SPEŁNIONA PRZEPOWIEDNIA.

Nie wiem co może bardziej zdenerwować sceptyka niż spełniona przepowiednia. 

Niestety jest bardzo niewielu chrześcijan, którzy myślą o studiowaniu tego aspektu Biblii. 

Mówi się często, że proroctwa są tak tajemnicze i często nie wiadomo wiadomo czy już się wypełniły. 

Ale Biblia nie mówi, że proroctwa są jest tematem tajemniczym, tematem którego należy unikać. Biblia raczej mówi, żebyśmy badali i zachowywali „Błogosławiony ten, kto czyta, i ci, którzy słuchają słów tego proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane, bo czas jest bliski.” (Apokalipsa św. Jana 1:3).

Kiedy byłem chłopcem, uczono mnie, że wszystko za rzeką Mississippi jest wielką amerykańską pustynią. Ale dziś ta część kraju – Nevada, Kolorado, Utah i inne zachodnie stany – są ogromnie cenne dla całych Stanów Zjednoczonych. Pomyślcie o tych ruchliwych i kwitnących miastach, które powstały wśród gór! Można to porównać do wielu fragmentów Biblii: ludzie zwykle nie myślą o ich czytaniu. Niestety chrześcijanie często żyją wśród zaledwie kilku wersetów i rozdziałów Biblii, znają je bardzo dobrze, często cytują i tylko je czytają. Duża część Biblii została napisana przez proroków, ale niestety bardzo rzadko zdarza się słyszeć kazania z tych ksiąg.

Około 500 proroctw zapisanych w księgach Starego Testamentu zostało wypełnionych w sposób niezwykły i dosłowny, a prawie 200 z nich dotyczyło samego Jezusa Chrystusa. W życiu Jezusa Chrystusa nie wydarzyło się nic ważnego co nie było by zapowiedziane w księgach Starego Testamentu. Pamiętajmy, że zapowiedzi te były podane i spisane w okresie od 1400 do 400 lat przed narodzinami Jezusa Chrystusa.

Ale dziś chce powiedzieć o innych proroctwach. Wezmę jako przykład cztery wielkie państwa i miasta, które były bardzo znane i wspaniałe, porównajmy je z proroctwami ich dotyczącymi a zobaczysz, że proroctwa dotyczące ich zostały wypełnione co do litery. Pozwólcie, że zwrócę waszą uwagę na kilka fragmentów. 

BABYLON. 

Zacznijmy Babilonu. W Księdze Izajasza czytamy: „I Babilon, ozdoba królestw i chluba majestatu Chaldejczyków, stanie się jak Sodoma i Gomora, kiedy Bóg je zniszczył. Nie będzie nigdy więcej zamieszkany ani zasiedlony z pokolenia na pokolenie; Arab nie rozbije tam namiotu ani pasterze nie odpoczną tam z trzodami. Ale dziki zwierz pustyni będzie tam odpoczywać, a ich domy będą pełne wyjących bestii; zamieszkają tam sowy, a kozice będą tam podskakiwać.” (Księga Izajasza 13:19-21) 

A w Księdze Jeremiasza czytamy: : „Słowo, jakie powiedział Pan o Babilonie, o ziemi chaldejskiej, za pośrednictwem Jeremiasza proroka: Ogłoście wśród narodów i obwieszczajcie! Wznieście znak i głoście! Bez obsłonek mówcie: Babilon zdobyty! Bel pohańbiony! Merodak rozbity! Bóstwa ich są okryte hańbą, pokruszone zostały ich bałwany! Albowiem zbliża się przeciw niemu naród z północy, który zamieni jego kraj w pustynię. Nie będzie w nim nikt zamieszkiwał: od człowieka aż do zwierzęcia [wszyscy] uciekną i odejdą.” (Księga Jeremiasza 50:1-3)

Jak to jest, że Babilon stał się spustoszeniem wśród narodów? Sto lat przed objęciem tronu przez Nabuchodonozora przepowiedziano, jak ma zostać zniszczony Babilon, i stało się tak. Naukowcy mówią nam, że miasto stało pośród wielkiej i żyznej równiny. Było ono otoczone murem o powierzchni 480 metrów kwadratowych. Po każdej stronie placu znajdowało się dwadzieścia bram z mosiądzu, a w każdym narożniku znajdowała się wspaniała wieża. Mur był szeroki na 2,5 metra i wysoki na 20 metrów. Te liczby dają nam wyobrażenie o znaczeniu Babilonu. Jednak dziś nie pozostało już nic poza ruinami. Kiedy Babilon był w swojej chwale, prorocy przepowiadali, że zostanie zniszczony i jak został zniszczony! Żaden arab nie rozbił tam swojego namiotu, żaden pasterz nie zamieszkałby w pobliżu ruin. (Warto dodać, że zapowiedź proroka Izajasza i Ezechiela były przekazana ponad 700 p.n.Ch. Miasto Babilon zaczęło upadać już w 540 r.p.n.Ch a ostateczny upadek miasta dokonał się w III wieku po narodzeniu Chrystusa. -przyp.red)

NINIWA

A teraz zobacz jedno z proroctw dotyczące Niniwy. „I rzucę na ciebie obrzydliwości, i zelżę ciebie, i wystawię cię na widowisko. I każdy, kto cię ujrzy, oddali się od ciebie, i zawoła: Spustoszona Niniwa! Któż ulituje się nad nią? Gdzie mam szukać pocieszycieli dla ciebie?” (Księga Nahuma 3:6-7). 

I dokładnie tak się stało Niniwa była wielkim i wspaniałym miastem i także ona została spustoszona. Dość niedawno archeolodzy wykopali ruiny i przywieźli je do Paryża i Londynu, a ty możesz iść do brytyjskiego muzeum i zobaczyć je na własne oczy. Ponownie stało się dokładnie to co przepowiedzieli prorocy.

TYR. 

Następnie spójrz na Tyr: „Dlatego tak mówi Pan BÓG: Oto wystąpię przeciwko tobie, Tyrze, i sprowadzę na ciebie wiele narodów, jak morze podnosi swoje fale. Zburzą mury Tyru i wywrócą jego wieże. Wymiotę z niego jego proch i uczynię go wierzchołkiem gładkiej skały. Stanie się miejscem suszenia sieci pośród morza, bo ja to powiedziałem, mówi Pan BÓG. Stanie się łupem narodów.” (Księga Ezechiela 26:3-5). 

Nie wiem czy znasz historię Pani Trum, która była korespondentką Boston Journal w czasie wojny, gdy pewnego dnia przybyła na miejsce dawnego miasta Tyru i zobaczyła, że słońce właśnie zachodzi, kazała swoim przewodnikom rozbić swój namiot tuż nad ruinami. Gdy zapytała co teraz się tu dzieje, czy są jakieś wykopaliska, czy będzie tu rozwijana turystyka, jej przewodnik powiedział, że okoliczni rybacy suszą tu swoje sieci… Dokładnie tak, jak to było przepowiedziane setki lat wcześniej.

Kiedy prorocy Boga zapowiadali zniszczenie tych miast, to były wielkie i wspaniałe miasta jak dziś Londyn, Paryż czy Nowy Jork, to były miasta w szczycie swojej chwały, ale ich chwała odeszła dokładnie w sposób jaki zapowiedział to Bóg przez usta swych proroków. 

JERUSALEM. 

Teraz przyjrzyjmy się proroctwom w odniesieniu do Jerozolimy, Pan Jezus powiedział tak: „A gdy się przybliżył i zobaczył miasto, zapłakał nad nim; Mówiąc: O gdybyś i ty poznało, przynajmniej w tym twoim dniu, co służy twemu pokojowi! Lecz teraz zakryte jest to przed twoimi oczami. Przyjdą bowiem na ciebie dni, gdy twoi nieprzyjaciele otoczą cię wałem, oblegną cię i ścisną zewsząd. Zrównają z ziemią ciebie i twoje dzieci, które są w tobie, i nie zostawią w tobie kamienia na kamieniu, dlatego żeś nie poznało czasu twego nawiedzenia.” (Ewangelia wg św. Łukasza 19:41-44). 

