O co tak naprawdę chodzi w chrześcijaństwie? Kim jest Jezus Chrystus? Co On tak naprawdę zrobił? Tekst jest transkrypcją filmu, który możesz obejrzeć tutaj (wersja z napisami) oraz tutaj (wersja z lektorem).

W dzisiejszym świecie jest tak wielu ludzi, którzy słyszeli o Jezusie, o chrześcijaństwie lub o Kościele, a jedną z rzeczy, które przynoszą największy ból w moim sercu, jest to, że chociaż słyszeli te słowa, to tak naprawdę nie rozumieją, o co chodzi w chrześcijaństwie, tak naprawdę nie rozumieją, kim jest Jezus i co zrobił.

Czasami ludzie przeglądają internet lub oglądają telewizję i spotykają jakiegoś telewizyjnego ewangelistę, krzyczącego i grzmiącego lub robiącego różne rzeczy, rzekomo w mocy Boga lub prosząc o pieniądze. To przynosi wielki ból w sercu prawdziwych chrześcijan. Ponieważ z jednej strony bolesnym jest wiedzieć, że są ludzie, którzy nie znają Jezusa, natomiast jeszcze bardziej bolesnym jest wiedzieć, że Jezus i chrześcijaństwo są często wypaczani, przez co wielu ludzi zatwardza swoje serce przeciwko Jezusowi Chrystusowi i chrześcijaństwu. Ale nie taka jest prawda.

Wiesz, chciałbyś spotkać się z każdym takim człowiekiem, aby móc wyjaśnić im, czym naprawdę jest chrześcijaństwo i czym naprawdę jest Ewangelia, i jeśli ją odrzucą, to przynajmniej odrzucą jej prawdziwą wersję, a jeśli ją akceptują, to akceptują jej prawdziwą wersję.

Co to jest chrześcijaństwo? Cóż, wydaje mi się, że odpowiedź jest zawarta w nazwie – chrześcijaństwo – ma to związek z osobą Chrystusa.

Kim jest Chrystus? Cóż, to angielska (polska) wersja greckiego terminu, który w rzeczywistości reprezentuje hebrajską ideę, hebrajską obietnicę. Jest to obietnica Mesjasza, Pomazańca, Wybawiciela.

Biblia zaczyna się w Księdze Rodzaju, gdzie Bóg stworzył człowieka i ten świat. I to było dobre. A potem (może poza naszym zrozumieniem, ale mimo wszystko jest to prawda) rozumiemy, że grzech wszedł na ten świat, bunt przeciwko Bogu, który doprowadził do oddzielenia sprawiedliwego i kochającego Boga od grzesznego i często pełnego nienawiści człowieka. I ten podział między Bogiem, a człowiekiem doprowadził także do wielkiego podziału między ludźmi. A więc świat, który dziś widzisz wokół siebie jest wynikiem upadku człowieka, jest wynikiem grzechu. Nie ma znaczenia, czy tworzysz jakąś polityczną utopię, czy materializm obfituje w każdym domu. Nigdy nie uciekniemy od rzeczywistości naszego grzechu i naszego oddzielenia od Boga.

Wielkie pytanie chrześcijaństwa, wielkie pytanie Pisma Świętego, Biblii jest następujące: jeśli Bóg jest święty i nie może mieć nic wspólnego z grzechem, jeśli Bóg jest sprawiedliwy i zawsze musi sprzeciwić się grzechowi, to jak moglibyśmy kiedykolwiek pojednać się z Bogiem?

W Liście do Rzymian 3:23 Biblia naucza, że „Wszyscy zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga”. Możesz polemizować z moją terminologią, ale nie możesz spierać się z prawdą. Widzimy zło na tym świecie. Jeśli nie wierzysz w to, co mówię, to po prostu włącz wiadomości, przeczytaj gazetę, lub przestudiuj coś z historii ludzkości, a zobaczysz, że jest to historia ludzi, którzy robili innym straszne rzeczy. Grzech obfitujący w ruinę, wywyższanie narodów i niszczenie narodów, uciskanie ludów, przemoc bez wyraźnego powodu. To skutek grzechu.

Jak można pojednać grzesznego człowieka ze sprawiedliwym Bogiem, którego sprawiedliwość wymaga aby grzesznik został ukarany? Odpowiedź znajduje się w osobie Jezusa Chrystusa. Biblia uczy nas, że Bóg jest Trójcą, Bogiem Ojcem, Bogiem Synem i Bogiem Duchem Świętym. Aby przynieść zbawienie dla człowieka, Bóg uczynił coś cudownego, wybitnego, niewypowiedzianego, niezrozumiałego.

