Alistair Begg wyjaśnia cechy, które charakteryzują skuteczny biblijny kościół. W pierwszym z siedmiu krótkich wykładów omawia znaczenie oddania kościoła nauczaniu apostołów – głoszeniu dobrej nowiny o Królestwie Bożym. Tekst jest transkrypcją filmu, który możesz obejrzeć tutaj.

Pewnego dnia myślałem o przesłaniu, które usłyszałem od nieżyjącego już Johna Stotta. Wygłosił je w Londynie, nie pamiętam kiedy, ale było to dość dawno temu i musiało to być mniej więcej w czasie, gdy Martin Luther King wygłosił to wspaniałe przemówienie o jego marzeniu. John Stott powiedział: „Mam marzenie”, a następnie kontynuował: „Mam marzenie o kościele w centrum Londynu, który będzie charakteryzował się pewnymi cechami”. Pamiętam, że słuchałem tego i myślałem, jak cudownie pomocne to było i nigdy nie wyobrażałem sobie, że z biegiem czasu będę sam zastanawiał się, jakie są te znaki i co mogą oznaczać dla kościoła takiego jak ten, w którym teraz służę. A te znaki zaczerpnął z końca drugiego rozdziału Dziejów Apostolskich, po tym jak tak wielu ludzi wyznało wiarę w Jezusa, i byli włączani do tej społeczności wierzących, którą charakteryzowały pewne konkretne cechy. Pierwsza z nich jest dla mnie fascynująca – to, że trwali oni w nauczaniu apostołów. Jeśli wrócisz do rozdziału 2 Dziejów Apostolskich, wiesz, że miało tam miejsce to przełomowe wydarzenie w dniu Pięćdziesiątnicy i ludzie usłyszeli Dobrą Nowinę w swoich własnych językach. Ich przeżycia musiały być po prostu przytłaczające. A jednak pierwszą rzeczą, o której nam powiedziano, jest to, że nie mówili sobie nawzajem: „Czy miałeś takie doświadczenie?” lub „Czy doświadczyłeś czegoś podobnego?”. Nie, oni byli zjednoczeni w oddawaniu się nauczaniu apostołów. Czego nauczali apostołowie? Nauczali Dobrej Nowiny o królestwie Bożym. I robili to w taki sposób, aby ludzie mogli zrozumieć, że to nie pojawiło się znikąd, ale raczej było wypełnieniem obietnic Bożych w całym Starym Testamencie. Tak więc ich uszy były szeroko otwarte I byli gotowi odkrywać te wspaniałe rzeczy. A to, co my oczywiście mamy, to apostolskie nauczanie zabezpieczone dla nas, dostarczone nam na kartach Pisma Świętego. Jedną z kluczowych cech trwającego kościoła ewangelicznego jest to, że ma on solidne, doświadczalne zrozumienie podstawowej doktryny chrześcijańskiej. Innymi słowy, rozumie, że kiedy apostoł powiedział: „Chrystus umarł za nasze grzechy” lub kiedy napisał: „On umarł, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby przywieść nas do Boga”, były to centralne elementy tego głoszenia i wokół tych rzeczy się gromadzili. Zachęcam cię więc, abyś zajął się służbą nauczania, znajdując miejsce, w którym Biblia jest jasno nauczana, gdzie można ją zrozumieć i gdzie jej zastosowanie nie jest po prostu długą listą wymagań, ale jest pełnym łaski odkryciem tego, co apostołowie głosili tego dnia. Mam też marzenie, jak sądzę, o kościele, w którym nauczanie Biblii jest tak skuteczne, że Słowo Boże wykonuje dzieło Boże przez Ducha Bożego w życiu ludu Bożego. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, sprawdź aplikację Truth for Life, naszą stronę internetową. Do usłyszenia.

Więcej transkrypcji z filmów Alistaira Begga możesz znaleźć tutaj.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA!
Chcę otrzymywać newsletter - wiadomości o nowościach i produktach związanych ze stroną Żyjesz Tylko Raz.
Chcesz otrzymywać powiadomienia o publikowanych przez nas treściach? Dołącz do newslettera!
Co jakiś czas będziemy przesyłać ci maila o nowych filmach, artykułach i innych produktach związanych z naszą działalnością. My również nie lubimy spamu, dlatego możesz być pewny, że nie będziemy zasypywać cię wiadomościami. W każdej chwili będziesz mógł zrezygnować z otrzymywania newslettera.