W opatrzności Bożej nawet niegodziwe plany szatana i demonów służą powiększeniu chwały Chrystusa dla dobra Jego ludu. Tekst jest transkrypcją filmu, który możesz obejrzeć tutaj. Cała seria dostępna jest tutaj: Opatrzność Boża – John Piper.

 

W naszej ostatniej sesji zajmowaliśmy się kwestią Bożej opatrzności w odniesieniu do mocy szatana, częściowo na przykładzie Księgi Hioba. Pozostańmy przy tym przez chwilę, ponieważ jest to ogromna sprawa. Mianowicie, dlaczego, skoro Bóg ma moc zniszczenia szatana, nie zlikwiduje go po prostu? Ułatwiłoby nam to życie, prawda? Do tego właśnie zmierzamy.

Jest nazwany bogiem tego świata, Jana 14:30, Jezus mówi: „Już nie będę z wami wiele mówił, nadchodzi bowiem władca tego świata, a on we mnie nic nie ma”. Tak więc w pewnym sensie szatan jest władcą świata. Drugi List do Koryntian 4:4: „W których bóg tego świata zaślepił umysły, w niewierzących” – bóg tego świata. Pierwszy List Jana 5:19: „Wiemy, że jesteśmy z Boga, a cały świat tkwi w mocy złego”. Spójrzcie na te potężne stwierdzenia o mocy rządów szatana w tym świecie. Ale nie jest on absolutny, widzieliśmy to już w Księdze Hioba, musiał uzyskać pozwolenie, aby uprzykrzyć życie Hiobowi.

Pozwólcie, że podam wam inną ilustrację tego w Ewangelii Łukasza 22:31-32, Jezus mówi do Piotra: „Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił, żeby was przesiać jak pszenicę. Lecz ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara. Ty zaś, gdy się nawrócisz, utwierdzaj swoich braci”. Więc, mówiąc, że szatan zaatakuje Piotra i będzie go kusił, Jezus mówi: „ja się tym zajmę, nie powstrzymam go od spowodowania, byś się mnie zaparł, ale powstrzymam go od spowodowania, by twoja wiara całkowicie upadła”, a potem mówi: „kiedy się nawrócisz”, a nie „czy się nawrócisz”. Czy nie uwielbiasz suwerenności Jezusa nad szatanem? „Kiedy się nawrócisz, a nawrócisz się, ponieważ modliłem się za ciebie, a szatan nie ma ostatecznej władzy nade mną i moimi modlitwami, kiedy się nawrócisz, umacniaj swoich braci”. Innymi słowy, „mam dla ciebie plan, abyś był skałą siły dla swoich braci, poprzez zaparcie się i używam szatana, aby zaprowadził cię tak daleko i nie dalej w twoim zaparciu się”.

Tak więc, szatan jest bogiem tego świata, ale nie jest on ostatecznym bogiem tego świata. Rzymian 31:1: „Nie ma bowiem władzy innej, jak tylko od Boga, a te władze, które są, zostały ustanowione przez Boga”.

Daniel 2:21: „On zmienia czasy i okresy, usuwa królów i ustanawia królów”. Jesteś więc bogiem tego świata i jego władców, księstw i mocy, ale nie ostatecznie.

Mateusza 28:18-19: „Jezus podszedł i powiedział do nich: Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody”.

Marka rozdział 1 werset 27, kocham to stwierdzenie, pisałem niedawno do pewnej osoby, starając się dać im kilka porad na temat egzorcyzmu, wyrzucenia demona, chcieli pomocy w tym i skierowałem się do tego wersetu, on brzmi tak, Marka 1:27: „I zdumieli się wszyscy, tak że pytali się między sobą: Cóż to jest? Co to za nowa nauka, że z mocą rozkazuje nawet duchom nieczystym i są mu posłuszne?” Zastanów się długo nad posłuszeństwem diabła wobec Jezusa Chrystusa. On nie jest wolny, aby zrobić, jak mu się podoba, może zrobić tak wiele, ale nic ponad to, co Bóg pozwala mu zrobić.

1 Piotra 3:22: „Który, poszedłszy do nieba, jest po prawicy Boga, a zostali mu poddani aniołowie, zwierzchności i moce”. Jezus jest autorytatywny, jest ostatecznym Bogiem tego świata, a nie szatan, nawet jeśli szatan ma rolę do odegrania pod tym ogromnym autorytetem.

Teraz pytanie brzmi: dlaczego Bóg mu na to pozwala? Dlaczego Bóg pozwala szatanowi tutaj pozostać? To jest naprawdę trudne pytanie. Pewnego dnia wrzuci go do jeziora ognia.  Zrób to teraz! – Możemy być kuszeni, by powiedzieć tak z naszą wielką mądrością. Myślę, że możemy dostrzec powód, przynajmniej jego część, jeśli zauważymy, że Bóg pokonuje szatana przez Chrystusa w trzech etapach, a nie tylko w jednym.

