
  • oKrólowanie Jezusa Chrystusa

Duch Święty 

  • -Osobowość Ducha Świętego 
  • -Bóstwo Ducha Świętego 
  • -Odróżnienie Ducha Świętego od Boga Ojca i Syna, Jezusa Chrystusa 
  • -Podporządkowanie Ducha Świętego Ojcu i Synowi 
  • -Imiona Ducha Świętego 
  • -Dzieło Ducha Świętego: 
  • -We Wszechświecie 
  • -W Człowiek w ogóle 
  • -W człowieku wierzącym 
  • -W Proroku i Apostole 
  • -W Jezusie Chrystusie

Człowiek 

  • -Jego pierwotny stan 
  • -Jego upadek 
  • -Obecna pozycja przed Bogiem i obecny stan człowieka poza Odkupieniem, które jest w Jezusie Chrystusie 
  • -Przyszłe przeznaczenie tych, którzy odrzucają Odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie 
  • -Uzasadnienie 
  • -Nowe Narodziny 
  • -Adopcja 
  • -Pewność zbawienia dla wierzącego 
  • -Ciało 
  • -Uświęcenie 
  • -Oczyszczanie 
  • -Konsekracja 
  • -Wiara 
  • -Pokuta 
  • -Modlitwa 
  • -Święto Dziękczynienia 
  • -Chwalmy 
  • -Uwielbienie 
  • -Miłość do Boga 
  • -Miłość do Jezusa Chrystusa 
  • -Miłość do człowieka 
  • -Przyszłe przeznaczenie wierzących

Anioły 

  • -Ich charakter i położenie 
  • -Ich liczba 
  • -Ich miejsce zamieszkania 
  • -Ich charakter 
  • -Ich praca 
  • -Ich przeznaczenie 

Szatan lub Diabeł 

  • -Jego Istnienie 
  • -Jego natura i pozycja 
  • -Jego siedziba 
  • -Jego dzieło 
  • -Nasz obowiązek w stosunku do Niego 
  • -Jego przeznaczenie 

Demony 

  • -Ich istnienie 
  • -Ich charakter 
  • -Ich praca 
  • -Ich przeznaczenie

Dla studenta, który ma na tyle wytrwałości, by przejść przez tę listę, może być zalecane, by zaczął od pierwszego tematu z takiej listy i przeszedł przez nią aż do końca, szukając wszystkiego, co Biblia ma do powiedzenia na te tematy. 

Tak właśnie sam uczyniłem i w ten sposób zdobyłem pełniejszą znajomość prawdy w tym zakresie. Pełniejszą nawet od tej którą uzyskałem przez nieco dłuższe studia nad teologią systematyczną. 

Wielu jednak będzie zdumiewało się z powodu pozornego ogromu tego przedsięwzięcia. Takim osobom zaleca się, aby zaczęły od wyboru tych tematów, które wydają się ważniejsze, ale prędzej czy później skupiły się na dokładnym studiowaniu tego, czego Biblia uczy o Bogu i człowieku. 

Pamiętaj, zawsze gdy studiujesz jakiś temat, bądź dokładny: nie zadowalaj się zbadaniem tylko niektórych fragmentów Biblii, ale znajdź, na ile to możliwe, każdy fragment Biblii, który dotyczy tego tematu. Dopóki w Biblii znajduje się choć jeden fragment na jakiś temat, którego nie przeanalizowałeś, dopóty nie zdobyłeś jeszcze prawdziwej wiedzy na ten temat. 

Jak możemy znaleźć wszystkie fragmenty Biblii, które dotyczą jakiegoś tematu? Po pierwsze, używając konkordancji (np: Stronga). Sprawdź każdy fragment, w którym występuje dane słowo. 

Następnie sprawdź wszystkie fragmenty, w których występują synonimy tego słowa. Jeśli, na przykład, studiujesz temat modlitwy, sprawdź każdy fragment, w którym występuje słowo „modlić się” i jego pochodne, a także każdy fragment, w którym występują takie słowa jak „wołać”, „wzywać”, „prosić”, „błagać”, „wstawiać się” itp. 

Po drugie, przez użycie księgi tekstów biblijnych lub Biblii tematycznej. Książki te układają fragmenty Pisma Świętego nie według użytych słów, ale według tematów, i jest wiele wersetów, na przykład o modlitwie, które nie mają w sobie słowa „modlitwa” ani żadnego synonimu tego słowa. Nieporównywalnie najlepszą książką topiczną tekstów biblijnych jest Inglis’ Bible Text Cyclopedia[1].

Po trzecie, fragmenty nieodkryte przez użycie konkordancji lub książki tematycznej wyjdą na jaw w miarę studiowania według ksiąg lub w miarę czytania Biblii w kolejności, a więc nasze traktowanie tematów będzie coraz szersze.

Bądź dokładny Poznaj dokładne znaczenie każdego rozważanego fragmentu. 

Studiuj każdy fragment w jego powiązaniu i odnajduj jego znaczenie w sposób zasugerowany w rozdziale 2 dotyczącym studiowania poszczególnych ksiąg Biblii. Uważaj gdyż niestety często badanie tematyczne jest często prowadzone w bardzo niedbały sposób. 

Fragmenty, wyrwane ze swojego związku i kontekstu, są wrzucane do jednego worka z powodu jakiegoś powierzchownego związku ze sobą i bez większego względu na ich prawdziwy sens i nauczanie, a niektórzy nazywają to „badaniem tematycznym”. 

To spowodowało, że cała metoda badania tematycznego stała się nie do przyjęcia. Jest jednak możliwe, aby być tak dokładnym i uczonym w badaniu tematycznym, jak w każdej innej metodzie, a kiedy tak jest, wyniki będą raczej pouczające i satysfakcjonujące niż mylące. 

Jednakże, jeśli praca jest wykonywana w niedbały, niedokładny sposób, wtedy wyniki na pewno będą mylące i niezadowalające! 

Klasyfikuj i zapisuj swoje wyniki W trakcie badania dowolnego dużego tematu, człowiek zbiera wiele informacji. Zebrawszy je, trzeba je teraz uporządkować. Gdy przejrzysz je dokładnie, szybko dostrzeżesz fakty, które do siebie pasują. 

Ułóż je razem w logicznym porządku. 

Poniżej znajduje się przykładowe studium tematyczne dotyczące tego, czego Biblia uczy na temat bóstwa Jezusa Chrystusa.

