Jeśli twoją odpowiedź brzmi “Tak” to przeczytaj dalej i pozwól, że spróbuję udowodnić ci, że się mylisz 🙂 

Wzór dobra.

Na początku musimy ustalić jedną rzecz – wszystko zależy od tego, kogo postawisz sobie za wzór “dobrej osoby”. Jeśli porównasz się do Hitlera, to oczywiście (podobnie jak wszyscy inni) wypadniesz lepiej. Jeżeli porównasz się z jakimś mordercą, gwałcicielem lub pedofilem, to również możesz pomyśleć o sobie jako o tym dobrym.

Pozwól jednak, że zadam ci kilka pytań.

1. Czy kiedykolwiek coś ukradłeś? W grę wchodzą oczywiście również kradzieże małych rzeczy, np. film z Internetu, kilka złotych rodzicom, wzięcie czegoś bez pozwolenia z pracy, ukrycie dochodu, aby nie rozliczać go w Urzędzie Skarbowym. Twoja odpowiedź brzmi TAK? To oznacza, że jesteś złodziejem.

2. Czy kiedykolwiek skłamałeś? Tutaj, podobnie jak wyżej, liczą się wszelkiego rodzaju kłamstwa – ściąganie na sprawdzianach i egzaminach, kłamanie rodzicom, zatajanie prawdy, kłamanie aby uzyskać korzyści w szkole/pracy lub aby uniknąć konsekwencji złych czynów. Twoja odpowiedź brzmi TAK? To oznacza, że jesteś kłamcą.

3. Jezus powiedział, że kto patrzy pożądliwie na inną osobę, popełnia z nią cudzołóstwo w sercu. Czy kiedykolwiek patrzyłeś na jakąś kobietę z pożądliwością? Czy patrzyłaś na jakiegoś mężczyznę z pożądliwością? Czy kiedykolwiek oglądałeś filmy pornograficzne? Czy miałeś seksualne myśli odnośnie jakiejś osoby? Twoja odpowiedź brzmi TAK? To oznacza, że jesteś cudzołożnikiem.

4. Czy kiedykolwiek używałeś imienia Boga nadaremno? W Starym Testamencie takie przewinienie zasługiwało na karę śmierci – tak poważnie było to traktowane. Obecnie wszyscy używają imienia Boga jako przerywnika, często jako zamiennika do przekleństwa. Twoja odpowiedź brzmi TAK? To oznacza, że jesteś bluźniercą.

Jeżeli wszystkie twoje odpowiedzi są na TAK (jeśli byłeś ze sobą szczery, to tak właśnie jest), to jesteś kłamliwym złodziejem, cudzołożnikiem w sercu i bluźniercą.

Czy w takim razie można o tobie powiedzieć, że jesteś dobrą osobą? Jeśli nie uciekasz od odpowiedzialności i porównasz się do prawdziwego wzoru dobra, to na pewno przyznasz: Nie jesteś dobry.

„Jawne są natomiast czyny ciała, którymi są: cudzołóstwo, nierząd, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, nieprzyjaźnie, kłótnie, zazdrość, wybuchy gniewu, intrygi, poróżnienia, rozłamy, zawiść, zabójstwa, pijaństwo, hulanki i tym podobne, o których zapowiadam wam, jak i przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą” – Ga 5:19-20

„Czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie odziedziczą Królestwa Bożego? Nie dajcie się wprowadzać w błąd; ani nierządnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani zniewieściali, ani homoseksualiści, Ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą Królestwa Bożego” – 1Kor 6:9-10

Możesz jednak powiedzieć: “Jeśli tak postawimy sprawę, to nikt nie jest dobry!”. I masz rację – dokładnie tak jest. Mówi o tym sama Biblia. W porównaniu do perfekcyjnie dobrego i świętego Boga jesteś dokładnie taki sam jak każdy z nas – jesteś grzesznikiem.

„Nie ma sprawiedliwego, ani jednego; Nie ma, kto by pojmował, nie ma, kto by szukał Boga; Wszyscy zboczyli, wszyscy razem zostali uznani za nieużytecznych, nie ma, kto by czynił dobro, nie ma ani jednego” – Rz 3:10-12

„Bo wszyscy zgrzeszyli i są pozbawiani chwały Bożej” – Rz 3:23

„Albowiem ktokolwiek zachowuje całe Prawo, a potknie się w jednym, staje się winnym wszystkiego” – Jk 2:10

Teraz zadam ci kolejne pytanie.

Jeśli staniesz przed sędziowskim tronem Boga w Dniu Sądu i będziesz rozliczany na podstawie Dziesięciu Przykazań (z których przyjrzeliśmy się tylko czterem), to będziesz uznany za winnego czy niewinnego? Oczywiście, że będziesz winny! Skoro jesteś winny to czeka na ciebie nagroda (niebo), czy kara za grzechy (piekło)? Oczywiście, że piekło! Za wszystkie swoje niezliczone przewinienia bez wątpienia zasługujesz na piekło! Czy to cię martwi? Mam nadzieję, że tak, bo powinno. Nie można być na tym świecie pewnym zbyt wielu rzeczy, ale śmierć przyjdzie do ciebie na 100%. Każdego dnia umiera ok. 150 tys. osób i większość z tych osób jest tym faktem zaskoczona. Gdy umrzesz, staniesz przed Bogiem bez przyjaciół, fajnej pracy, gadżetów, które sobie kupujesz. Staniesz bez argumentów, bez drogi ucieczki, bez drugiej szansy. Nie będziesz mógł powiedzieć „Nie wiedziałem”, bo właśnie poznajesz konsekwencje swoich grzechów. Będziesz winny! W tej chwili nie będzie już dla ciebie odwrotu. Za swoje przewinienia będziesz słusznie skazany na wieczną karę.

