Opatrzność Boża kieruje decyzjami i działaniami każdego człowieka – nawet ludzi w ich najgorszym stanie. Tekst jest transkrypcją filmu, który możesz obejrzeć tutaj. Cała seria dostępna jest tutaj: Opatrzność Boża – John Piper.

 

Jest to nasza piąta sesja, poświęcona opatrzności Bożej. Skupiliśmy się na definicjach, na opatrzności nad wszystkimi rzeczami, włączając w to pogodę i naturę, choroby i niepełnosprawność, życie i śmierć oraz szatana. Teraz chciałbym, abyśmy zajęli się opatrznością Boga, Jego wszechobecnością, podtrzymywaniem, rządzeniem, porządkowaniem wszystkich rzeczy w odniesieniu do decyzji, woli i chęci ludzi.

Jak wszechobecna jest Boża opatrzność nad naszą wolą i naszymi czynami?

Przysłów 16:9: „Serce człowieka obmyśla swe drogi, ale PAN kieruje jego krokami”. Dobrze jest więc planować, ale nigdy nie należy myśleć, że planowanie jest czynnikiem decydującym o wyniku.

Przysłów 20:24: „Od PANA pochodzą drogi człowieka; jakże może człowiek zrozumieć własną drogę?” – istnieje tajemnica w opatrzności Bożej nad naszymi krokami.

Jeremiasza 10:23: „Wiem, PANIE, że droga człowieka nie zależy od niego ani nie leży w mocy człowieka kierować swoimi krokami, gdy chodzi”.

Przysłów 19:21: „Wiele jest zamysłów w sercu człowieka, ale rada PANA się ostoi”.

Przysłów 21:1: „Serce króla jest w ręku PANA jak potoki wód; kieruje je, dokąd chce”.

A jeśli nawet skupimy się na złych, krzywdzących decyzjach, które podejmują ludzie, to czy są one pod kontrolą Bożej opatrzności?

Posłuchaj 1 Piotra 4:19: „Tak więc ci, którzy cierpią” (chrześcijanie, którzy cierpią) „zgodnie z wolą Boga, niech powierzają swoje dusze jemu jako wiernemu Stwórcy, dobrze czyniąc”.

Jeszcze jeden: 1 Piotra 3:17: „Lepiej bowiem — jeśli taka jest wola Boga — cierpieć, czyniąc dobrze, aniżeli czyniąc źle”.

W obu tych tekstach, w 1 Piotra 4:19 i 3:17, z kontekstu jasno wynika, że cierpienie, o którym mówią, które może być wolą Bożą lub nie być wolą Bożą, może się wydarzyć zgodnie z wolą Bożą lub nie, jest cierpieniem spowodowanym grzesznym prześladowaniem przez innych ludzi.

Oto kluczowy tekst o opatrzności Bożej nad grzesznymi czynami ludzi: Dzieje 4:27-28: „Rzeczywiście zeszli się w tym mieście” (to jest Jeruzalem) „przeciwko Twojemu świętemu Słudze, Jezusowi, którego namaściłeś: Herod i Poncjusz Piłat wraz z poganami i plemionami Izraela. Uczynili to jednak, aby wypełnić wszystko, co i tak, w swojej mocy i ze swej woli, już wcześniej ustaliłeś, że ma się wydarzyć”.

To jest naprawdę ważne. Herod, Piłat, szydzący żołnierze pogańscy, tłumy Żydów wołające: ukrzyżuj Go, ukrzyżuj Go. Te cztery osoby są tu wymienione, jako czyniące to, co ręka i plan Boży zaplanowały, a wszystko to było grzechem. Więc, kiedy czytam moją Biblię i jestem tak poruszony, że ufam jej, ponieważ widzę w niej Boga przez Chrystusa. Mój umysł często mówi: dobra, muszę tu zrobić kontrolę mózgu, muszę tu zmienić pewne kategorie. Ponieważ upadli ludzie, w tym ja, nie wnosimy do Biblii takich pojęć w naszym umyśle, jakie są nam potrzebne, aby ogarnąć jej głębię.

Musimy dostosować te koncepcje. Oto korekta – musimy mieć w naszym mózgu taką kategorię: Bóg jest w stanie chcieć, aby grzech się wydarzył, sam przy tym nie grzesząc. Czy ta kategoria jest w twoim mózgu? Jeśli nie, to powinna się tam znaleźć, ponieważ ten tekst zakłada, że właśnie to jest w twojej głowie. Został zaprojektowany tak, aby umieścić go w twojej głowie, nie przynosisz swojego rozumu do Biblii i nie dostosowujesz tekstu. To ty przynosisz tekst do swojego rozumu i dopasowujesz swój rozum.

