odc007 – Czy ateista może być zbawiony ?

Czy ateista może być zbawiony ?

Listen to „odcinek 007 – Czy ateista może być zbawiony czy Papież Franciszek ma racje” on Spreaker.

Rozmowa Jezusa z Nikodemem
J 3:5-6: „Jezus odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, jest ciałem, a co się narodziło z Ducha, jest duchem.”
.
Mowa Piotra do Żydów po zesłaniu Ducha:
Dz 3:19: „Dlatego nawróćcie się i zwróćcie się do Boga, aby wymazane były wasze grzechy;”
.
Jezus do apostołów
J 5:26-27,29: „Jak bowiem Ojciec ma życie sam w sobie, tak dał i Synowi, aby miał życie w samym sobie. I dał mu władzę wykonywania sądu, bo jest Synem Człowieczym.
… I ci, którzy dobrze czynili, wyjdą na zmartwychwstanie do życia, ale ci, którzy źle czynili, na zmartwychwstanie na potępienie.”
.
Jezus do Marty przed wskrzeszeniem Łazarza
J 11:25: „I powiedział do niej Jezus: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, będzie żył.”
.
Dz 4:33: „Apostołowie zaś z wielką mocą dawali świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa i wielka łaska była nad nimi wszystkimi.”
.
Dz 4:11-12: „On jest tym kamieniem odrzuconym przez was, budujących, który stał się kamieniem węgielnym. I nie ma w nikim innym zbawienia. Nie ma bowiem pod niebem żadnego innego imienia danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni.”
.
Dz 15:11: „Lecz wierzymy, że przez łaskę Pana Jezusa Chrystusa będziemy zbawieni, tak samo i oni.”
.
Rz 1:16: „Nie wstydzę się bowiem ewangelii Chrystusa, ponieważ jest ona mocą Boga ku zbawieniu dla każdego, kto uwierzy, najpierw Żyda, potem i Greka.”
.
Ef 2:8: „Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was, jest to dar Boga.”

Sprawdź także

BIBLIA w 10 minut – odc 005 – Księga Powtórzonego Prawa

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *