Wiedząc, jak słabi i grzeszni jesteśmy, jak mamy wypełniać setki poleceń zawartych w Biblii? Wiemy, że nie możemy być posłuszni w naszej mocy, a jednak Biblia oczekuje od nas posłuszeństwa. W ciągu dziesięciu minut John Piper bada, co to znaczy narodzić się na nowo i jak to się dzieje. Tekst jest transkrypcją filmu, który możesz obejrzeć tutaj.

 

Witajcie w pierwszej sesji na temat tego, czego Jezus żąda od świata. Pozwólcie, że powiem wam, skąd wziął się pomysł na te lekcje, w tej książce i że prowadzą one do jednego z najbardziej pierwotnych, podstawowych, fundamentalnych żądań, jakie Jezus kiedykolwiek postawił światu, a mianowicie: musisz narodzić się na nowo. Lata temu zastanawiałem się nad Wielkim Posłannictwem, szczególnie nad jego drugą połową i przyszło mi do głowy, że to Wielkie Posłannictwo, które Jezus dał nam do wykonania, ma drugą połowę i jest ona naprawdę poważna. Mówi ono: i uczcie ich (tych ludzi, których uczyniliście uczniami), uczcie ich zachowywać wszystko, co wam przykazałem. I pomyślałem sobie: czy my w ogóle wiemy wszystko, co On nam przykazał. Zrobiłem więc przerwę, około czteromiesięczną, i przeczytałem wszystkie cztery Ewangelie, wszystko do końca, w kółko, i zebrałem wszystkie nakazy, wszystkie polecenia, wszystkie wymagania. Myślę, że miałem 500 nakazów tego czy innego rodzaju i zauważyłem, że nie było tam napisane: uczcie ich wszystkiego, co wam przykazałem, łapiecie różnicę? Jest napisane: uczcie ich zachowywać wszystko, co wam przykazałem – Mateusz 28:20. Oznacza to, że moim obowiązkiem, jako nauczyciela narodów, kościoła, nie jest tylko informowanie ich o tym, co Jezus nakazał, ale raczej mówienie w taki sposób, nauczanie w taki sposób, modlenie się w taki sposób, aby ludzie rzeczywiście robili to, co On nakazał. To sprawia, że czuję się całkowicie bezradny, prawda? Jak mogę nauczać tak, aby ludzie byli tak głęboko przemienieni, aby mogli wykonywać te radykalne polecenia, które Jezus nakazał? Ale to jest wyzwanie, które postawiłem przed sobą. Zapytałem: Ojcze jak wykonać to polecenie, jak nauczać, jak prowadzić studium biblijne, żeby ludzie nie tylko dowiedzieli się, co Jezus powiedział, ale raczej to robili? Odpowiedź na to pytanie jest z pewnością taka: powiąż wymagania z osobą – powiąż wymagania co do życia z dziełem Jezusa. On umarł za grzeszników, On pokonał śmierć, On pokonał szatana, On pokonał grzech, On był doskonały, On wylał swojego ducha, to wszystko jest częścią Ewangelii. I nabrałem takiego przekonania, jak nad tym pracowałem i wrzucę to wam do dyskusji. Nie sądzę, aby Mateusz, Marek, Łukasz i Jan zamierzali, aby jakakolwiek część ich Ewangelii była czytana lub rozumiana, poza wszystkimi innymi częściami ich Ewangelii. Zastanów się nad tym. Zwłaszcza ostatnia część ich Ewangelii, nie sądzę, że koniec, gdzie Jezus umiera – „Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służyć i aby dać swe życie na okup za wielu.” Mk 10:45 Nie sądzę, aby autorzy Ewangelii chcieli, abyśmy czytali jakąkolwiek część Ewangelii poza tym stwierdzeniem, poza osobą i dziełem Jezusa. Tak więc z pewnością odpowiedź na to, jak doprowadzić ludzi do przestrzegania wymagań, a nie tylko do ich poznania, brzmi: trzymaj wymagania blisko osoby, trzymaj wymagania blisko dzieła. To prowadzi nas teraz do jednego z tych pierwszych, pierwotnych poleceń, które łączą nas z osobą, łączą nas z dziełem. Jesteśmy więc w Ewangelii Jana 3, prawda? Jest to najważniejsze miejsce w ewangeliach, gdzie mówi się o nowym narodzeniu. Więc Nikodem, ten żydowski zarządca przychodzi do Jezusa w nocy i mówi: wiemy, że ty jako nauczyciel pochodzisz od Boga i zanim zdążył zadać pytanie, Jezus mówi: Jeśli nie narodzisz się na nowo, nigdy nie ujrzysz Królestwa Niebieskiego. To było po prostu zdumiewające, że tak od razu przechodzi do sedna sprawy. Aby upewnić się, że Nikodem zdaje sobie sprawę, o co chodzi, mówi w wersecie 5: „Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego.” To znaczy, że twoje życie wieczne zależy od twojego nowego narodzenia. Nikodem jest zdumiony, podobnie jak wielu innych ludzi, którzy obcują z Jezusem, nie ma pojęcia, co Jezus mówi, myśli: w takim razie musisz wczołgać się z powrotem do łona matki i narodzić się na nowo. Jezus wyjaśnia mu w wersecie 6: „Co się narodziło z ciała, jest ciałem, a co się narodziło z Ducha, jest duchem.”