Nie zaniesiemy Ewangelii na całym świecie przez spryt naszych umysłów, ale w mocy Ducha Świętego. Czy jesteś obleczony w moc z wysoka? Tekst jest transkrypcją filmu, który możesz obejrzeć tutaj.

Zaliczam się do starców, którzy szukali Chrystusa w każdym wierszu Starego Testamentu. Jeśli Chrystus zostanie usunięty ze Starego Testamentu, jeśli wszystko, co w nim jest nie jest Jego obrazem, nie pozostaje w nim nic poza moralnymi opowieściami. Zabite zwierzęta, by zakryć nagość naszych pierwszych rodziców, to był Chrystus. Arka, która przetrwała potop, to był Chrystus. Baran zaplątany rogami w zaroślach, to był Chrystus. Świątynia z jej ofiarami, to był Chrystus. On jest nasieniem Abrahama i jest większy niż Mojżesz i Jozue. Kiedy czytam o Samsonie wyrywającym bramy miasta i rzucającym je w dół, widzę Chrystusa wyrywającego bramy piekła, rzucający je jakby były najmniejszym piórkiem, na najmniejszym ptactwie.

Pozwólcie, że coś wam powiem, znam Paula Washera. Potrzebuję czegoś więcej niż przysłów, maksym i moralnych historii. Potrzebuję potężnego Boga, który może powalić tego człowieka na ziemię i ocalić go. Jezus naprawdę zmartwychwstał i ukazał się nam, widzieliśmy Go na własne oczy.

Dlaczego wam o tym mówię? Jeśli zamierzasz zostać misjonarzem lub kaznodzieję, nie możesz polegać na świadectwie innych. Nie możesz polegać na świadectwie Kalwina lub Pipera, a nawet na czymś, co sam łączysz z Pismem Świętym. Ty sam musisz doświadczyć zmartwychwstałego Chrystusa. Musisz narodzić się ponownie, aby świadczyć o nowym narodzeniu.

Zapytasz „Dlaczego to mówisz do pastorów?” Ponieważ tak wielu się nie narodziło na nowo! Musisz być złamany, aby zeznawać o pokucie, musisz wierzyć, aby świadczyć o swojej wierze. Musisz wiedzieć coś o napełnieniu i chrzcie Duchem Świętym, jeśli masz dać świadectwo o mocy Ducha Świętego. Musisz Go znać, żeby świadczyć o Nim. Nie uda się nam głosić Ewangelii na cały świat, używając sprytu naszych umysłów, ale w mocy Ducha Świętego.

Nie obchodzi mnie, co pomyślisz o tych słowach, pozwól, że zapytam: Czy przyoblekłeś się w moc z wysoka ?! Czasami jedyną rzeczą, która będzie trzymać was, by iść naprzód, jest fakt, że On zmartwychwstał. Rzeczywiście zmartwychwstał! Twoje grzechy odeszły! On rzeczywiście zmartwychwstał. Świat ma zbawiciela, który naprawdę zmartwychwstał. Wszechświat ma króla, który zmartwychwstał i pewnego dnia z okrzykiem, z głosem Archanioła, z wezwaniem Boga ty również zmartwychwstaniesz. Nie mogę się doczekać, aż zobaczę Twoje piękno tego dnia.

„Wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu, na własne bowiem uszy usłyszeliśmy i jesteśmy przekonani, że On prawdziwie jest Zbawicielem świata” (J 4:42).

Sam musisz tego doświadczyć. Nie możesz polegać na świadectwie twojej pobożnej babci lub twojej matki, a nawet mężczyzn wokół ciebie, dla których masz wielki szacunek. Sam musisz tego doświadczyć.

Myślę, że niektórzy z nas powinni po prostu odejść i zostać sam na sam z Bogiem. Misjonarze, kaznodzieje muszą być całkowicie przekonani o łasce Bożej. Ponieważ każdego dnia, kiedy wstajesz i patrzysz w lustro, wiesz, że jesteś wezwany, by głosić przesłanie, któremu nawet ty nie możesz sprostać. Potrzebujesz łaski, potrzebujesz łaski, potrzebujesz łaski! Ale ktoś powiedział „Jeśli rzucasz tak dużo łaski wokół, to będzie przyzwoleniem na grzech”. Tylko wśród nienawróconych członków Kościoła. O tak, oni przyjmą to jako usprawiedliwienie dla grzechu i bezbożni pastorzy wezmę to jako wymówkę dla grzechu. Ale ja chcę, żebyś to wiedział, że szczerze nawrócony powie tak: „Jeśli łaska zbawienia jest właśnie taka ogromna i rozległa, a jej głębokości nie mogę pojąć, to pragnę być święty, pragnę Mu służyć”.

