Mt 9:9 „A odchodząc stamtąd, Jezus zobaczył człowieka zwanego Mateuszem, siedzącego w punkcie celnym. I powiedział do niego: Pójdź za mną. A on wstał i poszedł za nim.”

Mt 8:22 „Ale Jezus mu odpowiedział: Pójdź za mną, a umarli niech grzebią swoich umarłych.”

Mt 10:38 „Kto nie bierze swego krzyża i nie idzie za mną, nie jest mnie godny.”

Łk 14:27 „Kto nie niesie swego krzyża, a idzie za mną, nie może być moim uczniem.”

Łk 14:26 „Jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, a nawet swego życia, nie może być moim uczniem.”

Mt 19:21 „Jezus mu odpowiedział: Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną.”

Łk 14:33 „Tak i każdy z was, kto nie wyrzeknie się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem.”

J 10:27 „Moje owce słuchają mego głosu i ja je znam, a one idą za mną.”

 

.

Polecamy film na DVD (film dla całej rodziny) i każdego kto chce zobaczyć różnice pomiędzy byciem kibicem Jezusa Chrystusa a byciem Jego naśladowcą / uczniem: