„Chrześcijaństwo w ujęciu biblijnym nie jest zorganizowanym

systemem religijnych obrzędów, nakazów czy zakazów.

Jego sensem jest osobisty związek człowieka z Jezusem Chrystusem.”

Jeżeli zauważasz, że Kościół Rzymsko Katolicki

nie naucza tego czego uczył Jezus Chrystus

masz całkowitą rację – nie czekaj wyjdź z niego!

 

Na świecie istnieje ponad 800 000  Chrześcijan wierzących ewangelicznie.

Żyjemy poza kosciołem rzymsko katolickim!

– dla nas podstawą wiary jest Słowo Boże!