Dla nas Biblia jest natchnionym Słowem Boga.

Na podstawie historii zapisanej w Biblii i dokumentów pozabiblijnych, uważamy, że istnieją wystarczające podstawy aby sądzić, że główna postać Biblii, Jezus Chrystus uczynił to co twierdził, że uczynił i że wobec tego jest Tym, kim twierdził, że Jest. Podawał się za jedynego Syna Bożego, a także za Boga w ludzkim ciele. Jako Boży Syn i Boże Słowo, Pan Jezus Chrystus jest autorytetem nieomylnym.

Jezus Chrystus nie tyko uznawał autorytet Biblii istniejącej w jego czasach, czyli Starego Testamentu, ale i nauczał go, a nawet stwierdził, że całe Pismo jest bezbłędne i wieczne, jak Słowo Boże.

Jeśli Pismo, jak nauczał Jezus, jest Słowem Bożym, to z tej racji, musi być godne zaufania i nieomylne, bo Bóg jest Bogiem prawdy.

A zatem na podstawie nauczania Jezusa Chrystusa, nieomylnego Syna Bożego, wierzymy w nieomylność i wystarczalność Biblii.