DIDACHE – Krótki poradnik jak żyć

Poradnik zbudowany na fragmencie DIDACHE nauki pierwszych apostołów:

(Oryginalny i pełny test > LINK TU )

Dwie Drogi: Droga Życia

1 Istnieją dwie drogi – jedna Życia i jedna Śmierci, a między tymi dwiema drogami jest wielki rozdźwięk!
2 A zatem droga Życia jest następująca:
po pierwsze – będziesz kochał Boga, który cię uczynił,
po drugie – [będziesz kochał] swojego bliźniego tak, jak samego siebie,
natomiast wszystkiego, czego nie chciałbyś, aby się stało tobie i ty drugiej osobie nie czyń.*
3 Słowa te mają następujące rozwinięcie:*
mówcie dobrze o tych, którzy mówią o was źle
i módlcie się za ludzi wam wrogich,
a pośćcie za waszych prześladowców
.*
Bo co to ma być za łaskawość,* jeśli kochacie [tylko] tych, którzy i was kochają?
Czyż nie i poganie postępują tak samo?*
Ale wy kochajcie tych, którzy was nienawidzą,* a nie będziecie mieli wrogów!
4 Trzymaj się z dala od cielesnych pożądliwości wynikających z upadłej fizyczności.*
Jeśliby ktoś uderzył cię w prawy policzek, nadstaw mu i drugi,*
a będziesz bez żadnego braku.*
Jeśliby ktoś zażądał od ciebie, byś szedł z nim jedną milę, idź z nim i dwie.*
Jeśliby ktoś zabrał ci twój płaszcz, daj mu nawet i tunikę.*
Jeśliby wziął ktoś od ciebie jakąś twoją własność, nie domagaj się [od niego] zwrotu,*
ponieważ nawet nie możesz [tego uczynić].
5 Każdemu, kto prosi cię [o coś], daj i nie domagaj się zwrotu,*
ponieważ Ojciec pragnie dać każdemu z własnych życzliwych darów.*
Szczęśliwy ten, kto daje zgodnie z nakazem,* ponieważ [w ten sposób] jest niewinny!
Marny los tego, kto bierze!
Wprawdzie jeśli ktoś bierze, ponieważ ma potrzebę – jest niewinny.
Natomiast ten, kto nie ma potrzeby, zda sprawę z tego, dlaczego wziął i w jakim celu; będąc w więzieniu, zostanie przesłuchany dokładnie w sprawie tego, co uczynił i nie wyjdzie stamtąd, dopóki nie zwróci ostatniego grosza.*
6 Ale i o tym z drugiej strony powiedziano:
Niech [nawet] spoci się w twoich rękach twoja jałmużna, dopóki nie dowiesz się, komu [ją] dajesz.*

Drugie przykazanie

1 *Natomiast oto druga zasada Nauki:
2 Nie będziesz mordował,
nie będziesz cudzołożył,
nie będziesz uwodził chłopców,
nie będziesz oddawał się rozpuście,
nie będziesz kradł,
nie będziesz zajmował się magią,
nie będziesz zajmował się przyrządzaniem mikstur,
nie zamordujesz dziecka dokonując aborcji,
ani nie zabijesz już narodzonego,
nie będziesz pożądał tego, co należy do bliźniego.
3 Nie będziesz fałszywie przysięgał
nie będziesz fałszywie zeznawał,
nie będziesz nikogo obmawiał,
nie będziesz chował urazy.
4 Nie będziesz chwiejny w myśleniu,
ani zwodniczy w mówieniu,
ponieważ zwodniczość jest pułapką śmierci.
5 [Krótko mówiąc] – niech twoje słowa nie będą ani kłamliwe, ani puste, ale poparte czynem.
6 Nie będziesz chciwy,
ani zachłanny,
ani obłudny,
ani złośliwy,
ani zarozumiały.
Nie poweźmiesz żadnego złego zamiaru wobec twojego bliźniego.
7 Nie będziesz nienawidził żadnej osoby,
natomiast jednych będziesz ganił,
o innych będziesz się modlił,
a jeszcze innych będziesz kochał bardziej, niż własne życie.*

Zagrożenia grzechu

1 Moje dziecko,* uciekaj od wszelkiego zła i od wszystkiego, co je przypomina:
2 Nie gniewaj się, ponieważ gniew prowadzi do morderstwa;
nie bądź zazdrosny,
ani kłótliwy,
ani łatwo wpadający w gniew,
ponieważ to wszystko rodzi morderstwa.
3 Moje dziecko, nie bądź pożądliwy, ponieważ żądza prowadzi do rozpusty;
nie bądź obraźliwy,
ani wyniosły,
ponieważ to wszystko rodzi cudzołóstwa.
4 Moje dziecko, nie zajmuj się wróżbiarstwem, bo to prowadzi do bałwochwalstwa;
nie bądź zaklinaczem,
ani astrologiem,
ani dokonującym rytualnych oczyszczeń,*
ani nawet nie pragnij oglądać żadnej z tych rzeczy,
ponieważ to wszystko rodzi bałwochwalstwo.
5 Moje dziecko, nie bądź kłamcą, ponieważ kłamstwo prowadzi do kradzieży;
nie kochaj pieniędzy,
ani nie szukaj próżnej chwały,
ponieważ to wszystko rodzi kradzieże.
6 Moje dziecko, nie bądż plotkarzem, ponieważ to prowadzi do pomówienia;
nie bądź samowolny,
ani źle usposobiony,
ponieważ to wszystko rodzi pomówienia.

Łagodność i pokora

7 Ale bądź łagodny, jako że to łagodni odziedziczą ziemię.*
8 Bądź nieskłonny do gniewu
i miłosierny,
i nie złośliwy,
i cichy,
i dobry
oraz zawsze przejęty słowami, które usłyszałeś.*
9 Nie wynoś się, ani nie dopuszczaj do swojej duszy zuchwalstwa.
Nie wiąż swojej duszy z ludźmi wyniosłymi, ale obracaj się wśród ludzi prawych i uniżonych.
10 Rzeczy, które ci się przytrafiają, przyjmuj jako dobre, wiedząc, że nic się nie dzieje bez Boga.

 

(DALSZE ROZDZIAŁY i oryginalny i pełny test > LINK TU )