Atrybuty Boga. Bóg jest suwerenny, czyli Bóg króluje. Ta cecha mówi nam, że Bóg istnieje i króluje nad wszystkim, co dzieje się na świecie. Niektórzy mówią, że jest to najważniejsza cecha Boga. Zobaczmy wpierw co słownik mówi o słowie suwerenny, a słownik mówi jednoznacznie, że jeśli ktoś jest suwerenny, to znaczy że jest niezależny od niczego, że ma władzę zwierzchnią, że jest niepodległy nikomu. Króluje nad wszystkim i zaiste taki jest nasz Bóg.

Zobaczmy teraz co możemy przeczytać na ten temat w Piśmie Świętym. W Księdze Psalmów, a dokładnie w

Psalmie 103: „Pan na niebiosach ustawił Swój tron, a Jego królestwo panuje nad wszystkim.”

i Psalm 93: „Pan króluje, przyoblekł się w majestat, odział się Pan i przepasał potęgą, utwierdził też nasz świat, że się nie zachwieje.„,

następnie Psalm 96: „Mówcie wśród pogan, Pan króluje, świat będzie utwierdzony, aby się nie poruszył i On będzie sądził ludzi sprawiedliwie.”,

Psalm 97: „Pan króluje, raduj się Ziemio i weselcie się niezliczone wyspy.”, Psalm 99: „Pan króluje, niech drżą narody, siedzi między cherubami, niech zachwieje się ziemia.

Zobaczcie, Pan króluje, siedzi między cherubami, to co miałem możliwość czytać wam w poprzednim odcinku, czyli atrybut mówiący nam o tym, że Bóg jest Święty, że Bóg siedzi pomiędzy aniołami, a cheruby krzyczą cały czas, wołają, wielbią Go słowami Święty, Święty, Święty.

Zobaczmy, jeżeli uznamy, że Bóg króluje, to naturalną konsekwencją tego będzie fakt, że szatan nie może królować; niestety tak wielu chrześcijan drży dzisiaj przed szatanem, drży przed demonami, czasami przed różną sytuacją, czasami szukają gdzieś tych demonów i oczywiście wiemy, że szatan jest potężniejszy od człowieka, i nie można z nim rywalizować, ale nie może się on równać z Bogiem, w żaden sposób.

Zobaczcie na Księgę Hioba, w której zostało to doskonale opisane, że szatan może działać tylko w pewnym zakresie, i że to Bóg jest suwerenny, to Bóg króluje. Biblia mówi, że Bóg króluje tu i teraz, ważne jest to abyśmy sobie zdali z tego sprawę. Nie jest tak, że Bóg królował tylko kiedyś, na przykład za czasów Starego Przymierza, Starego Testamentu, kiedy to Pan Bóg wyprowadził Izrael, że będzie królował w przyszłości, kiedy Pan Jezus przyjdzie ponownie na ziemię, ale widzimy że Biblia mówi, że Bóg króluje cały czas, On króluje nad narodami, On króluje nad naturą, On króluje nad wierzącymi i niewierzącymi. Pan nasz Jezus Chrystus powiedział, słońce wschodzi nad dobrymi i złymi, deszcz spada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.

Księga Przysłów, 21 rozdział: „Serce króla jest w ręku Pana, jak potoki wód, kieruje je, dokąd chce.

Bóg stworzył wszystko i nad wszystkim ma kontrolę, w Księdze Psalmów, w Psalmie 33 czytamy: „On gromadzi wody morskie, jak na stos i w skarbcach zbiera głębiny, niech cała ziemia boi się Pana, niech się Go lękają wszyscy mieszkańcy świata, On bowiem przemówił i stało się, On rozkazał i powstało.”

i pozostajemy w tym Psalmie, czytając dalej: „Pan udaremnia zamiary narodów, niweczy zamysły ludów, zamiar Pana trwa na wieki, myśl Jego Serca z pokolenia na pokolenia.”

Przeczytam jeszcze fragment z Księgi Izajasza, 46 rozdział: „Pamiętajcie o tym i wstydźcie się, weźcie to sobie do serca przestępcy, wspomnijcie rzeczy dawne i odwieczne, bo Ja jestem Bogiem, nie ma żadnego innego. Jestem Bogiem i nie ma nikogo podobnego do Mnie. Zapowiadam od początku rzeczy ostatnie i od dawna to, czego jeszcze nie było, mówię mój zamiar się spełni i wykonam całą swoją wolę, przywołują ze wschodu ptaka drapieżnego i z dalekiej ziemi mężczyznę, który wykonuje Moją radę. Powiedziałem i wykonam to, postanowiłem i uczynię to.

Myślę, że ten atrybut faktycznie jest bardzo ważny, że Bóg jest suwerenny; tak wielu ludzi mówi dzisiaj, że wierzy w Boga, ale absolutnie nie wierzą w Boga, który króluje, nie wierzą w Boga, który rządzi tym wszystkim co się odbywa na ziemi, czasem boimy się różnych, jakiś cywilizacyjnych problemów, chorób, technologii, innych rzeczy, czasami boją się ludzie demonów, szatana, który może gdzieś zwodzić, może atakować i ten strach, z jednej strony jest uzasadniony, ponieważ to wszystko może nas dotykać.

Z drugiej strony kiedy myślę o suwerenności Boga, kiedy zastanawiam się nad tą cechą Boga, to napawa mnie ona pokojem, i to ogromnym pokojem. Jeżeli wszystko jest w rękach Boga, i że to Bóg decyduje o wszystkim, a tak czytam w Piśmie Świętym, to cóż złego może mi się stać, cóż może uczynić mi człowiek. Tak jak mówił to Dawid, jeżeli jesteś w jakimś kłopocie, jeżeli masz trudności, zwracaj się do Boga. Zwracaj się, cały czas mów do Niego o swoich problemach i pamiętaj, że On króluje nad wszystkim, On jest Bogiem suwerenny, On ma wpływ na wszystko, absolutnie na wszystko.

Nasz Pan jest Bogiem wielkim, jest Bogiem suwerennym, jest Królem królów i Panem panów. Chwała mu za to. Amen

 

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA!
Chcę otrzymywać newsletter - wiadomości o nowościach i produktach związanych ze stroną Żyjesz Tylko Raz.
Chcesz otrzymywać powiadomienia o publikowanych przez nas treściach? Dołącz do newslettera!
Co jakiś czas będziemy przesyłać ci maila o nowych filmach, artykułach i innych produktach związanych z naszą działalnością. My również nie lubimy spamu, dlatego możesz być pewny, że nie będziemy zasypywać cię wiadomościami. W każdej chwili będziesz mógł zrezygnować z otrzymywania newslettera.