Kalwinizm nie jest hiperkalwinizmem.

W zeszłym tygodniu Chris Arnzen udzielił mi wywiadu na temat hiperkalwinizmu w swoim programie radiowym Iron Sharpens Iron. Skłoniło mnie to do zastanowienia się nad tym tematem i znaczeniem właściwego używania słownictwa. Jako ojciec dziecka chorego na cukrzycę typu 1, spędzam wiele czasu na wyjaśnianiu ludziom w przypadkowych rozmowach, że cukrzyca typu 1 to nie to samo, co cukrzyca typu 2. Dlatego pozwólcie, że zacznę od wyraźnego stwierdzenia tego punktu – kalwinizm nie jest hiperkalwinizmem. Kiedy angażuję się w rozmowę z ludźmi, którzy chcą dyskutować o kalwinizmie, chętnie to robię, ale chcę mieć pewność, że używamy tego samego słownika.

Czym jest kalwinizm?
Kalwinizm jest systemem teologicznym, który stara się usystematyzować nauki Pisma Świętego na temat zbawienia. Jaki jest związek między absolutną suwerennością Boga a odpowiedzialnością człowieka? Jest to główne zagadnienie kalwinizmu. Nazwa kalwinizmu pochodzi od reformatora Jana Kalwina, który w XVI wieku w Genewie w Szwajcarii był gorliwym kaznodzieją Pisma Świętego. Podczas reformacji protestanckiej reformatorzy starali się uwolnić prawdziwą ewangelię od silnego ucisku Kościoła rzymskokatolickiego. To właśnie w tym okresie zaczęto drukować Biblię w powszechnym języku ludzi i jednocześnie głoszono ją w sposób wykładowy.

Grupa zwolenników Jakuba Arminiusza, którzy studiowali pod kierunkiem Teodora Bezy (ucznia Jana Kalwina), sporządziła dokument znany jako Remonstrancja. Było to szczegółowe obalenie nauki o suwerenności Boga w zbawieniu. Wynosił on wolną wolę człowieka ponad suwerenną inicjatywę i moc Boga. Ludzie ci byli znani jako arminianie. Ich doktryna ostatecznie stała się znana jako arminianizm.

Oficjalne spotkanie, znane jako Synod w Dort, odbyło się w 1619 r. w celu udzielenia odpowiedzi na wystąpienie arminian w ich Remonstrancji. Ogólny wniosek był taki, że Remonstrancja była błędna i że biblijny pogląd na zbawienie uczy, że Bóg jest autorem i dokończycielem zbawczej łaski. „Pięć punktów” kalwinizmu powstało jako odpowiedź na niebiblijne pięć punktów stworzonych przez arminian w 1610 roku. Lista ta została ostatecznie uporządkowana za pomocą akronimu T.U.L.I.P. w celu wyjaśnienia kluczowych nauk.

Historyczna oś czasu otaczająca doktryny znane jako „kalwinizm”