Widzicie, to jest różnica pomiędzy nieodrodzonym a odrodzonym sercem. Gdy światło świeci z ciemności i rozumiemy, że zostaliśmy usprawiedliwieni przez wiarę i że wielki ciężar grzechu spływa z naszych ramion i wołamy „Abba Ojcze”. Czy ty to wiesz? Pochodzi to z niezliczonych godzin w samotności z Bogiem w Słowie Bożym, nie po to, aby zdobyć wiedzę, aby stać się lepszym dyskutantem lub po prostu, aby przygotować kazania, ale dlatego, aby być sam na sam z Bogiem w Słowie Bożym, ponieważ chcesz poznać Boga. To pochodzi z niezliczonych godzin sam na sam z Bogiem w nocnych czuwaniach, kiedy ludzie ze „zdrowym rozsądkiem” są schowani w swoich łóżkach. Będąc „zamkniętym dla Boga”, nauczyłem się tego języka od starców. Bycie „zamkniętym dla Boga”. Będąc pochłoniętym przez Boga, w komunii z Bogiem, w której nikt nie może cię uratować przed Nim. Pochodzi od umocnienia i napełnienia Duchem Świętym. Nie oddam tego, nawet jakbyś nazwał mnie charyzmatykiem. Wzmocnienie i wypełnienie Ducha Świętego, On zastępuje cnotę, która wyszła z was w służbie i po raz kolejny udowadnia, że było to dla nas pożytkiem, że Chrystus nas opuścił i zasiadł po prawicy Ojca, aby mógł wysłać wszechobecnego, wszechmocnego Pocieszyciela. To pochodzi z niezliczonych prób i pokoju, który nie ma absolutnie nic wspólnego z naturalnym. Pokój od Boga. Pokój, który przekracza wszelkie zrozumienie. Pochodzi z niezliczonych zwycięstw nad grzechem. Tak! Wierzący powinni mieć zwycięstwo nad grzechem. To pochodzi od wielkich zwycięstw nad grzechem i radości z robienia postępów w wierze chrześcijańskiej wydającej owoc, który trwa, ale również pochodzi z niezliczonych porażek i przerażającego objawienia o sobie i miażdżącej kości dyscyplinie oraz zginanie, łamanie, pokutowanie i odnowienie.

Mąż Boży, kiedy osiągnie starość, powinien być rozbity na tysiące kawałków. Daj nam misjonarzy? Daj nam misjonarzy? Nie. Daj nam mężczyzn, którzy zostali wyuczeni i wyciosani przez Boga i będziemy mieli misjonarzy. Możesz mieć wysoki obraz Jezusa Chrystusa tylko do takiego stopnia jaki masz wysoki widok na Jego Ewangelie. Jeśli głosisz okrojoną Ewangelie, jak cztery duchowe prawa, które są tak rozpowszechnione, to mogę ciebie zapewnić, że masz okrojonego Chrystusa. Jeżeli w Księdze Objawienia jesteśmy ostrzegani, że jeśli zmienisz, dodasz lub usuniesz coś z tego proroctwa, to zostaniesz przeklęty, o ile bardziej więc zostaniesz skazany na sąd za nie dawanie ludziom Ewangelii, która jest ewangelią Chrystusa. Bez obcinania jej, bez redagowania, bez ozdabiania, aby uczynić ją przyjemną dla waszego cielesnego pokolenia. Och, z jaka bojaźnią powinniśmy podchodzić do głoszenia Ewangelii. Może nigdy nie słyszałeś tego wcześniej. Głoś Chrystusa jako jedyną oczekiwaną osobę. Czy zdajesz sobie sprawę, jakie to ważne? Chrystus dał jasno to do zrozumienia. Powiedział: „Jestem spełnieniem wszystkiego”.

