Znam kilku mężczyzn, którzy czytają Słowo Boże każdego dnia i mają na to zawsze czas. Oni właśnie nigdy nie siadają do czytania Biblii, dopóki nie są pewni, że mają natyle czasu aby przeczytać przynajmniej jedną księgę w całości. 

Kiedy przychodzą do Księgi Kapłańskiej, Księgi Liczb lub innych ksiąg, czytają je na jednym posiedzeniu. Najpierw czytają całą, a potem zaczynają studiować ją rozdział po rozdziale. To bardzo dobry sposób na czytanie Biblii, dobrze jest wziąć jedną całą księgę i przeczytać na raz. 

Jak możesz oczekiwać, że zrozumiesz instrukcje jakiegoś urządzenia lub jakiś podręcznik naukowy, jeśli czytasz jeden rozdział tutaj, a drugi tam? 

Jak studiować Biblię, niektórzy mówią, że musisz postępować wg zasady 5 razy P:
PLACE z angielskiego to miejsce, w którym zostało napisane;
PERSON z angielskiego osoba, przez którą zostało napisane;
PEOPLE z angielskiego to ludzie, do których zostało napisane;
PURPOSE z angielskiego to cel, dla którego zostało napisane;
PERIOD z angielskiego okres, w którym zostało napisane. 

Tutaj dobrze jest uchwycić wiodące punkty w rozdziałach. Metoda ta jest zilustrowana następującym planem, według którego starałem się zainteresować uczniów w szkole Mt. Hermon i seminarium Northfield. Jest to sposób na przenikanie Pisma Świętego do pamięci. 

Pewnego ranka na nabożeństwie powiedziałem uczniom: „Jutro rano, kiedy przyjdę, nie przeczytamy żadnego fragmentu Pisma Świętego, ale weźmiemy pierwszy rozdział Ewangelii Jana i powiecie mi z pamięci, co znajduje się w tym rozdziale i każdy nauczy się wersetu, który jest dla niego najcenniejszy”.
Było to fascynujące, w ten sposób przeszliśmy przez całą księgę.

Podam główne nagłówki, które znaleźliśmy w rozdziałach. 

EWANGELIA JANA, WEDŁUG ROZDZIAŁÓW. 

Rozdział 1. Powołanie pierwszych pięciu uczniów. 

Około czwartej po południu Jan stanął i powiedział: „Oto Baranek Boży”. Dwóch uczniów Jana poszło za Jezusem a… jeden z nich, Andrzej, przyprowadził swojego brata, Szymona. Wtedy Jezus odnalazł Filipa, a Filip odnalazł Natanaela – bardzo sceptycznego człowieka. Kiedy zobaczył Chrystusa, jego sceptyczne myśli zniknęły. 

Rozdział 2. „Cokolwiek wam powie, zróbcie to.” Dobrze się bawiliśmy w tym rozdziale, mówiliśmy dużo o posłuszeństwie, który jest słowem kluczowym. 

Rozdział 3. Jest to rozdział o Nowozrodzeniu. Zajęło nam to więcej niż jeden dzień, żeby przez to przebrnąć. To przypomina Ci, że jesteś grzesznikiem i tylko Bóg może Cię zrodzić do życia wiecznego. Werset 16: „Bóg tak umiłował świat, że dał swego Jednorodzonego Syna, aby ten, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.”

Rozdział 4. Samarytanka przy studni. Gdybyśmy mieli z nią do czynienia, powiedzielibyśmy jej to, co Jezus powiedział Nikodemowi, ale Pan postąpił z Nią zupełnie inaczej. Przyszła po kubek wody i, dzięki Bogu, dostała całą studnię pełną wody żywej. Zapamiętajcie werset 24: „Bóg jest duchem, a ci, którzy go czczą, muszą czcić go w duchu i w prawdzie.” 

Rozdział 5. Boskość Chrystusa. Werset 24: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ten, który słucha mego słowa i wierzy w tego, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie przyjdzie na nie potępienie, lecz jest przemieniony ze śmierci na życie”. Kluczowe słowo, Uzdrowienie. 

