„Bóg zbawia tylko tych, którzy tego pragną i którzy w tej sprawie całkowicie mu zaufają.

Zbawienie (uwolnienie od mocy, wpływu, konsekwencji i obecności grzechu) jest nierozłącznie związane z Jezusem Chrystusem i tylko z Nim. ZBAWIENIE JEST TYLKO W NIM i TYLKO ON JEST ZBAWIENIEM!

Wynika z tego, że poza Nim nie ma zbawienia. Nie istnieje taka możliwość, żeby skorzystać ze zbawienia poza Jezusem albo wziąć je od Niego a potem odwrócić się i odejść, i mieć je dalej zagwarantowane.

Tylko aktywne TRWANIE W CHRYSTUSIE jest absolutną gwarancją zbawienia! I nie chodzi tu o pełnienie tzw. dobrych uczynków ani o zapracowywanie sobie w jakikolwiek inny sposób na zbawienie, ale o trwanie w relacji z Jezusem objawiającej się ufnym posłuszeństwem w stosunku do Niego jako Boga.

Po stronie człowieka nie ma dosłownie nic, co mógłby on uczynić, za wyjątkiem PRZYJĘCIA OFIARY CHRYSTUSA, ZANURZENIA SIĘ I WYTRWANIA W NIM.

Pod tym względem biblijne chrześcijaństwo jest całkowicie odmienne od wszystkich religii świata. Religie te bowiem twierdzą, że tzw. dobre czyny są potrzebne, aby uzyskać zbawienie. Jedynie chrześcijaństwo pokazuje, że pełnienie dobrych czynów –  jest wyraźnym owocem zbawienia, które otrzymujemy dzięki krwi Chrystusa przelanej na krzyżu.”