Opatrzność Boża jest wszechobecna. W każdym czasie i w każdym miejscu Bóg sprawuje wszystko zgodnie z zamysłem swojej woli. Tekst jest transkrypcją filmu, który możesz obejrzeć tutaj. Cała seria dostępna jest tutaj: Opatrzność Boża – John Piper.

 

Ostatnim razem próbowaliśmy zdefiniować słowo „opatrzność” i doktrynę opatrzności. Teraz pojawia się pytanie: czy ta doktryna jest biblijna? Czy jest tym, czego uczy Biblia?

Tak więc, oto definicja, którą przyjęliśmy: Bóg zachowuje i rządzi wszystkimi swoimi stworzeniami, rozkazując im i wszystkim ich działaniom dla Jego chwały. A więc Bóg jest wszechobecny, podtrzymujący, rządzący, porządkujący wszystkie rzeczy we wszechświecie.

Czy to jest biblijne? Podczas tej sesji skupimy się głównie na naturze, nie tyle na działaniach człowieka, ale na tym, co dzieje się z człowiekiem w naturze. Jak wszechobecna jest Boża opatrzność w otoczeniu człowieka.

Zacznijmy od Efezjan 1:11: „W Nim też otrzymaliśmy dziedzictwo, jako przeznaczeni do tego zgodnie z zamiarem Boga” i oto nadchodzi „Boga, który czyni wszystko według postanowienia swojej woli”. Jedną z rzeczy, która jest niesamowita w 11 wersecie 1 rozdziału Listu do Efezjan, jest to, że ostatnie zdanie, ta względna klauzula, która zaczyna się od „który”, nie jest potrzebna do tego, aby przedstawić sedno sprawy. Mógł po prostu powiedzieć tak: „W Nim też otrzymaliśmy dziedzictwo, jako przeznaczeni do tego zgodnie z zamiarem Boga”. To jest dość mocne, że z jego woli, przez predestynację mamy dziedzictwo. Ale on kontynuuje, aby uczynić to jeszcze mocniejszym, mówiąc: „który czyni wszystko według postanowienia swojej woli”. Tak więc, dodaje on wszechogarniające stwierdzenie, aby poprzeć to konkretne stwierdzenie: „czyni wszystko według postanowienia swojej woli”. I nie jest powiedziane, że On działa we wszystkich rzeczach. To słowo może być użyte w ten sposób, kiedy następuje po nim „w”, tutaj jest to bezpośredni obiekt. On czyni wszystko, On wytwarza wszystko, On powoduje wszystko „według postanowienia swojej woli”, co jest echem wielu tekstów biblijnych.

Takich jak Izajasza 46:9-10: „ja jestem Bogiem, nie ma żadnego innego, jestem Bogiem i nie ma nikogo podobnego do mnie; Zapowiadam od początku rzeczy ostatnie i od dawna to, czego jeszcze nie było. Mówię: Mój zamiar się spełni i wykonam całą swoją wolę.” A co jest tak niesamowite w tym wersecie, to fakt, że zaczyna się on od słów: ja jestem Bogiem, innymi słowy: oto co oznacza dla mnie bycie Bogiem. Moja boskość polega na tym, że ja nie tylko znam przyszłość, ja ją tworzę, ja realizuję swoje cele, one się dzieją. Tak więc wszystkie rzeczy są powodowane przez boskie rządy Boga, naprawdę.

Przysłów 16:33: „Losy wrzuca się w zanadrze, ale całe rozstrzygnięcie ich zależy od PANA.” Skąd się wzięło takie stwierdzenie? Wypadnięcie każdej kostki do gry w Las Vegas – decyzja od Pana. Pociągnij za dźwignię, co się pojawi – to od Pana. To jest całkiem wszechobecna opatrzność, tak jest napisane. Moja żona i ja gramy w scrabble, wkładamy rękę do worka i wyciągamy nasze siedem liter lub trzy litery. Kto decyduje o tym, jakie litery trafiają do jej ręki, a jakie do mojej? Bóg! Moglibyśmy porozmawiać o tym więcej i o konsekwencjach, jakie one mają dla małżeństwa, związków i tak dalej, ale nie będziemy tego tutaj robić.

Psalm 135:6: „Wszystko, co PAN chce, to czyni na niebie i na ziemi, w morzu i we wszystkich głębinach.” Tam na zewnątrz, gdzie nikt nie patrzy, oprócz Boga, On robi to, co Mu się podoba.

Psalm 115:3: „A nasz Bóg jest w niebie, czyni wszystko, co zechce.” Wszechobecna opatrzność. Ryby są Mu posłuszne, Jonasz 1, robaki są Mu posłuszne, Jonasz 4. Lwy zamykają paszczę, gdy On mówi: zamknij paszczę, Daniel 6. Węże stają się nieszkodliwe i kładą się z jagniętami, gdy On tak mówi, Izajasz 11. On sprawia, że koń skacze, Hiob 39. Żaby, wszy, muchy, szarańcza, znacie tę historię – księga Wyjścia, one wszystkie wykonują Jego polecenia, przychodzą, odchodzą. Kiedy On mówi: idź powiedz im, żeby poszły, Mojżeszu – one odchodzą; powiedz im, żeby przyszły – one przychodzą. Bóg rządzi całą przyrodą w ten sposób.