Okazywał nam swoją miłość i uczynił to w ten sposób: w swojej sprawiedliwości potępia nasze zło, ale w swojej miłości Bóg staje się człowiekiem w osobie Jezusa z Nazaretu, staje się historyczną osobą. Bóg interweniuje w historii ludzkości. W Jezusie z Nazaretu prowadził doskonałe życie, którym ty i ja nigdy nie mogliśmy żyć, nigdy nie żyliśmy. A potem idzie na krzyż. Większość z was wie o rzymskim krzyżu. Prawdopodobnie widzieliście o tym filmy – o tym, jak Jezus został przybity, a na Jego głowie została umieszczona korona cierniowa. Wszystko to zostało zrobione za nasze grzechy. Ale to, czego nie da się pokazać nawet w najlepszych filmach, to to, że zapłacenie za nasze grzechy wymagało czegoś więcej niż fizycznej śmierci Chrystusa. Na krzyżu nasze grzechy zostały złożone na Niego, a potem cała kara świętego i sprawiedliwego Boga spadła na głowę Boga Syna. Cierpiał w pełni. Potem tuż przed śmiercią zawołał: „Wykonało się”, co oznacza „zapłacenie w całości”.

Z powodu naszego grzechu byliśmy winni przed Bogiem, a długiem była wieczna kara. Ale na krzyżu sam Bóg zajął nasze miejsce, poniósł nasz grzech i cierpiał gniew Boży, na który zasługujemy. Zgasił go. Odstawił go, a trzeciego dnia zmartwychwstał i wstąpił do nieba. Ten Jezus, Syn Boży, zasiadł po prawicy Boga. Biblia naucza, że Jezus jest drogą, prawdą i życiem, nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przez Niego. Jest jeden Bóg i jeden pośrednik między Bogiem a człowiekiem, człowiek Chrystus Jezus.

Widzisz, chrześcijanin jest jedyną osobą (prawdziwy chrześcijanin), który może powiedzieć, że idzie do nieba, nie będąc przekonanym o własnej nieomylności.

Dlaczego? Jak w innych religiach dostajesz się do nieba? Dostajesz się do nieba, będąc dobrym, zarabiając na to. W chrześcijaństwie nie jesteś pojednany z Bogiem przez własną cnotę lub zasługę, ale jesteś pojednany z Bogiem przez cnotę i zasługę Jego Syna. Jeśli umarłbym teraz, mam wielką pewność pojednania, bycia zaakceptowanym przez Boga.

Dlaczego? Ponieważ 2000 lat temu Syn Boży umarł w miejsce grzesznika i spłacił mój dług. Nie ufam sobie, swoim dobrym uczynkom, mojemu kościołowi, moim religijnym obowiązkom. Jedynie Chrystusowi.

Możesz powiedzieć: „Cóż, nie rozumiesz…  Tak bardzo zgrzeszyłem”. Wszyscy bardzo zgrzeszyliśmy. Ale Jego śmierć jest potężniejsza niż jakikolwiek grzech, który mogliśmy popełnić. Jego śmierć wystarczy, by zapłacić za wszystkie twoje grzechy.

Mówisz: „Co mam czynić, aby być zbawionym?” Biblia mówi, że nie musisz dokonywać żadnych bohaterskich czynów, takich jak wspinanie się do nieba lub zejście do piekła. Ale wierz, zaufaj Jezusowi Chrystusowi. Porzuć wszelką nadzieję w twoich dobrych uczynkach, porzuć wszelką nadzieję w twojej religijności i zaufaj osobie i dziełu Chrystusa dokonanemu w twoim imieniu.

„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”.

Taka jest obietnica Boga dla największych grzeszników.

Więcej transkrypcji z filmów Paula Washera możesz znaleźć tutaj.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA!
Chcę otrzymywać newsletter - wiadomości o nowościach i produktach związanych ze stroną Żyjesz Tylko Raz.
Chcesz otrzymywać powiadomienia o publikowanych przez nas treściach? Dołącz do newslettera!
Co jakiś czas będziemy przesyłać ci maila o nowych filmach, artykułach i innych produktach związanych z naszą działalnością. My również nie lubimy spamu, dlatego możesz być pewny, że nie będziemy zasypywać cię wiadomościami. W każdej chwili będziesz mógł zrezygnować z otrzymywania newslettera.