Chciałbym teraz przeczytać ci coś z Lorraine Boettner, posłuchaj tego, bo to jest prawda. “W całej historii świata Jezus jawi się jako jedyna oczekiwana osoba. Nikt nie oczekiwał takiej osoby jak Juliusz Cezar, Napoleon, Waszyngton lub Lincoln do pojawienia się w tym czasie i miejscu, w którym się pojawiły. Żaden inny człowiek nie miał przepowiedzianego przebiegu swojego życia lub wyznaczonego mu zadania na wiele wieków przed swoim urodzeniem. Natomiast przyjście Mesjasza zostało przepowiedziane od wieków”. Możemy tego używać i powinniśmy ten fakt częściej wykorzystywać w naszym nauczaniu. On jest jedyną oczekiwaną Osobą. Nie ma nikogo innego jak On. Ale On nie tylko jest jedyną oczekiwaną osobą – On jest treścią wszystkiego. Posłuchaj tego od ekspozytorów greckich Nowego Testamentu: “Sednem proroctw Starego Testamentu jest cierpienie i zmartwychwstanie Chrystusa oraz głoszenie wszystkim narodom w imieniu Zmartwychwstałego, opamiętanie na odpuszczenie grzechów”. Więc misjonarzu, jeżeli chcesz być zachęcany, to zrozum to: nie tylko pojawienie się Chrystusa było przewidziane, nie tylko przewidziano Jego śmierć i zmartwychwstanie ale także Pisma Święte Starego Testamentu przepowiadają misyjne wysiłki Kościoła i jego sukces. Tak, powiedziałem sukces. Tak wielu ludzi korzysta z idei wyborów tylko dlatego, że oni nie chcą wychodzić i świadczyć nikomu i są przekonani, że są jedyną grupą, którą Bóg uratuje. Nie! Bogu zawsze się to udaje! Idzie wezwać potężne plemię ludzi.

Spójrzcie, co jest napisane w Psalmie 22 po tym jak jest szczegółowo wyjaśnione cierpienie Mesjasza w wersecie 27 jest napisane: „Wszystkie krańce ziemi będą pamiętać i nawrócą się do Pana i wszystkie rodziny narodów będą oddawać cześć przed Tobą”.

Kiedy wyruszysz na misyjne pole, to nie ważne jak bardzo będzie tam ciemno i niegodziwie, jeżeli zostaniesz tam dostatecznie długo i będziesz głosił wystarczająco, ktoś stamtąd wyjdzie ocalony. To się stanie.

Misjonarze, niektórzy z was, moi przyjaciele. W dniu kiedy będziesz mordowany na obcej ziemi i twoja krew wypłynie, chce żebyś krwawił Ewangelią Jezusa Chrystus. Krwawić. Z całego serca obiecuję, że zadbamy o Twoją żonę i dzieci. Nie martwcie się o nich. Ale krwaw Ewangelią! Twoja i moja krew nie jest tak cenna jak Ewangelia Jezusa Chrystus. Nie będziesz usatysfakcjonowany leżąc na swoim łóżku, ponieważ wasza służba otrzymała pewne błogosławieństwa. Nie będziesz usatysfakcjonowany, aż do czasu kiedy flaga Chrystusa nie będzie powiewała na każdym wzgórzu tego świata. Pójdziesz do łóżka i wstaniesz rano z morawskim krzykiem „O żeby Baranek otrzymał pełną nagrodę za swoje cierpienie”. To tak dużo większe niż my wszyscy. Och, żeby wszyscy zostali po prostu sproszkowani w pył, żeby nasze imiona zniknęły, aby Chrystus był uwielbiony!

Księga Dziejów Apostolskich to nie są czyny apostolskie, ale czyny zmartwychwstałego Pana Jezusa Chrystusa przez Ducha Świętego, wykonywane przez Apostołów.

Kiedy Mojżesz wstawił się za bałwochwalczym Izraelem Bóg zamierzał ich zniszczyć. Niektórzy pomniejsi teologowie powiedzieliby, że całe przeznaczenie narodu Izraelskiego było trzymane w ręku Mojżesza, ale zapominają, że Mojżesz był trzymany w ręku Boga i wspierany przez Jego łaskę.

Kaznodzieja to nie spin doktor ani dyrektor marketingu. Jest on tylko wiernym posłańcem tego co zostało już powiedziane przez Boga i przez niego musi to powiedzieć tak, jak powiedział to Bóg, czy komuś się to podoba, czy nie.

Starzy Brainards i Edwards będą wołać o coraz więcej manifestacji Ducha Bożego w ich życiu i ich służbie. Zrób to! Zrób to i zrobisz właściwie.

 

Więcej transkrypcji z filmów Paula Washera możesz znaleźć tutaj.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA!
Chcę otrzymywać newsletter - wiadomości o nowościach i produktach związanych ze stroną Żyjesz Tylko Raz.
Chcesz otrzymywać powiadomienia o publikowanych przez nas treściach? Dołącz do newslettera!
Co jakiś czas będziemy przesyłać ci maila o nowych filmach, artykułach i innych produktach związanych z naszą działalnością. My również nie lubimy spamu, dlatego możesz być pewny, że nie będziemy zasypywać cię wiadomościami. W każdej chwili będziesz mógł zrezygnować z otrzymywania newslettera.