Czy Pan nasz Jezus Chrystus miał rodzonych braci?

Gdy dogmaty są ważniejsze od Pisma Świętego i prawdy!

 

Ostatnio rozmawiając z pewnym znajomym, zadałem mu pytanie: 

-„Czy Jezus miał braci?”
znajomy odpowiedział dość mocno:
-„Rafał nie wzbudzaj sensacji – tylko pogadaj z biblistą…

Z jednej strony zdanie to było sensowne bo dobrze pytać ludzi mądrzejszych od siebie, z drugiej strony nie widzę powodu aby o proste sprawy zasięgać opinii.

Czytając Nowy testament sprawa braci Pana Jezusa wydaje się dość łatwa do rozsądzenia.

Opiszę moje stanowisko – zachęcam abyście sami czytali Słowo Boże i sami badali każde zagadnienie. W tym krótki opracowaniu opieram się na dwóch książkach. 

1) Nowy Testament Grecko – Polski (wydawnictwo Vocatio, z imprimatur ks. Arcybp prof. dr hab. Bolesław Pylak, isbn 83-85435-18-2, wydane w 1994

2) Biblia Gdańska w systemie Stronga Nowy Testament wraz z konkordacją i słownikiem greckiego Nowego Testamentu (wydanie 2007, isbn 978-83-87904-70-8)

Ponieważ od dziecka byłem mocno związany ze środowiskiem rzymsko-katolickim a w szczególności z ruchem światło, potem odnową charyzmatyczną, itp. Dość często czytaliśmy Pismo Święte (niestety fragmenty i to wyrwane z kontekstu). Czasem trafialiśmy na „trudne fragmenty” których nie rozumieliśmy, albo które wydawały się sprzeczne z innymi fragmentami Biblii – pytaliśmy o nie księży i oni tłumaczyli nam je z ochotą.

Jednym z takich fragmentów był fragment czy fragmenty mówiące o tym, że Pan Jezus Chrystus miał braci i siostry – chodzi o te fragmenty (cytuje za Biblią Tysiąclecia). 

Mk 3:31-33: „Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać. Właśnie tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: Oto Twoja Matka i bracia na dworze pytają się o Ciebie. Odpowiedział im: Któż jest moją matką i [którzy] są braćmi?”

Mk 6:3-4: „Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także Jego siostry? I powątpiewali o Nim. A Jezus mówił im: Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony.”

Mt 13:54-56: „Przyszedłszy do swego miasta rodzinnego, nauczał ich w synagodze, tak że byli zdumieni i pytali: Skąd u Niego ta mądrość i cuda? Czyż nie jest On synem cieśli? Czy Jego Matce nie jest na imię Mariam, a Jego braciom Jakub, Józef, Szymon i Juda? Także Jego siostry czy nie żyją wszystkie u nas? Skądże więc ma to wszystko?”

J 2:11-12: „Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Następnie On, Jego Matka, bracia i uczniowie Jego udali się do Kafarnaum, gdzie pozostali kilka dni.”

J 7:2-5: „A zbliżało się żydowskie Święto Namiotów. Rzekli więc Jego bracia do Niego: Wyjdź stąd i idź do Judei, aby i uczniowie Twoi ujrzeli czyny, których dokonujesz. Nikt bowiem nie dokonuje niczego w ukryciu, jeżeli chce się publicznie ujawnić. Skoro takich rzeczy dokonujesz, to okaż się światu! Bo nawet Jego bracia nie wierzyli w Niego.”

Ga 1:18-19: „Następnie, trzy lata później, udałem się do Jerozolimy dla zapoznania się z Kefasem, zatrzymując się u niego [tylko] piętnaście dni. Spośród zaś innych, którzy należą do grona Apostołów, widziałem jedynie Jakuba, brata Pańskiego.”