. I co to oznacza? Pierwszy raz rodzisz się Nikodemie, Johnie Piper, jesteś tylko ciałem, czyli tylko człowiekiem, w ogóle nie ma w tobie żywej, Bożej rzeczywistości, twój duch jest martwy, nie ma życia w twoim duchu. Natomiast ten, który narodził się z Ducha, narodził się po raz drugi, ten, który narodził się z Ducha jest duchem, czyli myślisz w sposób żywy, twój duch jest żywy, kiedyś twój duch był martwy, nie miałeś w ogóle społeczności z Bogiem, nie miałeś otwartych oczu na rzeczy ducha, nie miałeś miłości do Boga, zachwytu nad Bogiem, miłości do Biblii, wszystko było martwe, nudne, puste, a teraz coś się stało, zostałeś dotknięty przez Ducha i żyjesz, twój duch jest żywy. Czyli Jezus ma dwie kategorie istot ludzkich, prawda? Martwi żywi ludzie i żywi żywi ludzie – niech umarli grzebią swoich umarłych powiedział w Ewangelii Łukasza. Kiedy syn marnotrawny wrócił do domu, powiedział do dwóch starszych braci: czy nie wiecie, że wasz brat, który był martwy żyje? Jak to się stało? Stało się to przez nowe narodzenie – Duch Święty daje życie duchowi. A jak to się dzieje? Jezus mówi: wszyscy tego potrzebują, wszyscy w tej grupie tego potrzebują, ja tego potrzebuję, wszyscy na świecie muszą się na nowo narodzić, bo inaczej nie wejdą do królestwa niebieskiego. Wszyscy rodzimy się martwi, tylko jako ciało. Paweł powiedział: zamysł ciała jest wrogi Bogu, nie poddaje się Bogu, nie może robić rzeczy, które Bóg mu nakazuje. Bez narodzenia się na nowo nigdzie nie dotrzemy z wymaganiami Jezusa. I dlatego w wersecie 8 mówi: „Wiatr wieje, gdzie chce, i słyszysz jego głos, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd zmierza. Tak jest z każdym, kto się narodził z Ducha.” Co oznacza, że jest to suwerenne, wolne dzieło Boga, nie sprawiasz, że to się dzieje, patrzysz – hej, skąd to się wzięło? Jednego dnia jesteś znudzony Biblią, jesteś ślepy na piękno Chrystusa, następnego dnia nie możesz się nasycić tą Księgą i On jest twoim cennym Zbawicielem i Panem, co się stało? Stał się cud, stało się nowe narodzenie. Co rodzi pytanie: jeśli to jest tak suwerenne, jeśli wiatr naprawdę wieje tam, gdzie chce, duch wieje tam, gdzie chce, co to ma wspólnego z twoją wiarą? I w 1 Jana rozdziale 5 wersecie 1 otrzymujemy odpowiedź – „Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, narodził się z Boga”. Jeśli jesteś wierzący, narodziłeś się z Boga. To nie jest na odwrót, że ja muszę się narodzić z Boga, więc ja w mojej martwości, teraz uwierzę i teraz stanie się cud, ponieważ teraz uwierzyłem – nie, wiara jest cudem. Zobaczyłeś Go jako nieskończenie godnego i teraz przyjąłeś Go i zaufałeś Mu – to jest cud, który wydarzył się w tobie. Co prowadzi do ostatniego pytania, o którym być może powinniśmy porozmawiać, a które brzmi: cóż, jeśli to jest z Boga i On wieje, gdzie chce i to wywołuje moją wiarę – co robią pastorzy? Co robią liderzy małych grup? Co ja robię? Czy wiara nie pochodzi ze słuchania, a słuchanie ze Słowa Bożego? Tak jest i tak samo jest z nowym narodzeniem – 1 Piotra 1:23: „Będąc odrodzeni nie z nasienia zniszczalnego, ale z niezniszczalnego, przez Słowo Boże, które jest żywe i trwa na wieki.”. Przez żywe i trwałe Słowo Boże narodziłeś się na nowo, a następnie w wersecie 25 to Słowo Boże jest zdefiniowane: „A jest to słowo, które zostało wam zwiastowane.” Co prowadzi nas do pełnego koła, z powrotem do dzieła Jezusa i osoby Jezusa. Tak więc jesteśmy tu teraz, gotowi, by zagłębić się w wymagania Jezusa i od samego początku jest jasne, że nie możemy tego dokonać, martwi ludzie nie są posłuszni wymaganiom Jezusa, jesteśmy tylko ciałem, nienawidzimy wymagań Jezusa, lubimy robić rzeczy po swojemu. I tak zaraz na początku polecenie numer jeden: masz mieć życie, otrzymaj życie, czyli: słuchaj Słowa, a Chrystus przyjdzie. Więc może najlepszą rzeczą jaką możemy zrobić jest modlitwa za siebie, bo Augustyn, on nie jest Biblią, ale jest mądry, powiedział: Boże, nazkazuj, co zechcesz i uzdolnij mnie do czynienia tego, co nakazujesz. Więc Ojcze modlę się za tych przyjaciół, którzy zagłębiają się w poznawanie Ciebie poprzez to, czego żądasz w słowach Jezusa, proszę, abyś udzielił im tego, co nakazujesz, a w tym przypadku, abyś udzielił im życia. Proszę o to w imię Jezusa. Amen.

Więcej transkrypcji z filmów Johna Pipera możesz znaleźć tutaj.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA!
Chcę otrzymywać newsletter - wiadomości o nowościach i produktach związanych ze stroną Żyjesz Tylko Raz.
Chcesz otrzymywać powiadomienia o publikowanych przez nas treściach? Dołącz do newslettera!
Co jakiś czas będziemy przesyłać ci maila o nowych filmach, artykułach i innych produktach związanych z naszą działalnością. My również nie lubimy spamu, dlatego możesz być pewny, że nie będziemy zasypywać cię wiadomościami. W każdej chwili będziesz mógł zrezygnować z otrzymywania newslettera.