Rozdział 6. Nazwaliśmy to rozdziałem chleba. Jeśli chcesz dobry bochenek chleba, wejdź do tego szóstego rozdziału. Pożywicie się tym chlebem i będziecie żyć wiecznie. Kluczowy werset: Chrystus chlebem życia. „Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba; jeśli ktoś z tego chleba spożywa, będzie żył na wieki; a chleb, który dam, jest moim ciałem, które dam za życie świata.” Kluczowe słowo, Jedzenie. 

Rozdział 7 to rozdział dotyczący wody. „Jeśli ktoś chce, niech przyjdzie do mnie i pije.” Masz tu żywą wodę i zaproszenie Chrystusa do każdej spragnionej duszy, by przyszła do Niego pić. Kluczowe słowo, Picie. 

Rozdział 8. „Światło”. „Ja jestem światłem świata.” Klucz, Chodzenie w świetle. Ale jaki jest pożytek z posiadania światła, jeśli nie masz oczu do widzenia, więc idziemy dalej do… 

Rozdział 9. Był tam człowiek, który urodził się ślepy i Chrystus uzdrowił Go. Werset pamięciowy: „Muszę spełniać uczynki Tego który mnie posłał, gdyż teraz jest jeszcze dzień; nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie mógł już tak pracować.” 

Rozdział 10. To rozdział o Dobrym Pasterzu. Zwróćcie uwagę na werset 11: „Jestem Dobrym Pasterzem: Dobry Pasterz oddaje swoje życie za owce”. Kluczowe słowo, bezpieczeństwo. 

Rozdział 11. Rozdział Łazarza. Zapamiętaj werset 25: „Jam jest zmartwychwstanie i życie: kto we mnie wierzy, chociaż nie żyje, ale będzie żył.” Kluczowe słowo, zmartwychwstanie. 

Rozdział 12. Werset 32: „Ja, jeśli zostanę podniesiony, przyciągnę do siebie wszystkich ludzi.” Tutaj Chrystus zamyka swoją służbę dla narodu żydowskiego. Kluczowe słowo, zbawienie dla wszystkich. 

Rozdział 13. Rozdział Pokory. Chrystus umywa nogi swoim uczniom. Zapoznaj się z wersetem 34: „Przykazanie nowe, które wam daję, abyście się wzajemnie miłowali.” Kluczowe słowo, Nauczanie. 

Rozdział 14. „Ja jestem drogą, prawdą i życiem: nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie.” Słowa kluczowe, Pokój i pocieszenie. 

Rozdział 15. Winorośl może wydawać owoce tylko przez gałęzie. Werset 5: „Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście gałązkami: Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten sam przynosi wiele owoców, bo beze mnie nic nie możecie zrobić.”

Rozdział 16. Obietnica Ducha Świętego. Tutaj znajduje się tajemnica Mocy, która jest słowem kluczowym. 

Rozdział 17. Ten rozdział zawiera to, co właściwie jest „modlitwą Pańską”. Naucz się wersetu 15: „Nie modlę się, żebyś ich zabrał ze świata, ale żebyś ich ochronił przed złem”. Kluczowe słowo, Rozstanie. 

Rozdział 18. Chrystus jest aresztowany. 

Rozdział 19. Chrystus został ukrzyżowany. 

Rozdział 20. Chrystus powstaje z martwych. 

Rozdział 21. Chrystus spędza trochę czasu ze swoimi uczniami ponownie, i zaprasza ich do obiadu z nim. 

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA!
Chcę otrzymywać newsletter - wiadomości o nowościach i produktach związanych ze stroną Żyjesz Tylko Raz.
Chcesz otrzymywać powiadomienia o publikowanych przez nas treściach? Dołącz do newslettera!
Co jakiś czas będziemy przesyłać ci maila o nowych filmach, artykułach i innych produktach związanych z naszą działalnością. My również nie lubimy spamu, dlatego możesz być pewny, że nie będziemy zasypywać cię wiadomościami. W każdej chwili będziesz mógł zrezygnować z otrzymywania newslettera.