Jest jednak dla ciebie szansa!

Czy wiesz, co Bóg zrobił dla ciebie – obrzydliwego grzesznika – abyś uniknął piekła i otrzymał nagrodę życia wiecznego?

„W ten właśnie sposób Bóg umiłował świat, że dał swojego jednorodzonego Syna, aby każdy, wierzący w Niego, nie zginął, ale miał życie wieczne” – J 3:16

Ty zgrzeszyłeś (złamałeś Boże Prawo), a Jezus wziął na siebie karę. Bóg zszedł na ziemię w osobie Jezusa Chrystusa. Żył perfekcyjnym życiem, nie popełniając ani jednego grzechu. Na końcu oddał swoje życie na krzyżu, biorąc na siebie wszystkie grzechy świata. Przyjął na siebie całą karę za te grzechy – cały gniew świętego i sprawiedliwego Boga.

  • Mógł to zrobić, ponieważ On sam nie popełnił grzechu – jako w pełni sprawiedliwy człowiek mógł zająć miejsce przeznaczone dla nas – grzesznych ludzi.
  • Mógł stać się zastępczą ofiarą za wszystkich wierzących, bo jako Bóg jest wart więcej, niż wszyscy ludzie razem wzięci.

W ten sposób transakcja mogła zostać dokonana. Bóg skierował całą karę na Jezusa, dzięki czemu twoje grzechy mogą zostać wybaczone. Właśnie dlatego Jezus wisząc na krzyżu, tuż przed swoją śmiercią powiedział “Wykonało się”. Dzięki tej ofierze ty i ja mamy możliwość otrzymania życia wiecznego!

Jak otrzymać zbawienie i wieczne życie?

Nawróć się. Dobrze czytasz! Nie ma znaczenia, czy wychowywałeś się w bogobojnej i wierzącej rodzinie, czy chodziłeś każdego dnia do kościoła, czy robiłeś wszystko co się da, aby być dobrym. Ustaliliśmy już, że nikt nie jest dobry. Musisz się nawrócić niezależnie od tego w jakim miejscu życia się znajdujesz. Pokutuj i wyznaj wszystkie swoje grzechy przed Bogiem, szczerze ich żałując i na zawsze się od nich odwrócić. Pragnij zmiany życia o 180 stopni – z osoby cieszącej się grzechem do osoby nienawidzącej grzechu.

„Od tego czasu zaczął Jezus głosić i mówić: Upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios” – Mt 4:17

Uwierz, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, że żył perfekcyjnym życiem nie popełniając ani jednego grzechu, że oddał swoje życie za ciebie, a następnie zmartwychwstając pokonał śmierć.

„Jezus powiedział jej: Ja jestem zmartwychwstanie i życie; kto wierzy we mnie, choćby i umarł, będzie żyć. A każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki” – J 11:25-26

Módl się do Boga, aby dał ci dar życia wiecznego! On zgodnie ze swoją obietnicą zrodzi cię na nowo, zrodzi cię z góry (a tylko taka osoba może wejść do Królestwa Bożego), dając ci nowe serce – serce nienawidzące grzechu i kochające Boga. Od tego momentu będziesz dzieckiem Bożym, a Królestwo Boże stanie się twoim udziałem.

„Jezus w odpowiedzi, rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę mówię ci: Jeśli ktoś nie zostanie zrodzony z góry, nie może zobaczyć Królestwa Bożego” – J 3:3

Zaufaj Mu. Do tej pory albo ignorowałeś Boga albo próbowałeś zasłużyć sobie na zbawienie własnym uczynkami. Teraz, znając swój stan wiesz, że nie możesz zrobić nic, aby uratować się od kary. Jedyny ratunek i jedyna twoja nadzieja jest w Jezusie Chrystusie. Gdy Mu zaufasz, wszystkie twoje grzechy będą zapisane na Jego koncie, a ty będziesz czysty.

Oddaj Mu swoje życie. Od tego dnia powinieneś mieć pragnienie naśladowania Jezusa we wszystkim. Stań się Jego uczniem. Mów do Niego przez modlitwę i słuchaj Jego głosu poprzez czytanie Pisma Świętego. Podążaj za Nim każdego dnia – niezależnie od okoliczności.

„I mówił też do wszystkich: Jeśli ktoś chce iść za mną, niech wyprze się samego siebie i niech weźmie swój krzyż codziennie, i niech idzie za mną. Albowiem kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swoje życie dla mnie, ten je ocali” – Łk 9:23-24

Nie czekaj z tym do przyszłego roku! Nie czekaj na dobry dzień! Nie czekaj na jutro! Możesz umrzeć zanim ten dzień dobiegnie końca! Pokutuj ze swoich grzechów i oddaj swoje życie Chrystusowi już dzisiaj!

Idź do Słowa Bożego

Znajdź w domu Biblię i czytaj ją. Zacznij od Ewangelii Mateusza i czytaj wszystko po kolei aż do Księgi Objawienia. Poznawaj Boga i oddaj Mu swoje życie!

Więcej?

Temat cię zainteresował? Przeczytaj ebooka „Zanim uderzysz się w palec u nogi”, który jest dostępny tutaj w wersji do czytania i słuchania.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA!
Chcę otrzymywać newsletter - wiadomości o nowościach i produktach związanych ze stroną Żyjesz Tylko Raz.
Chcesz otrzymywać powiadomienia o publikowanych przez nas treściach? Dołącz do newslettera!
Co jakiś czas będziemy przesyłać ci maila o nowych filmach, artykułach i innych produktach związanych z naszą działalnością. My również nie lubimy spamu, dlatego możesz być pewny, że nie będziemy zasypywać cię wiadomościami. W każdej chwili będziesz mógł zrezygnować z otrzymywania newslettera.