Chrystus Zmartwychwstał! 

Choć nie dziś a ponad 2000 late temu!

Powinniśmy obchodzić ten fakt codziennie a nie tylko w święta… 

 

Jezus Chrystus zmartwychwstał! Co to powinno oznaczać dla Ciebie?
Wszystko zależy od tego kim jest dla Ciebie Jezus Chrystus?
I dużo zależy od tego  kim Ty dziś jesteś w Jezusie Chrystusie?

SAM JEZUS CHRYSTUS POWIEDZIAŁ TAK DO NIKODEMA:
Odpowiedział mu Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć królestwa Bożego – Ewangelia Jana 3,3 (oczywiście nie chodzi tu o sam chrzest – rozumiany jako pochlapanie głowy małego dziecka)

Jezus Chrystus i Apostołowie dzielili ludzi tylko na dwie kategorie – człowiek cielesny i człowiek duchowy (nowo narodzony lub nowo zrodzony)

Jeżeli jesteś Nowo zrodzonym to jesteś świątynią Ducha Świętego i Duch Boga mieszka w Tobie, po śmierci będziesz z nim w wieczności… ALE
Jeżeli nie jesteś nowo narodzony, czyli jesteś człowiekiem cielesnym to umierając trafiasz do piekła! 

.

Chrześcijańskie narodziny składają się z czterech etapów:

.

  1. opamiętaj się 

-Bóg przez Pismo Święte mówi wyraźnie każdy człowiek jest grzesznikiem („nie ma sprawiedliwego ani jednego”)

-Bóg przez Pismo Święte mówi wyraźnie, że jeżeli grzeszymy – nasze dobre uczynki nie mają dla Boga żadnej wartości , nie da się nimi zakryć naszych grzechów

-Bóg przez Pismo Święte mówi wyraźnie, że każdy grzech jest złamaniem prawa i za każdy grzech (nawet najmniejszy) jest ta sama kara – śmierć

-Pismo Święte wzywa każdego aby odwrócił się radykalnie od wszystkich swoich grzechów, raz na zawsze, odwrócił się o 180 stopni, żałował za grzechy, naprawił wszystkie szkody jakie wyrządziły! I nie wracał nigdy do swoich grzechów! (nie chodzi tu o spowiedź – ale o definitywne odrzucenie swoich grzechów)

.

2. uwierz w Pana Jezusa Chrystusa i przyjmij Jego śmierć jaką złożył za ciebie.

-Pismo Święte mówi wyraźnie, że każdy człowiek popełnił choćby jeden grzech więc sam skazał siebie na piekło. Bóg jest sprawiedliwy więc grzesznik musi trafić do piekła. Chyba żeby znalazł się człowiek który przeżył by życie bez grzechu – taki człowiek mógłby ofiarować swoje życie za grzesznika! Taki człowiek przyszedł na świat i nazywał się Jezus Chrystus, żył On bez grzechu i postanowił ofiarować swoje życie za grzeszników w tym mnie i może Ciebie – czy przyjmiesz taki dar?

-Na taki dar nie da się zapracować, żadnymi uczynkami!

-Taki dar trzeba przyjąć czystym sercem.

-A przyjęcie takiego daru powinno wzbudzić w każdym człowieku wdzięczność!

-Biblijna wiara w Boga i Jezusa Chrystusa to nie wiara w to, że stworzył świat … ale to wiara czyli miłość. Jeżeli mówię, że wierzę w Jezusa Chrystusa i On jest moim Panem to: jest On dla mnie ważniejszy od żony, dziecka, rodzica, pracy, hobby, pieniędzy… wszystkiego. 

Czy tak jest w Twoim życiu?

-Biblijna wiara w Boga i Jezusa Chrystusa to nie wiara w to, że stworzył świat … ale to wiara czyli zaufanie.  Zaufanie czyli zgoda na wszystko co mnie spotyka w życiu. Zgoda i wiara w to, że wszystko co mnie spotyka w życiu to decyzja Boga! Boga który stworzył ten świat, Boga który stworzył mnie i może że mną zrobić co On sam zechce… 

Czy tak jest w Twoim życiu?

.

3. dalszym krokiem posłuszeństwa jest chrzest wodny! 

-Chrzest w Piśmie Świętym to nie pokropienie dziecka wodą ale świadoma decyzja osoby dorosłej. 

-Chrzest w Piśmie Świętym to świadoma decyzja osoby dorosłej, o tym, że wyrzeka się świata – umiera dla świata a chce urodzić  się dla Jezusa Chrystusa…

-Chrzest w Biblii oznacza to że odłączam się od świata i nie interesują mnie już sprawy swiata (jak np: rozgrywki sportowe, gry komputerowe, seriale, zarabianie pieniędzy, przyjemności, imprezy z znajomymi, itd) – interesuje mnie tylko Jezus Chrystus i staram się żyć wg Jego słów: „starajcie się najpierw o królestwo Boże a wszystko inne będzie Wam dodane”

.

4. ostatnim krokiem jest przyjęcie Ducha Świętego!

.

.

.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA!
Chcę otrzymywać newsletter - wiadomości o nowościach i produktach związanych ze stroną Żyjesz Tylko Raz.
Chcesz otrzymywać powiadomienia o publikowanych przez nas treściach? Dołącz do newslettera!
Co jakiś czas będziemy przesyłać ci maila o nowych filmach, artykułach i innych produktach związanych z naszą działalnością. My również nie lubimy spamu, dlatego możesz być pewny, że nie będziemy zasypywać cię wiadomościami. W każdej chwili będziesz mógł zrezygnować z otrzymywania newslettera.