440 – Biskup Rzymu Leon zostaje „biskupem biskupów”. Zapewnia prymat Rzymu nad Kościołem; rozpoczynają się Wieki Ciemne.
1382 – John Wycliffe tłumaczy Biblię.
1384 – John Wycliffe zostaje męczeńsko zamordowany przez Rzym.
1439 – (w przybliżeniu) Wynalezienie prasy drukarskiej.
1517 – Luter przybija 95 tez do drzwi kościoła w Wittenberdze; rozpoczyna się reformacja (Post Tenebras Lux).
1522 – Nowy Testament Lutra.
1526 – Nowy Testament Tyndale’a.
1536 – William Tyndale męczeńsko zamordowany przez Rzym; Instytuty religii chrześcijańskiej (Jan Kalwin).
1553 – Krwawa Maria zostaje królową Anglii i przywraca w Anglii władzę Kościołowi rzymskokatolickiemu. Podczas
Podczas panowania Marii spalono ponad 300 protestantów. John Rogers (wydawca Biblii Mateusza) jest pierwszym spalonym na stosie. Wielu protestantów ucieka z Anglii do Genewy.
1559 – Kalwin otwiera kolegium w Genewie. W ciągu pięciu lat uczelnia będzie miała ponad 1500 studentów.
1560 – Biblia Genewska zostaje wydrukowana. Była to pierwsza Biblia z odniesieniami do wersetów i sprzedała się w ponad milionie egzemplarzy w latach 1560-1640. John Foxe publikuje „Księgę Męczenników”.
1561 – Wyznanie Belgijskie (Guido de Bres).
1563 – Katechizm Heidelberski (Zacharias Ursinus i Caspar Olevianus).
1564 – Śmierć Jana Kalwina.
1571 – Synod w Emden (narodziny Holenderskiego Kościoła Reformowanego).
1609 – Umiera Jacobus Arminius.
1610 – Remonstrancja (arminianie lub remonstranci prowadzeni przez Johannesa Uytenbogaerta).
1611 – Kontr-Remonstrancja (prowadzona przez Pietera Platevoeta).
1618 – Otwarcie Synodu w Dort i opinie remonstrantów.
1619 – Synod odrzuca arminian i przyjmuje kanony (tzw. 5 punktów kalwinizmu).

System znany jako kalwinizm to tak naprawdę pięć kontrpunktów do arminianizmu. Wiele lat później Wesley przyjął stanowisko arminian i w ten sposób narodził się ruch metodystyczny. Chociaż istnieją pewne wyjątki, historycznie baptyści i prezbiterianie byli bardziej kalwińscy i przeciwni doktrynom arminianizmu, podczas gdy metodyści i różne grupy zielonoświątkowe przyjęły doktryny znane jako arminianizm. Obecnie kalwinizm jest czasami znany pod takimi nazwami jak teologia reformowana i doktryny łaski.

Czym jest hiperkalwinizm?
Hiperkalwinizm nie jest terminem używanym w odniesieniu do tych, którzy są nadmiernie pasjonatami kalwinizmu. W rzeczywistości jest to coś, co nazywamy „kalwinizmem klatkowym”. Prawidłowo rozumiany hiperkalwinizm jest technicznym terminem określającym skrajny i niebiblijny pogląd, który odrzuca jakąkolwiek potrzebę angażowania się chrześcijan w misje i ewangelizację. Mówiąc najprościej, hiperkalwiniści zabraniają głoszenia ewangelii i oferowania zbawienia osobom niewybranym. Tacy ludzie wierzą, że Bóg wybrał ludzi w Chrystusie w minionej wieczności i doprowadzi do swoich rezultatów bez pomocy swojego ludu. Hiperkalwinizm jest herezją i musi zostać odrzucony.

Aby zilustrować poglądy hiperkalwinizmu, rozważ to, co wydarzyło się podczas spotkania pastorów wiele lat temu. Niejaki William Carey chciał dotrzeć z ewangelią do narodów, które nazywał pogańskimi. Carey wstał i zwrócił się do tłumu, prosząc o przedyskutowanie „obowiązku chrześcijan, aby próbowali szerzyć ewangelię wśród narodów pogańskich”. Pan Ryland, starszy pastor, wykrzyknął głośno: „Usiądź, młody człowieku! Kiedy Bogu spodoba się nawrócić pogan, zrobi to bez twojej i mojej pomocy”. Carey nie zatrzymał się. Był wierny Chrystusowi, a nie panu Rylandowi. Carey udał się do Indii i głosił dobrą nowinę o Chrystusie.

Carey napisał książkę zatytułowaną „An Enquiry into the Obligations of Christians, to Use Means for the Conversion of Heathens”. Argumentował w niej, że powinniśmy używać środków, aby dotrzeć do pogan – w przeciwieństwie do tego, co powiedział pan Ryland – starszy pastor na swoim spotkaniu, kiedy zbeształ młodego Careya za poruszenie tego tematu.