Nie wiem czy znacie historię miasta Jerozolimy. Ale przestudiujcie ją dokładnie gdyż to co mówił Pan Jezus wypełniło się dokładnie podczas oblężenia i zniszczenia Jerozolimy w 70 roku n.e. Rzymska armia pod wodzą przyszłego cesarza Tytusa Flawiusza i prokuratora Tyberiusza Aleksandra obległa miasto od 66 roku n.e. W wyniku walk i złupienia miasta: Jerozolima została zniszczona, a spora część jej mieszkańców zginęła lub została wymordowana. W czasie tego oblężenia została też rozebrana Świątynia Jerozolimską – dokładnie tak jak zapowiedział Pan Jezus „nie pozostanie tu kamień na kamieniu”.

Mówiąc o Jerozolimie przypomniałem sobie historię o której kiedyś czytałem, była to historia o dwóch rabinach zmierzających do Jerozolimy po jej zburzeniu. Gdy podeszli dość blisko, zobaczyli lisa bawiącego się na ruinach zniszczonego miasta: jeden Rabin zaczął płakać, nad zniszczonym miastem. Drugi zaś uśmiechnął się i zganił go, mówiąc, że to jest właśnie dowód na to że Słowo Boże jest prawdą. To dowód na to, że kolejne z proroctw Jeremiasza wypełniło się „Dlatego nasze serce omdlewa, dlatego nasze oczy są zaćmione. Z powodu spustoszonej góry Syjonu, lisy chodzą po niej.” (Treny Jeremiaszowe 5:17-18)

ŻYDZI. 

Jeżeli kiedyś czytałeś Biblię może zwróciłeś uwagę na proroctwo Balaam, proroctwo to mówi o Żydach „… oto ten lud będzie mieszkać osobno, do innych narodów nie będzie zaliczony. Któż policzy proch Jakuba, któż policzy choćby czwartą część Izraela? Niech umrę śmiercią sprawiedliwych i niech mój koniec będzie taki jak ich.” (Księga Liczb 23:9-10). Wiemy, że wypełniło się i wypełnia. Po zburzeniu świątyni (70 r.n.e) ludzie tego narodu pozostali rozproszeni. Mimo, że są rozproszeni i prześladowani przez wielu – oni niezmiennie trwają w swojej tradycji.

Zobacz choćby na ten przykład z Ameryki. Do Ameryki przybywają ludzie z całego świata, z wszystkiech narodowości. Weźmy na przykład Irlandczyka, gdy przybywa do USA pamięta o swojej ojczyźnie i swoich tradycjach, ale jego kolejne pokolenie zapomina o swojej narodowości i zaczyna żyć jak Amerykanin. Tak samo jest z Niemcami, Włochami i Francuzami; ale Żyd. Z żydami tak nie jest. 

Zobacz, jak ta rasa była prześladowana, a jednak Żydzi kontrolują finanse świata i nie mogą być utrzymywani w ryzach. Egipt, Edom, Asyria, Babilon, Persja, Rzym i wszystkie wiodące narody ziemi starały się zmiażdżyć Żydów. Oni jednak trwają w swojej odrębności i nikt nie może ich zniszczyć.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA!
Chcę otrzymywać newsletter - wiadomości o nowościach i produktach związanych ze stroną Żyjesz Tylko Raz.
Chcesz otrzymywać powiadomienia o publikowanych przez nas treściach? Dołącz do newslettera!
Co jakiś czas będziemy przesyłać ci maila o nowych filmach, artykułach i innych produktach związanych z naszą działalnością. My również nie lubimy spamu, dlatego możesz być pewny, że nie będziemy zasypywać cię wiadomościami. W każdej chwili będziesz mógł zrezygnować z otrzymywania newslettera.