Etap numer jeden – na krzyżu. Kolosan 2:14: „Wymazał obciążający nas wykaz zawarty w przepisach, który był przeciwko nam, i usunął go z drogi, przybiwszy do krzyża;” Tak więc, wszystkie zapisy długów, które Bóg miał przeciwko mnie – przybite do krzyża, nie noszę ich więcej! Kol 2:15: „I rozbroiwszy zwierzchności i władze, jawnie wystawił je na pokaz, gdy przez niego odniósł triumf nad nimi”. Jak Bóg triumfuje nad szatanem i jego sługami na krzyżu? Odpowiedź: wyrywa z ręki szatana jedyną, ostatecznie śmiertelną broń, którą ma przeciwko nam, a mianowicie nieprzebaczony grzech. Szatan nie może już nas potępiać, może nas bić, może nas wtrącić do więzienia, może nas zabić, ale nie może nas potępić. Tak więc, na krzyżu jest triumf nad szatanem, ponieważ nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie. Zatem, szatan może stać na sali sądowej i bełkotać ile chce, ale nie ma żadnej sprawy przeciwko wybranym przez Boga. To jest etap pierwszy.

Etap drugi to nawrócenie. Jak się nawracamy? Zostajemy nawróceni przez Jezusa Chrystusa, który staje się dla nas piękniejszy niż szatan i wszystko, co szatan nam oferuje. Posłuchaj tego – 2 List do Koryntian 4:4: „W których bóg tego świata zaślepił umysły, w niewierzących” I tak dostaje wiele pochwał, wiele chwały. Spójrz, jak mogę oślepić ludzi i nie mogą czcić Boga, ponieważ nie mogą zobaczyć Jego chwały. „W których bóg tego świata zaślepił umysły, w niewierzących, aby nie świeciła im światłość chwalebnej ewangelii Chrystusa, który jest obrazem Boga”. Jak więc ktokolwiek może zostać zbawiony? W wersecie 6 Bóg mówi: niech się stanie światłość. I co oni widzą? Widzą światło poznania chwały Boga w obliczu Chrystusa. Oznacza to, że triumf nad szatanem w nawróceniu polega właśnie na tym, że ludzie wychodzą ze ślepoty umniejszającej Chrystusa i przechodzą do wywyższającego Chrystusa widoku chwały. Widzisz, jak Chrystus zyskuje dzięki temu większą chwałę niż gdyby dziś po prostu wrzucił szatana do jeziora ognia? Miliony ludzi na całym świecie wychodzą z ciemności do światła i chwalą Jezusa, ponieważ w ich sercach zapaliły się światła i widzą Jezusa jako kogoś, kogo należy przedkładać nad szatana i wszystko, co on oferuje. I jaki wstyd przynosi to szatanowi i o to właśnie chodzi Jezusowi w nawróceniu. Dlatego posyła nas, abyśmy zrobili to, co tylko Bóg może zrobić. Mówi do Pawła w Dziejach Apostolskich 26:17-18: „do których cię teraz posyłam; Dla otworzenia ich oczu, aby odwrócić ich od ciemności do światła, od mocy szatana do Boga”. Za każdym razem, gdy dochodzi do ewangelizacji, gdy Duch Święty otwiera oczy niewidomym i ludzie widzą chwałę Chrystusa, szatan zostaje zawstydzony, szatan zostaje zniweczony, a dzieło krzyża dochodzi do swego dopełnienia, czyli skutku w ich życiu.

I wreszcie etap trzeci – w klęsce. Objawienie 20 werset 10: „A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora ognia i siarki, gdzie jest bestia i fałszywy prorok. I będą męczeni we dnie i w nocy na wieki wieków”. To już koniec. Szatan jest poza obrazem.

Tak więc, moja odpowiedź na suwerenność Boga nad szatanem, dająca szatanowi tymczasową moc do wyrządzenia wielu szkód, ale nie ostatecznych, jest taka, że te trzy kroki: krzyż, nawrócenie i ostateczne jezioro ognia, przynoszą Bogu i Jego pięknu, Jego chwale, Jego łasce więcej czci niż gdyby po prostu użył surowej mocy do wrzucenia szatana do jeziora ognia.

Więcej transkrypcji z filmów Johna Pipera możesz znaleźć tutaj.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA!
Chcę otrzymywać newsletter - wiadomości o nowościach i produktach związanych ze stroną Żyjesz Tylko Raz.
Chcesz otrzymywać powiadomienia o publikowanych przez nas treściach? Dołącz do newslettera!
Co jakiś czas będziemy przesyłać ci maila o nowych filmach, artykułach i innych produktach związanych z naszą działalnością. My również nie lubimy spamu, dlatego możesz być pewny, że nie będziemy zasypywać cię wiadomościami. W każdej chwili będziesz mógł zrezygnować z otrzymywania newslettera.