Innym sposobem na studiowanie Pisma Świętego to szukanie typów – zwiastunów Biblijnych.

Bardzo interesującą rzeczą jest studiowanie typów Biblii. Zdobądźcie dobrą książkę na ten temat, a będziecie zaskoczeni, gdy dowiecie się, jak bardzo Biblia jest pełna typów nas samych. 

Dlatego rodzi to zwykle sprzeciw wobec Biblii – mówi ona o wadach ludzi. Powinniśmy jednak pamiętać, że celem Biblii nie jest mówienie o tym, jak źli są ludzie, ale jak źli ludzie mogą stać się dobrzy. 

Gdy czytamy coraz więcej Biblia zobaczymy szybko, że Stary Testament jest pełna typów Chrystusa. Typy są zwiastunami, a wszędzie tam, gdzie jest cień, musi być substancja. Jak mówi John McNeill: „Jeśli zobaczę cień psa, wiem, że w pobliżu jest pies”. 

Gdy dokładnie czytamy Pismo Święte widzimy bardzo wyraźnie, że Bóg wybrał ten sposób nauczania Izraelitów o obiecanym Mesjaszu. Wszystkie prawa, ceremonie i instytucje Mojżeszowe wskazują na Chrystusa. Oświecone oczy widzą Chrystusa we wszystkim. 

Zobaczcie na budowę przybytku Przybytku Mojżeszowego.

SCHEMAT <<TU>>

Przybytek – było figurą na wcielenie Jezusa; Jan 1:14, „a słowo stało się ciałem i zamieszkało pośród nas”. Umywalnia przedstawiała uświęcenie, czyli czystość: Efezjan 5:26, „aby uświęcił i oczyścił Kościół obmyciem wody przez słowo”. Świeczniki – Menora: przedstawiały Chrystusa jako Światłość świata. Stół z chlebami – przedstawiał Chrystusa jako Chleb Życia. Najwyższy Kapłan zawsze był typem czyli zapowiedzią Chrystusa. Pascha, Dzień Pojednania, ofiary, Miasta Ucieczki, Miedziany Wąż – wszystko to wskazuje na odkupieńcze dzieło Chrystusa. 

Adam był pierwotnym typem człowieka. Pomyślcie o dwóch Adamach. Jeden wprowadził grzech i ruinę a drugi go zniósł. 

Patrzmy dalej Kain był typem: człowieka cielesnego, a Abel typem człowieka duchowego. Abel jako pasterz jest typem Chrystusa, pasterza niebieskiego. 

Józef Egipski był także typem – zapowiedzią Chrystusa. Nie ma piękniejszej figury Chrystusa w Biblii niż Józef. Nienawidzili go jego bracia; został obdarty z płaszcza; został sprzedany; został uwięziony; zyskał przychylność; miał złoty łańcuch na szyi; każde kolano kłaniało się przed nim. Porównanie życia Józefa i Jezusa pokazuje zaskakujące podobieństwo w ich doświadczeniach. 

Zobaczcie na inny typ choroba trądu jest typem: grzechu. Trąd i grzech jest nieuleczalny przez człowieka, działa banalnie; jest podstępna w swojej naturze i od małego działa całkowicie rujnująco. Trąd oddziela swoje ofiary od bliźnich – tak jak grzech oddziela człowieka od Boga! Tak jak Chrystus miał moc oczyścić trędowatego z jego choroby, tak przez łaskę Bożą Jego krew oczyszcza nas od wszelkiego grzechu! 

Zobaczcie na inne typy z Biblii:
Adam reprezentuje wrodzoną grzeszność człowieka.
Abel reprezentuje Pokutę.
Enoch reprezentuje jedność z Bogiem.
Noe reprezentuje Odrodzenie.
Abraham reprezentuje wiarę.
Izaak reprezentuje synostwo .
Jakub (syn Izaaka) reprezentuje dyscyplinę i służbę.
Józef Egipski reprezentuje chwałę przez cierpienie. 

Innym dobrym sposobem na poznanie Biblii jest studiowanie postaci biblijnych – czytamy o każdej z nich wszystko co zawiera Pismo od kołyski aż do grobu, zobacz często losy wielu ludzi z Biblii są opisane w kilku księgach. Niewierzący często stawiają taki zarzut: biorą na przykład życie Jakuba lub Dawida – i oceniają je w całości – mówiąc, że ci ludzie byli blisko Boga ale ciągle jakoś grzeszyli, a jednak Bóg ich nie ukarał. 

Jeżeli dokładnie przestudiujesz Pismo i prześledzisz dokładnie życie tych ludzi, przekonasz się, że Bóg ich ukarał. Sprawiedliwie i zgodnie z grzechami, które popełnili. 

Pewna Pani powiedziała mi kiedyś, że ma kłopoty z czytaniem Biblii, nie czuje zainteresowania, a wydaje jej się, że powinna być zainteresowana Słowem Boga. Jeśli nie jesteś zainteresowany czytając w określony sposób… spróbuj innego. Nigdy nie myśl, że musisz czytać Biblię wg tych samych zasad co Twój znajomy czy nauczyciel. 

Na koniec podam jeszcze inny ciekawy pomysł na studiowanie Biblii. Innym ciekawym sposobem na studium jest znaczenie imion. Nie muszę chyba przypominać, że każde imię w Biblii, zwłaszcza hebrajskie, ma swoje własne znaczenie. Zauważ różnicę między Abramem (wysokim ojcem), a Abrahamem (ojcem narodów). Innym przykładem jest Jakub (ten, którego Jahwe ochrania) a nadanym mu później imieniem Izrael (walczący z Bogiem). Takich przykładów jest bardzo wiele, zachęcam studiuj Biblie, nie tylko czytaj ale studiuj – to pasjonująca lektura.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA!
Chcę otrzymywać newsletter - wiadomości o nowościach i produktach związanych ze stroną Żyjesz Tylko Raz.
Chcesz otrzymywać powiadomienia o publikowanych przez nas treściach? Dołącz do newslettera!
Co jakiś czas będziemy przesyłać ci maila o nowych filmach, artykułach i innych produktach związanych z naszą działalnością. My również nie lubimy spamu, dlatego możesz być pewny, że nie będziemy zasypywać cię wiadomościami. W każdej chwili będziesz mógł zrezygnować z otrzymywania newslettera.