Modlitwa „na językach”. Czy posiadanie „prywatnego języka modlitwy” jest biblijne?

Czy posiadanie "prywatnego języka modlitwy" jest biblijne? 1 list do Koryntian 14:2: "Ten bowiem, kto mówi obcym językiem, nie mówi ludziom, ale Bogu, bo nikt go nie rozumie. On zaś w duchu mówi tajemnice." Jednym z najczęściej używanych i najbardziej przekonujących argumentów na rzecz charyzmatycznego rozumienia "prywatnego języka modlitwy" jest 1 List do Koryntian 14:2. Apostoł Paweł mówi, że ten, kto mówi obcym językiem, nie mówi do ludzi, ale do [...]