Oczywiście ponieważ kościół rzymsko-katolicki naucza, że Maria (matka Jezusa) była dziewicą przed poczęciem, po porodzie i aż do śmierci. Pytani przez mnie księża tłumaczyli te fragmenty identycznie: „Tak pisze w Piśmie Świętym, że Jezus miał braci – ale tu chodziło o kuzynów…”

Ok przyjmowałem to wiele lat, w pełnym zaufaniu, bez sprawdzania (choć wydawało mi się to nieco dziwne).

 

Ale jakiś czas temu gdy zacząłem samodzielnie czytać Pismo Święte, zobaczyłem te fragmenty w innym świetle. A ponieważ jedną z zasad hermeneutyki Biblijnej – jest zasada mówiąca, że jeżeli mamy nie jasny fragment / wiersz / słowo – zobaczyć jak wygląda on w kontekście – zobaczyć kilka zdań przed i po.

I o dziwo po odrzuceniu filtrów rzymsko – katolickich, fragmenty te brzmiały dla mnie dokładnie tak jakby Pan nasz Jezus Chrystus miał normalnych ziemskich braci i siostry – którzy nie rozumieli Jego Boskiego pochodzenia.

Przebadajmy te fragmenty:

Mk 3:31-33: „Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać. Właśnie tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: Oto Twoja Matka i bracia na dworze pytają się o Ciebie. Odpowiedział im: Któż jest moją matką i [którzy] są braćmi?”

UŻYTE W POLSKIM PRZEKŁADZIE SŁOWO BRACIA = W GRECKIM ORYGINALE TO (αδελφοι – adelfoi) OZNACZA BRACIA*

Mk 6:3-4: „Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także Jego siostry? I powątpiewali o Nim. A Jezus mówił im: Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony.”

UŻYTE W POLSKIM PRZEKŁADZIE SŁOWO BRAT = W GRECKIM ORYGINALE TO (αδελφος – adelfos) OZNACZA BRAT*

UŻYTE W POLSKIM PRZEKŁADZIE SŁOWO SIOSTRY = W GRECKIM ORYGINALE TO (αδελφαι – adelfai) OZNACZA SIOSTRY*

Mt 13:54-56: „Przyszedłszy do swego miasta rodzinnego, nauczał ich w synagodze, tak że byli zdumieni i pytali: Skąd u Niego ta mądrość i cuda? Czyż nie jest On synem cieśli? Czy Jego Matce nie jest na imię Mariam, a Jego braciom Jakub, Józef, Szymon i Juda? Także Jego siostry czy nie żyją wszystkie u nas? Skądże więc ma to wszystko?”

UŻYTE W POLSKIM PRZEKŁADZIE SŁOWO BRACIA = W GRECKIM ORYGINALE TO (αδελφοι – adelfoi) OZNACZA BRACIA*

J 2:11-12: „Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Następnie On, Jego Matka, bracia i uczniowie Jego udali się do Kafarnaum, gdzie pozostali kilka dni.”

UŻYTE W POLSKIM PRZEKŁADZIE SŁOWO BRACIA = W GRECKIM ORYGINALE TO (αδελφοι – adelfoi) OZNACZA BRACIA*

J 7:2-5: „A zbliżało się żydowskie Święto Namiotów. Rzekli więc Jego bracia do Niego: Wyjdź stąd i idź do Judei, aby i uczniowie Twoi ujrzeli czyny, których dokonujesz. Nikt bowiem nie dokonuje niczego w ukryciu, jeżeli chce się publicznie ujawnić. Skoro takich rzeczy dokonujesz, to okaż się światu! Bo nawet Jego bracia nie wierzyli w Niego.”

UŻYTE W POLSKIM PRZEKŁADZIE SŁOWO BRACIA = W GRECKIM ORYGINALE TO (αδελφοι – adelfoi) OZNACZA BRACIA*

Ga 1:18-19: „Następnie, trzy lata później, udałem się do Jerozolimy dla zapoznania się z Kefasem, zatrzymując się u niego [tylko] piętnaście dni. Spośród zaś innych, którzy należą do grona Apostołów, widziałem jedynie Jakuba, brata Pańskiego.”