William Carey w swoim dochodzeniu napisał: „Wydaje się, jakby wielu uważało, że Wielkie Posłannictwo zostało wystarczająco wykonane przez to, co zrobili apostołowie i inni; że mamy wystarczająco dużo do zrobienia, aby zająć się zbawieniem naszych własnych rodaków; i że jeśli Bóg zamierza zbawić pogan, to w taki czy inny sposób przyprowadzi ich do ewangelii lub ewangelię do nich. W ten sposób tłumy siedzą spokojnie i nie martwią się o znacznie większą część swoich bliźnich grzeszników, którzy do dziś są zagubieni w ignorancji i bałwochwalstwie”.

Należy podkreślić, że William Carey był kalwinistą. Chociaż William Carey miał tylko wykształcenie gimnazjalne, wstrząsnął światem ewangelią. Carey wygłosił kiedyś kazanie, w którym stwierdził: „Oczekuj wielkich rzeczy – próbuj wielkich rzeczy”. Później dodano: „Oczekuj wielkich rzeczy od Boga – próbuj wielkich rzeczy dla Boga”. Dokładnie to robił, głosząc prawdziwą ewangelię Króla Jezusa. Indie już nigdy nie będą takie same. Świat nigdy nie będzie taki sam. Sposób, w jaki kościół postrzegał misje, nigdy nie będzie taki sam – z powodu tego kalwinisty wywyższającego Chrystusa, który stał się nam znany jako „ojciec współczesnych misji”.

Jaka jest różnica?
Różnica między kalwinizmem a hiperkalwinizmem to odległość między niebem a piekłem. Kalwinizm jest pełen życia i pasji dla Boga i pragnie, aby chwała Boża świeciła wśród narodów. Hiperkalwinizm to pozbawiona życia herezja, która skazuje ludzi na piekło, zabija ewangelizację i rujnuje kościoły. Przyjrzyj się dobrze ruchowi misyjnemu w historii kościoła, a zobaczysz, że kalwiniści przewodzą temu dziełu. Ludzie tacy jak William Carey, Adoniram Judson i Charles Spurgeon byli kalwinistami. Wiele osób pomija misyjne serce samego Jana Kalwina. Wyszkolił on i wysłał wielu misjonarzy, którzy z pasją głosili prawdę. Wielu z nich poniosło śmierć męczeńską za wiarę.

Następnym razem, gdy będziesz rozmawiać z kimś chorym na cukrzycę typu 1, pamiętaj, że to nie to samo, co cukrzyca typu 2. Następnym razem, gdy będziesz rozmawiać z kalwinistą, pamiętaj, że kalwinizm nie jest hiperkalwinizmem. Nazywanie wiernych kalwińskich chrześcijan hiperkalwinistami oznacza skazanie ogromnej liczby ludzi z historii kościoła na ogień piekielny (w tym takich ludzi jak Charles Spurgeon, William Carey, Marcin Luter, Andrew Fuller, Adoniram Judson i George Whitefield). Jaka jest różnica między kalwinizmem a hiperkalwinizmem? Kalwinizm głosi prawdziwą ewangelię, podczas gdy hiperkalwinizm nie głosi żadnej ewangelii.

 

Tłumaczenie z https://g3min.org/calvinism-is-not-hyper-calvinism/

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA!
Chcę otrzymywać newsletter - wiadomości o nowościach i produktach związanych ze stroną Żyjesz Tylko Raz.
Chcesz otrzymywać powiadomienia o publikowanych przez nas treściach? Dołącz do newslettera!
Co jakiś czas będziemy przesyłać ci maila o nowych filmach, artykułach i innych produktach związanych z naszą działalnością. My również nie lubimy spamu, dlatego możesz być pewny, że nie będziemy zasypywać cię wiadomościami. W każdej chwili będziesz mógł zrezygnować z otrzymywania newslettera.