A co z pogodą?
Psalm 107:25: „Gdy daje rozkaz, powstaje wicher i podnoszą się fale morskie.” Mateusza 8:27, apostołowie powiedzieli o Jezusie: „Cóż to za człowiek, że nawet wichry i morze są mu posłuszne?” Tak więc, Jezus powstaje z martwych, Mateusza 28:18, i mówi: wszelka władza w niebie i na ziemi została mi dana. Wiatr i fale nadal są posłuszne Jezusowi. Próba zamiecenia tego pod dywan podczas huraganów, tornad, tsunami, powodzi jest zwodnicza. Jezus rządzi wiatrem i falami dzisiaj nie mniej, niż wtedy, gdy był na ziemi.

Psalm 89:9: „Ty panujesz nad wzburzonym morzem; gdy się podnoszą jego fale, ty je poskramiasz.” Nie próbujemy więc teraz rozwiązywać żadnych problemów, które to dla nas stwarza w dobroci Boga. Pytamy tylko: czy to jest biblijne? Czy tego właśnie uczy Biblia, że Bóg jest wszechobecny w swoim opatrznościowym zarządzaniu, utrzymywaniu i porządkowaniu wszystkich rzeczy w naturze?

Psalm 148:7-8: „Chwalcie PANA z ziemi (…) Ogniu i gradzie, śniegu i paro, wietrze gwałtowny, wykonujący jego rozkaz”.

Psalm 105:16, wniosek jest jasny: „Potem przywołał głód na ziemię i zniszczył cały zapas chleba” lub Aggeusza 1:11: „Sprowadziłem suszę na tę ziemię, na te góry”.

Tak więc, wnioskuję, że jest to biblijny obraz wszechogarniającego, opatrznościowego panowania nad całą naturą, we wszystkich jej aspektach, od najmniejszego do największego. I pytanie brzmi: jaki wpływ powinno to mieć na nas? Pozwól, że zakończę tym – list Jakuba 4, wersety od 13 do 16: „A teraz wy, którzy mówicie: Dziś albo jutro udamy się do tego miasta i zatrzymamy się tam przez rok, będziemy handlować i osiągniemy zyski; Wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie. Bo czymże jest wasze życie? Doprawdy jest parą, która pojawia się na krótko, a potem znika. Zamiast tego powinniście mówić: Jeżeli Pan zechce i będziemy żyli, zrobimy to lub owo. Teraz zaś przechwalacie się w waszej pysze. Wszelkie takie przechwalanie się jest złe”. Nasze życie nie jest w naszych rękach. Jeśli Pan zechce, będziesz żył jeszcze minutę. Skończę tę mowę, jeśli Pan zechce, jeśli nie, umrę. A On nie czyni mi nic złego, On rządzi. Jeśli Pan zechce, będziemy żyć lub robić to lub tamto. Jak bardzo możesz się rozpisać, jak bardzo możesz być szczegółowy? Zrób to lub zrób tamto. Chodźmy załatwić jakieś interesy w Chicago. Cóż, dostaniecie się tam i zrobicie to lub tamto, jeżeli Pan zechce. On jest skrupulatnie odpowiedzialny za to, co się z tobą dzieje. A zatem, to powinno mieć na nas taki wpływ, że się uniżymy i będziemy żyć chwila po chwili, przed obliczem wszechwładnego Boga.

Ostatnia rzecz: „Jeżeli Pan zechce i będziemy żyli, zrobimy to lub owo,” ponieważ mówiąc rzeczy, które nie świadczą o tym, że wierzycie, ponieważ: „przechwalacie się w waszej pysze. Wszelkie takie przechwalanie się jest złe”. Innymi słowy, nauka o opatrzności Bożej prowadzi nas do wyboru: albo możesz żyć w świetle wszechogarniającej, rządzącej opatrzności Bożej, albo możesz być arogancki – tak mówi Jakub w rozdziale 4 wersecie 17.

Więcej transkrypcji z filmów Johna Pipera możesz znaleźć tutaj.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA!
Chcę otrzymywać newsletter - wiadomości o nowościach i produktach związanych ze stroną Żyjesz Tylko Raz.
Chcesz otrzymywać powiadomienia o publikowanych przez nas treściach? Dołącz do newslettera!
Co jakiś czas będziemy przesyłać ci maila o nowych filmach, artykułach i innych produktach związanych z naszą działalnością. My również nie lubimy spamu, dlatego możesz być pewny, że nie będziemy zasypywać cię wiadomościami. W każdej chwili będziesz mógł zrezygnować z otrzymywania newslettera.