CHRZEST … W SŁOWIE BOŻYM

CYTAT 1 – Jan 3,1
A był pewien człowiek z faryzeuszy, imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Przyszedł on do Jezusa w nocy i powiedział: Mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić tych cudów, które ty czynisz, gdyby Bóg z nim nie był.

Odpowiedział mu Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć królestwa Bożego. Nikodem zapytał go: Jakże może się człowiek narodzić, będąc stary? Czy może powtórnie wejść do łona swojej matki i narodzić się?Jezus odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego.

Co się narodziło z ciała, jest ciałem, a co się narodziło z Ducha, jest duchem. Nie dziw się, że ci powiedziałem: Musicie się na nowo narodzić.Wiatr wieje, gdzie chce, i słyszysz jego głos, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd zmierza. Tak jest z każdym, kto się narodził z Ducha. Nikodem go zapytał: Jakże się to może stać?Odpowiedział mu Jezus: Ty jesteś nauczycielem w Izraelu, a tego nie wiesz?

Joh 3:16  Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bo Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby potępił świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony. Kto wierzy w niego, nie będzie potępiony, ale kto nie wierzy, już jest potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego.

CYTAT 2 – PIOTR MÓWI W DNIU PIECDZIESIATNICY 

Dz 2:36-38: „Niech więc cały dom Izraela wie z pewnością, że tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście, Bóg uczynił i Panem, i Chrystusem. A słysząc to, przerazili się do głębi serca i zapytali Piotra i pozostałych apostołów: Co mamy robić, mężowie bracia? Wtedy Piotr powiedział do nich: Pokutujcie i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na przebaczenie grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego.”

Chrzest jest ważnym krokiem posłuszeństwa w życiu chrześcijanina, ale zdecydowanie odrzucamy chrzest jako wymóg zbawienia – WYMOGIEM JEST NOWO-NARODZENIE

Jesteśmy głęboko przekonani, że każdy chrześcijanin powinien być ochrzczony chrztem przez całkowite zanurzenie. Chrzest wskazuje na to, że chrześcijanin utożsamia się ze śmiercią Chrystusa, Jego pogrzebem i zmartwychwstaniem. Rzymian 6.3-4 twierdzi, „Czyż nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili.”o 

Akt zanurzenia w wodzie (podczas chrztu) ilustruje śmierć chrześcijanina i pogrzebanie jego wraz z Chrystusem. Wyjście z wody osoby chrzczonej obrazuje Chrystusowe zmartwychwstanie. 

Q&A

Czy pokropienie lub polanie wodą twarzy nie może być chrztem Chrystusowym?

Odpowiedź: Ani Pismo, ani żaden ze starożytnych autorów nie nazywa chrztem pokropienia czy polania wodą twarzy; ani też żaden sposób praktykowania chrztu z pierwotnego okresu nie wspiera tego, stąd takowe pokropienie czy polanie wodą nie jest chrztem, który nakazał Chrystus.

Czy niemowlęta nie były chrzczone, kiedy chrzczono całe domostwa, Dz 16:15, 33?

Odpowiedź: Nie; ponieważ widać, że nie było tam niemowląt – Teksty pokazują, że nie były one ochrzczone, skoro Słowo Pańskie było głoszone wszystkim, którzy byli w domu, w. 32 i cały dom się cieszył z uwierzenia w Boga, w. 34, oraz w innym miejscu o wszystkich w domostwie jest powiedziane, iż czynili to, czego niemowlęta czynić nie mogą: Dz 18:8, Dz 10:2; 1 Kor 16:15, porównane z 1 Kor 1:16, J 4:53.

Czy jeżeli byłem ochrzczony jako dziecko mogę być ponownie ochrzczony?
Odpowiemy cytatem (z strony ulicaprosta) …
nie mieszaj. Chrzest następuje po pokucie – przez wiarę w wyniku świadomej decyzji, niemowlęta po prostu nie są chrzczone, tylko pryskane wodą bez żadnych skutków natury duchowej, co widać i słychać w każdym przypadku. Fakt, że ktoś nazywa to chrztem, niczego nie zmienia. Dlatego nie ma czegoś takiego jak „ponowny chrzest

Chrzest jest symbolem pogrzebania starego człowieka, który umarł wcześniej przez wiarę [Rzym. 6:1-4; Kol. 2:11-12]., więc niemowlę nie może zostać ochrzczone, dopóki nie umrze jako stary człowiek i nie narodzi się na nowo na podstawie własnej, świadomej decyzji (a świadoma decyzja w przypadku niemowlęcia jest niemożliwa).