Bóg jest w stanie sprawić, aby grzech się wydarzył, sam przy tym nie grzesząc. Jak powinniśmy o tym mówić? Pozwólcie, że przytoczę wam jedną historię i skończymy tę sesję. Zapewne wszyscy znacie tę historię, historię Józefa ze Starego Testamentu. Co się z nim dzieje? Ma sny, bracia są na niego wściekli, nie lubią go, więc korzystają z okazji i wrzucają go do dołu, co oczywiście jest grzechem (wrzucenie brata do dołu). Potem sprzedają go w niewolę, a potem, jako sprawiedliwy człowiek w domu Potyfara, jego żona kłamie o nim, że próbował ją zgwałcić, a on tego nie zrobił, Potyfar wtrąca Józefa do więzienia. Jest tam przez długi czas, nie wiemy jak długo. Wyjaśnia kilka snów, one się spełniają. Mówi do przełożonego podczaszych: „pamiętaj o mnie, żebyś mnie wyciągnął z tego więzienia”, on zapomina o nim jeszcze przez dwa lata, aż w końcu przypomina sobie o nim i Józef zostaje wiceprezydentem Egiptu nad całym narodem pod rządami faraona. Jego bracia przychodzą po jedzenie i spotykają się. I rozpoznaje ich. 22 lata minęły między wrzuceniem Józefa do dołu, a wypowiedzeniem przez niego tych słów. Próbuje dodać otuchy braciom, że gdy ich ojciec odejdzie, Józef nie będzie się na nich mścił i mówi tak – Rdz 50:20: „Wy wprawdzie zaplanowaliście wyrządzić mi zło, Bóg jednak zaplanował przy tym dobro, by dokonać tego, co jest dziś — zachować przy życiu liczny lud!”

Przyjrzyjcie się uważnie tym słowom, nie mówią one: wy chcieliście wyrządzić mi zło, ale Bóg wykorzystał to dla dobra. Nie o tym mowa. Wielokrotnie słyszałem taką parafrazę, ale mija się ona z jasnym, mocnym, kluczowym nauczaniem. Mówi ono: w twoim grzesznym traktowaniu mnie były dwie intencje, dwa znaczenia: ty miałeś na myśli zło, a Bóg miał na myśli dobro. To jest kategoria, którą musimy mieć w naszych umysłach. Kiedy Chrystus umarł, Piłat chciał tego dla zła, Herod chciał tego dla zła, żołnierze chcieli tego dla zła i oczywiście tłumy chciały tego dla zła, ale Bóg nie chciał tego dla zła. Bóg w tym momencie nie grzeszył, Bóg w tym momencie ratował nas od grzechu. Nigdy nie zostalibyśmy zbawieni od piekła, od grzechu i od winy, do wiecznej radości, gdyby Bóg w swojej opatrzności nie był całkowicie wszechmocny wobec woli grzesznych ludzi.

Jak więc o tym mówimy? Kiedy ktoś czyni nam coś złego, za każdym razem dziecko Boże może powiedzieć: Ty chciałeś źle, a Bóg chciał dobrze. To tylko inny sposób na sparafrazowanie Listu do Rzymian 8:28, prawda? Wiemy, że wszystko współdziała dla dobra tych, którzy miłują Boga i są powołani według Jego zamysłu. Nawet grzeszne działania przeciwko nam.

Tak więc, dar opatrzności nad wolą grzesznych ludzi polega na tym, że możemy być pewni, iż choć oni chcieli źle, to Bóg zawsze chce dobrze.

Więcej transkrypcji z filmów Johna Pipera możesz znaleźć tutaj.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA!
Chcę otrzymywać newsletter - wiadomości o nowościach i produktach związanych ze stroną Żyjesz Tylko Raz.
Chcesz otrzymywać powiadomienia o publikowanych przez nas treściach? Dołącz do newslettera!
Co jakiś czas będziemy przesyłać ci maila o nowych filmach, artykułach i innych produktach związanych z naszą działalnością. My również nie lubimy spamu, dlatego możesz być pewny, że nie będziemy zasypywać cię wiadomościami. W każdej chwili będziesz mógł zrezygnować z otrzymywania newslettera.