Tekst jest transkryptem filmu https://youtu.be/l6j52cbozCs )

Witajcie, dzisiaj dość krótki film, ponieważ w słowie Bożym nie ma zbyt wiele osób, które zostały wzięte do nieba, ale przekonajmy się.

Zacznijmy od Starego Testamentu i Starego Przymierza. Pierwszą z takich postaci był Henoch w 5 Rozdziale Księgi Rozdziału 24 wers opisuje to wydarzenie. Przeczytam najpierw z przekładu Biblii Tysiąclecia. „Żył więc Henoch, w przyjaźni z Bogiem, a następnie znikł, bo zabrał go Bóg”. Wydaje mi się, że trochę lepiej oddane tu z Uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej i brzmi to dokładnie tak, „Henoch chodził z Bogiem, a potem go już nie było, bo zabrał go Bóg.” Tak więc widzimy, że pierwszą postacią w Słowie Bożym był Henoch.

Kolejna postać to też jest Stare Przymierze i tutaj musimy przenieść się do Drugiej Księgi Królewskiej od wersu od 7 do 12 „A pięćdziesiąt osób z uczniów proroków poszło i stanęło z przeciwka, z dala, podczas gdy oni obydwaj przystanęli nad Jordanem. Wtedy Eliasz zdjął swój płaszcz, zwinął go i uderzył nim w wody, tak iż się rozdzieliły w obydwie strony. A oni we dwóch przeszli po suchym łożysku. Kiedy zaś przeszli, rzekł Eliasz do Elizeusza: «Żądaj, co mam ci uczynić, zanim wzięty będę od ciebie». Elizeusz zaś powiedział: «Niechby – proszę – dwie część twego ducha przeszły na mnie!» On zaś odrzekł: «Trudnej rzeczy zażądałeś. Jeżeli mnie ujrzysz, jak wzięty będę od ciebie, spełni się twoje życzenie; jeśli zaś nie [ujrzysz], nie spełni się». Podczas gdy oni szli i rozmawiali, oto [zjawił się] wóz ognisty wraz z rumakami ognistymi i rozdzielił obydwóch: a Eliasz wśród wichru wstąpił do niebios Elizeusz zaś patrzał i wołał: «Ojcze mój! Ojcze mój! Rydwanie Izraela i jego jeźdźcze». I już go więcej nie ujrzał. Ująwszy następnie szaty swoje, Elizeusz rozdarł je na dwie części”.

Oczywiście te osoby, które czytały dalej to wiedzą, że Elizeusz otrzymał to o co prosił…

I jeśli teraz przejdziemy do Nowego Testamentu to większość ludzi żyjących w Polsce spodziewa się, że zaraz tu przeczytam fragment o wniebowzięciu Marii, ponieważ jest taki dogmat.

Od niedawna od 1950 roku Kościół Rzymskokatolicki nakazuje, aby ludzie wierzyli, to że Maria została wzięta do nieba. W słowie bożym nie ma na to dowodów. Zachęcam sprawdź, dobrze jest przeczytać cały Nowy Testament, bo ostatni raz kiedy Maria pokazuje się na karta Biblii, to jest Zesłanie Ducha Świętego. Film krótki, ale mam nadzieję, że kogoś zainspiruje, aby sprawdzić to w co wierzy, czy znajduje się w słowie Bożym.

Za dzisiaj dziękuję, do usłyszenia. Z Bogiem.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA!
Chcę otrzymywać newsletter - wiadomości o nowościach i produktach związanych ze stroną Żyjesz Tylko Raz.
Chcesz otrzymywać powiadomienia o publikowanych przez nas treściach? Dołącz do newslettera!
Co jakiś czas będziemy przesyłać ci maila o nowych filmach, artykułach i innych produktach związanych z naszą działalnością. My również nie lubimy spamu, dlatego możesz być pewny, że nie będziemy zasypywać cię wiadomościami. W każdej chwili będziesz mógł zrezygnować z otrzymywania newslettera.