Jezus Chrystus: Jego Bóstwo 

1. Imiona Boskie 

  • -Łk 22:70. Oni wszyscy mówili: „Czy Ty jesteś zatem Synem Bożym?”. A On rzekł do nich: „Tak, jestem„.
   Syn Boży. To imię jest nadane Chrystusowi czterdzieści razy. Oprócz tego, synonimiczne wyrażenie „Jego syn” lub „Mój syn” są częste. Nazwa ta jest używana w odniesieniu do Chrystusa jako wyraźnie boskiej osoby. 
  • -Jana 5:18: Z tego powodu więc Żydzi szukali tym bardziej, aby go zabić, bo nie tylko łamał szabat, ale także nazywał Boga swoim własnym Ojcem, czyniąc siebie równym Bogu.
  • -Jan 1:18. Boga nikt nigdy nie widział; Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, On Go wyjaśnił. Jednorodzony Syn.
   Jest oczywiste, że stwierdzenie, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym tylko w tym samym sensie, że wszyscy ludzie są synami Bożymi, nie jest prawdziwe. Porównaj Mk 12:6: Miał jeszcze jednego do posłania, syna umiłowanego; posłał go jako ostatniego do nich, mówiąc: „Będą szanować syna mego”.
   Tutaj sam Jezus, powiedziawszy o wszystkich prorokach jako o sługach Bożych, mówi o sobie jako o jednym i umiłowanym synu.
  • -Objawienie 1:17. Gdy Go ujrzałem, padłem do Jego stóp jak martwy. A On położył na mnie swoją prawą rękę, mówiąc: „Nie bój się, Ja jestem pierwszy i ostatni”. Tylko Bóg jest Pierwszy i ostatni. Porównaj Izajasza 41:4; 44:6. W tych ostatnich fragmentach jest to Pan Bóg, który jest pierwszy i ostatni.
  • -Objawienie 22:12-13, 16. Oto przychodzę szybko, a moja nagroda jest ze mną, aby oddać każdemu według tego, co uczynił. Ja jestem Alfa i Omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. . . . Ja, Jezus, posłałem mojego anioła, aby wam to poświadczył za kościoły. Ja jestem korzeniem i potomkiem Dawida, jasną gwiazdą poranną.
   Po pierwsze, Alfa i Omega. Po drugie, początek i koniec. W Objawieniu 1:8 to Pan Bóg jest Alfą i Omegą.
  • -Dzieje Apostolskie 3:14. Wyrzekliście się Świętego i Sprawiedliwego i prosiliście, aby morderca został wam uwolniony. Zauważ słowa: Wyrzekliście się świętego W Księdze Ozeasza 11:9 i wielu innych fragmentach, to Bóg jest Świętym.
  • -Malachiasza 3:1: Łukasza 2:11; Dzieje Apostolskie 9:17; Jana 20:28; Hebrajczyków 1:11. Dziś w mieście Dawida narodził się dla was Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan (Łk 2, 11).
   Pan. To imię lub tytuł jest używany w odniesieniu do Jezusa kilkaset razy.
   Słowo przetłumaczone „Pan” jest używane w Nowym Testamencie do Chrystusa. Mówi się o Nim jako o „Panu”, tak jak Bóg jest Panem.
   Porównaj Dzieje Apostolskie 4:26 z Dziejami Apostolskimi 4:33. Zauważ też Mateusza 22:43-45, Filipian 2:11, i Efezjan 4:5. Jeśli ktoś wątpi w postawę apostołów Jezusa wobec Niego jako Boga, dobrze by zrobił, gdyby przeczytał jeden po drugim fragmenty, które mówią o Nim jako o Panu.
  • -Dzieje Apostolskie 10:36. „A jeśli chodzi o słowo, które posłał synom Izraela, zwiastując pokój przez Jezusa Chrystusa, który jest Panem wszystkich;”. Panem wszystkich.
   Zobacz 1 Koryntian 2:8. Mądrość, której nie pojął żaden z władców tego wieku; bo gdyby ją pojęli, nie ukrzyżowaliby Pana chwały. Pan chwały. W Psalmie 24:8-10, to Pan zastępów jest Królem chwały. Izajasza 9:6. Albowiem dziecię narodzi się nam, syn będzie nam dany, a rząd spocznie na ramionach jego, a imię jego będzie nazwane: Cudowny Doradca, Bóg Potężny, Ojciec Przedwieczny, Książę Pokoju.

a. Wspaniały (Porównaj Sędziów 13:18).

b. Potężny Bóg

c. Ojciec Przedwieczny


  • -Hebrajczyków 1:8. O Synu mówi: „Tron Twój, o Boże, jest na wieki wieków, A berło sprawiedliwe jest berłem Jego królestwa.” Bóg.
   Zobacz w Ewangelii Jana 20:28 Tomasz nazywa Jezusa moim Bogiem i jest delikatnie upominany za to, że wcześniej w to nie wierzył.
  • -Mateusza 1:23. „Oto Dziewica będzie brzemienna i porodzi Syna, i nazwą Jego imię Immanuel”, co w tłumaczeniu oznacza „Bóg z nami„. Bóg z nami.
  • -Tytusa 2:13. Oczekując błogosławionej nadziei i ukazania się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa. Naszego wielkiego Boga.
   List do Rzymian 9:5. Zobacz: Którzy są ojcami i od których pochodzi Chrystus według ciała, który jest ponad wszystkim, Bóg błogosławiony na wieki. Amen. Bóg błogosławiony na wieki.

Podsumowanie: Szesnaście imion wyraźnie sugerujących Bóstwo jest używanych w odniesieniu do Chrystusa w Biblii, niektóre z nich wiele razy, całkowita liczba fragmentów sięga daleko w setki.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA!
Chcę otrzymywać newsletter - wiadomości o nowościach i produktach związanych ze stroną Żyjesz Tylko Raz.
Chcesz otrzymywać powiadomienia o publikowanych przez nas treściach? Dołącz do newslettera!
Co jakiś czas będziemy przesyłać ci maila o nowych filmach, artykułach i innych produktach związanych z naszą działalnością. My również nie lubimy spamu, dlatego możesz być pewny, że nie będziemy zasypywać cię wiadomościami. W każdej chwili będziesz mógł zrezygnować z otrzymywania newslettera.