Jak to jest możliwe, że usprawiedliwienie grzeszników jest obrzydliwością dla Boga, a jednocześnie Bóg zakrywa grzechy ludzi? Tekst jest transkrypcją filmu, który możesz obejrzeć tutaj.

Spójrz na werset siódmy. „Błogosławieni, których nieprawości są przebaczone i których grzechy są zakryte.” (Rz 4:7) Chociaż nie jest to tutaj wspomniane, czy zdajesz sobie sprawę, kto zakrywa te grzechy? Bóg. Bóg zakrywa te grzechy, Bóg przebacza te bezprawne czyny. Werset 8: „Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczyta grzechu.”

Szczerze mówiąc, gdyby ten tekst był zostawiony sam, powiedziałby wiele strasznych rzeczy o Bogu. Co pomyślałbyś o sędzim, który zakrywa złe czyny? Udaje, że się to nie wydarzyło. Odwraca wzrok w drugą stronę. Czy to jest Bóg, którego chcesz, aby rządził wszechświatem? Jednak Dawid mówi, że ma właśnie takiego Boga. Jeśli spojrzysz tylko na ten werset, to nie wygląda na zbyt świętego Boga. Nie wygląda na sprawiedliwego Stwórcę i Sędziego. Jak więc możemy wziąć część Pisma Świętego świadczącą o tym, że Bóg jest sprawiedliwy i ukarze każdy grzech, a potem, że błogosławieni są ci, których grzechy są zakryte przez Boga?

Obrzydliwością jest usprawiedliwianie niegodziwców, a w innej części Biblii niegodziwi radują się, ponieważ zostali usprawiedliwieni przez Boga.

Taki jest kontekst Ewangelii. To jest boski dylemat. Jak rozwiązano problem? Jak możemy połączyć te dwie rzeczy? Jak możemy udowodnić, że istnieje jedność w osobie samego Boga, że istnieje jedność w Piśmie Świętym; to znaczy jak to wszystko się łączy? Poprzez Ewangelię Jezusa Chrystusa.

Więcej transkrypcji z filmów Paula Washera możesz znaleźć tutaj.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA!
Chcę otrzymywać newsletter - wiadomości o nowościach i produktach związanych ze stroną Żyjesz Tylko Raz.
Chcesz otrzymywać powiadomienia o publikowanych przez nas treściach? Dołącz do newslettera!
Co jakiś czas będziemy przesyłać ci maila o nowych filmach, artykułach i innych produktach związanych z naszą działalnością. My również nie lubimy spamu, dlatego możesz być pewny, że nie będziemy zasypywać cię wiadomościami. W każdej chwili będziesz mógł zrezygnować z otrzymywania newslettera.