UŻYTE W POLSKIM PRZEKŁADZIE SŁOWO BRACTA = W GRECKIM ORYGINALE TO (αδελφον – adelfon) OZNACZA BRATA*

Myślę, że teraz nikt już nie powinien mieć wątpliwości jak w oryginale brzmiały te słowa.
Ale teraz zastanówmy się nad interpretacją kościoła rzymsko katolickiego, mówiącą > tak pisze bracia ale byli to kuzyni.

Zbadajmy gdzie jeszcze w Piśmie Świętym pojawia się to samo słowo i co ono oznacza w innych miejscach. Słowo ADELFOS pojawia się w Piśmie Świętym 338 razy oznaczając brat rodzony lub brat jako członek społeczności chrześcijańskiej, pojawia się także jako krewniak ale zdecydowanie mniej razy!

A Teraz zobaczmy kilka przykładów użycia tego słowa w innych zdaniach w Piśmie Świętym

PIERWSZY RODZAJ – ADELFOS BRAT RODZONY

Mt 4,18 Andrzeja, brata jego – nikt nie ma wątpliwości, że Piotr był rodzonym bratem Andrzeja

Mt 4,21 Jana, brata jego – ponownie z biblistów rzymsko katolickich – nie ma wątpliwości że Jan był rodzonym bratem Jakuba

Mt 10,2 Szymon zwany Piotrem i brat jego Andrzej – ponownie to samo słowo na dwóch braci rodzonych

Mt 10,2 Jakub syn Zebedeusza i brat jego Jan – jak wyżej

Mt 14,3 Herod bowiem kazał pochwycić Jana i związanego wrzucić do więzienia. Powodem była Herodiada, żona brata jego Filipa – ponownie bibliści rzymsko-katoliccy nie mają wątpliwości, że Jan Chrzciciel zarzucał Herodowi stosunki z żoną swojego brata

Mt 17,1 Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę – jak wyżej

Mt 20,24 Gdy dziesięciu pozostałych to usłyszało, oburzyli się na tych dwóch braci – wiemy doskonale, że chodziło tu o dwóch braci – synów Zebedeusza

Mt 22,25 Otóż było u nas siedmiu braci… tu z kolei rozmowa Jezusa z Sadyceuszami, którzy poprzez opowieść o siedmiu braciach chcieli udowodnić Jezusowi, że nie ma życia po śmierci!

JEST MASA TAKICH PRZYKŁADÓW W EWANGELII MARKA I ŁUKASZA, PONIEWAŻ W DUŻEJ CZĘŚCI OPISUJĄ PODOBNE WYDARZENIA, PODAM JESZCZE KILA PRZYKŁADÓW Z EWANGELII JANA.

J 1,40 był Andrzej, brat Szymona – a więc ponownie rodzeni bracia z jednego ojca

J 1,41 ten spotkał swego brata i rzekł… – Andrzej spotyka brata swojego rodzonego – Piotra

J 6,8 brat Szymona  – jak wyżej

Jan 11,2 Jej brat Łazarz chorował – to cytat mówiący o tym, że Łazarz był bratem Marii i Marty

 

Na koniec chciałbym podzielić się z Wami jeszcze jednym ciekawym zdjęciem, z książki Przewodnik Apologetyczny (wydawnictwo Vocatio). Znajduje się tu ważne świadectwo historyczne Józefa Flawiusza (który nie był chrześcijaninem).

 

Zachęcam czytaj Słowo Boże i szukaj prawdy.

Uświęć ich w twojej prawdzie. Twoje słowo jest prawdą.” J17,17

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA!
Chcę otrzymywać newsletter - wiadomości o nowościach i produktach związanych ze stroną Żyjesz Tylko Raz.
Chcesz otrzymywać powiadomienia o publikowanych przez nas treściach? Dołącz do newslettera!
Co jakiś czas będziemy przesyłać ci maila o nowych filmach, artykułach i innych produktach związanych z naszą działalnością. My również nie lubimy spamu, dlatego możesz być pewny, że nie będziemy zasypywać cię wiadomościami. W każdej chwili będziesz mógł zrezygnować z otrzymywania newslettera.